ఎరా ఎర్రనీ సూర్యుడు జ్యోతిబసుకు లాల్ సలాం.

 రచన: నూతక్కి,

తేదీ:17-01-2010

అరుణ వర్ణపు మహా వటవ్రుక్షం కూలింది, సూర్యుడే కాని, చల్లని సుస్థిరమైన ,ఆశ్రయాన్ని ఆధారాన్ని కోట్లాది జీవితాలకు అందించి,దేశానికే ఆదర్శమై, దిశా నిర్దేశం గరపి, ప్రపంచమంతటా క్రుంగి క్రుశిస్తున్నకమ్యూనిజానికి తానే కాండమై,,తానే కొమ్మలై,తానే ఆకులా,పూవులా పండులా,పటిష్టంగా, కూర్చిసర్వం తానెఅయి, ప్రజా శ్రేయస్సే ధ్యేయంగా, పాలనకు అతనో సిలబస్ ,పార్టీకి అతనో బ్రుహత్తర గ్రంధం.తను నమ్మిన సిద్ధాంతాల ఒరవడిని మునుముందుకు విస్తరిస్తూ,శారీరక ధర్మానికి తలవంచి,కాలగమన వేగంలో కనుమరుగయ్యే ప్రక్రియలో యీనాటికి విగతజీవుడై,భౌతికంగా మననుంచి నిష్కరమించినా భవిష్యత్ అంతా తానైన….మహనీయుడు శ్రీ జ్యోతిబసుకు యిదే నా లాల్ సలాం.