దిగ్విజయం ఆచార్య ఫణీంద్ర విరచిత సింగిల్ సెంటెన్స్ డి లైట్స్ ఆంగ్ల గ్రంధావిష్కరణ సభ

రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

తేది :13-08-2009

ఆంగ్ల సాహితీ వేదికపై

తొట్ట తొలి అడుగులిడుతూ

 ఏక వాక్య కవితల

ఆంగ్లీకరణా విన్యాసం

 సింగిల్ సెంటెన్స్ డి లైట్స్

 తో

 ఆచార్య ఫణీంద్ర

పుస్తకావిష్కరణ సభ

దిగ్విజయం

ఆ రోజున

ఆగష్టు పదమూడున

రెండువేల తొమ్మిది వత్సరాన

 ఆ సాయంత్రం

హైదరాబాద్ నారాయణగుడా

 వై ఎం సి ఏ వేదికగా

సాగిపోయింది

ఓ సాహితీ వేడుక మహత్తరంగా …..

స్వయంగా ఛందస్సులో

 వుద్దండుడైనా

 చందోబద్ధ బంధనాలు

వినమ్రంగా తొలగిస్తూ

తెలుగు భాషకు తానె

అందించిన లలిత లాలిత్య

పద ఏక వాక్య కవితా

చమత్కృతీ భావ

 వ్యక్తీకరణ రీతులు

ప్రపంచంతో పంచుకొనేందుకు

 ఆంగ్లీకరించి అచ్చొత్తిచ్చి

అందించి ఆ భావకుడు

 తద్వేదికపై

నడయాడెను

 చిరు నగవుతో

 చిద్విలాసంగా