కాలక్షేపం

 (శవయాత్రలో స్మశానంలో)

 రచన: నూతక్కి, తేదీ : 24-01-2010

ఏంటొ ! ఎవరూ పట్టించుకోరు,ఎంత దారుణంగా వుందీ ! వాళ్ళ స్మశానాలు నిఝంగా వుద్యానవనంలా యెంతబాగుంటాయి? మరి మన స్మశానాలేమో యిట్లా,పాయఖానాల్లా గలీజుగా . నిర్వహణే లేదు.ఇక్కడ మనమేదైనా చేయాలి. అందరం పూనుకోవాలి. అదేంటీ? అక్కడ స్మశానంలో యిళ్ళొచ్చాయీ ! స్మశానాల్లో కబ్జాలా? వెంటనే ప్రభుత్వం ద్రుష్టికి తీసుకు వెళ్ళి వాటిని తీయెంచెయ్యాలి. యిట్లా మాట్లాడుకొంటూ వున్నారు శవం వెంట వచ్చిన వారు….అందులో మునిసిపాలిటీ అధికారులూ, పాలకవర్గ సభ్యులూ వున్నారు.

అక్కడే వుండి ఆసక్తిగా విన్న ఓ కుక్క ప్రక్క కుక్కతో అంటోంది…వీళ్ళెప్పుడొచ్చినా పిచ్చి కుక్కల్లా యివే డైలాగులు మొరుగుతారేందీ ? వినీ వినీ బోరు కొడుతున్నాయి. ఆడేగా ఆ యిళ్ళు కట్టిచ్చిఅమ్మింది?ఆళ్ళందరి చెవుల్లో పూలు పెడతన్నాడుగా,వచ్చినోడు ప్రతోడూ యిదే డైలాగులు చెప్పి పోతాడు.వాళ్ళ వాళ్ళు చస్తే తప్ప మళ్ళీ యిటు రాడు. దీన్నే స్మశాన కాలఖ్షేపమంటారు తెలుసా.