కాలాంతర్గమనం లో

(విరోధినామ వుగాదిన వ్రాసుకున్న నా మనోభావన) 

రచన:నూతక్కి , తేదీ :24-10-2009

 మూడు కోట్ల

 పదహారు లక్షల

 ఇరవై రెండువేల

 నాలుగు వందల క్షణాలు…..

 సర్వధారి రహధారిన

 కష్ట నష్టాలకోర్చి

 నా సుధీర్ఘ పయనం….

 క్రొత్తంటే ఎంతైనా యిష్టం

 కదా ఎవరికైన…..

విరోధిని పలుకరిద్దామని 

స్నేహ హస్తమందిద్దామని

సుస్వాగతమందామని

  అత్యుత్సాహంతో

వేగిర పడ్డానని

 కలత చెంది

అలక పొందెనేమో

 మరి

ఒకే ఒక్క క్షణంలో

క్షణికావేశంలో

కనుమరుగై

 సర్వధారి !

 యీ జన్మన నిను కను

 అవకాశం రాదిక యని

కళ్ళల్లో సుళ్ళుతిరిగె కన్నీరు 

 బై బై….మిత్రమా !సర్వధారి!