కొకిలమ్

 రచన ,సమర్పణ :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

తేది :20-08-2009.

 

పారిశ్రామిక ఎడారిలో …

కోయిలై కూసింది కొకిలమ్

 స్వాగతిస్తోంది అమృత గాత్రంతో

 అను నిత్యం …… శ్రామిక కార్మిక

 వాణిజ్యపురోగామి ఆ ప్రాంతం

 విద్యా రంగాన్ని ఆపోసన బట్టి

 వేల వేల ఇంజనీర్లు ,

డాక్టరులు

 అయ్యే యస్ లు ..

మరెందరినో

ఎన్నెన్నో రంగాల్లో

దేశ విదేశాలకు

 అందించిన విద్యాస్తలి

 అటామిక్ ఎనర్జీ సెంట్రల్ స్కూల్

ఆ స్ఫూర్తిగా మరెన్నో విద్యాలయాలు

అన్ని రంగాల్లో విద్యా రంగంలో

  దేశంలో ప్రముఖ స్థానంలో…..

 వుపాధి కరువనే వారే

కరువైన ప్రాంతమది

ఇసిఐఎల్ , ఎన్ ఎఫ్ సి ,

హెచ్.సి.ఎల్ బి ఇ ఎల్

ఎన్నెన్నో సంస్థల ఆవాస స్తలి

 మరెన్నో వేల మంది భుక్తిని పొందే

వుప కర్మాగారస్తలి

 సాహితీ ప్రియులు చిత్రకారులు

 నటులు రచియితలు

. కవి పండిత శ్రేష్ఠుల కాణాచి

యా కళావని

కప్పర నగర కాంక్రీటు భవనా వని

 కానీ నిష్టుర సత్యమది …

కళా సాహిత్యాల కు ప్రోత్సాహం

అందించలేని నిరంతర కర్మస్తలి

మూగ ఓయి ఎండిన ఆ

కళా సాహితీ ఎడారి యందు

చిరు జల్లులా … వసంత రాగాల కోయిలగా

 సాహితీవేదికగా కొకిలమ్ కూసింది .

 ‘తెలుగు కధకు వంద జేజేలు ‘

పేరుతొ సాహితీ బాంధవులు మీ అందరితో

కలిసి తెలుగు కధానిక శత జయన్త్యోత్సవాలు

జరుపుకోవాలని ఆశిస్తూ,

ఆకాంక్షిస్తూ

 రా రమ్మని మిమ్ములనాహ్వానిస్తూ

 వారు … ఔత్సాహిక నిర్వాహకులు …..

……………………………………………………………………………

శ్రీ పులిగడ్డ విశ్వనాధ రావు ,కన్వీనరు

 శ్రీ మరింగంటి రంగాచార్యులు ,

సహ కన్వీనరు శ్రీ పురాణం శ్రీనివాస శాస్త్రి. సహ కన్వీనరు

 సంప్రదించండి : చిరునామా ఇలా

 కొకిలమ్ – కన్వీనరు phone:no .040-40144629,

mobile:9491384480

సాహితీ సాంస్కృతిక వేదిక, (ఎక్రోపలిస్ ఎకాన్థస్,పేస్ స్కూల్ ప్రక్కన)

 రుక్మిణిపురి , ఇ సి ఐ ఎల్ (పోస్ట్)

 Near Dr. A.S. Rao Nagar ,

 .సికింద్రాబాద్ – 500062 –

కప్పర పురపాలక సంఘం-

Rrangaareddy Dist .A.P ,India ,