దివ్య దీప్తి
రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు
తేది: 29-10-1991
 
ఆనందం నీ గుండెల
అరవిచ్చిన పుష్పం
ఆహ్లాదం జీవితాన
ప్రసరించే  వుదయ కాంతి
నీటి బుడగ జీవితం 
చితికి పోవు మరు క్షణం  
చింతలన్ని చేరిగివేసి 
చికాకులన్నీ పారద్రోలి
కోపాలను చిదిమి వైచి 
కుటిలత్వపు భావాలను
 క్రుల్లబొడిచి పాతిబెట్టి   
మమతా మానవతా
 విరులే  విర బూయగా 
 పరిమళాలు వెదజల్లగా 
అభ్యుదయం నర్తించగా
సుస్వాగాతమందాం
నవ్య కిరణ శో భాన్విత
దివ్య  భవ్య భావనల తో .
సమాజాని కందిద్దాం
సప్తవర్ణ దివ్య దీప్తి  
————————
  
ప్రకటనలు