ఖండిత వనం – 1

 రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

26-07-2009

ముఫై అయిదేళ్లుగా గా

ము ద్దుగా నా చేతులతో

నా పెరట్లో నే పెంచిన పచ్చని వనం

అశోక ,వేప , కరివేప, కొబ్బరి

మామిడి ,సీతాఫల, రామాఫల ,

రాక్షస వుసిరి, అడవి వుసిరి బొప్పాయి ,

సపోటా ,దానిమ్మ జామ చెట్లు ,ఫలవృక్షాలు

అన్నిటినీ తృటిలో నిర్దాక్షణ్యంగా…..

నేనే చిదిమేసా

ఆత్మ క్షోభతో క్షోభిస్తూ

 జరిగినదానికి పరితపిస్తూ

ఎందుకు చేసానీపని

ఆత్మ నిందలో నేనిప్పుడు …