శః భాషనుకుందాం మనకు మనం – 4

రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

తేది :15-08-2009

గానుగెద్దు జీవితం లా

అదో విష వలయం లో

ఆర్ధిక చట్రం

నిభద్ధత కోల్పోతూ

న్యాయ వ్యవస్థ

భక్షక రక్షణలో

 రక్షకభట వ్యవస్థ

విద్రోహుల దుష్ట కుతంత్రాల

 వికృత వ్యూహాలతో

మహోగ్ర విలయంలో

 దేశ భద్రతా వలయం

 అయినా మన భుజం

 మనం తట్టు కుందాం

 శః భాషనుకుందాం

 స్వతంత్ర దిన

 శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుందాం

ఎంతయినా

 మనకు స్వతంత్ర దినం కదా మరి.

———————————————————————————-