సమాజపు ఓ చీకటి కోణం

రచన: నూతక్కి

 తెదీ: 12-10-2009

వెదుకుతూనే వున్నా

అనునిత్యం వెంపర్లాడుతూ

అంధకారభూయిష్ట సమాజపు

 చీకటి కోణాలను

 మానవతా వీక్షణా కాంతులలో

 ఓ కోణంలో గాంచిన ద్రుశ్యం…

పుట్టెడు పిల్లల కడుపులకై

 పిడికెడు మెతుకులైన

పెడదామని కడుపు కోత భరిస్తూ..

.సోకిస్తూ తన కన్నపిల్లనమ్మేందుకు

 సిద్ధపడిందా బిచ్చగత్తె

పుట్టెడు ధుఃఖంతో……

తప్పుచేసిందని జెయిలుపాలు

 అనాధలైన బిడ్డలు.. .

అయోమయంలో అడుక్కు తింటూ..

తిట్లూ చీత్కారాలూ,

 తన్నులూ తాపులూ కూడా తింటూ….

నాధులమేమున్నామని

వచ్చిన నేరస్తుల చేతుల్లో

 నేరగాళ్ళుగా మారుతున్నబిడ్డలు……

 

 ( ప్రభుత్వాలు కొన్నినైతిక సూత్రాలకు

కట్టుబడి నేరస్తులని భావించి ఎవరినైనా,

 అరెస్ట్ చేసినప్పుడు,ఆ నేరం వెనుక ఆర్ధిక

 కోణాలు అన్వేషించాలి.

వారి కుటుంబ సభ్యులు రోడ్డున పడకుండా

వారి యోగ క్షేమాల భాద్యత ప్రభుత్వమే

తీసుకొని మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్ది

బ్రతుకు మార్గం నిర్దేసించే కార్యక్రమం

 చేపట్టాలి లేకుంటే క్రొత్త నేరస్తులను

 తయారుచేసే చీకటి మూకలు వారిని

ఆకట్టుకొనేందుకు ఎల్ల వేళలా కాచుకునుంటాయ్

రక్కసి మూకల రాజ్యంలో:….రచయిత)