క్రిష్ణుడు,

క్రీస్తుడు ఒకరైతే !!!

ఓ వితండ వాదం)రచన:

నూతక్కి , తేదీ:08-02-2010

క్రిష్ణ యుగమో క్రీస్తు శకమో

గొర్రెలు, మేకలు , గోవులు,ఏవైతేనేం ,

ఆకలినీ చలినీ దప్పికనూ తీర్చుతూ

మానవ జీవుల మచ్చికలో

చతుష్పాదులా ప్రాణులు

మాంసమో,పెరుగో, వెన్నో,

 చల్లో,తోలో, బొచ్చో, పేడో, పిడకో,

వాటన్నింటినీ అందిస్తూ మనిషికి

క్రీస్తయినా క్రిష్ణుడైన

ఆ కాలపు ఏక కాల జీవులా?

కాకుంటే ఏక కధా నాయకులా?

ప్రచారపు సరళిలోన

పరివర్తన చెందిన కధలా?

ఇరువురి జన్మల సంకేతం

అందించిన ఆకాశవాణి

దారి చూపిన నక్షత్ర కాంతులు

మహోధ్రుత వర్షపాతమట

మహోద్రుత  వర్షపాతమూ

నదీ ప్రవాహమిట

గొల్ల వాడ లోఎదిగిన క్రుష్ణుడు

గొల్ల పాకలో పుట్టిన క్రీస్తుడు

పాలకుల అహంకారాన్నణచి యొకరు

పాలకుల హూంకారాలు భరించి మరొకరు

ముళ్ళ కిరీటం ధరించి మరణించె నొకరు

ములు కొలకులు తాకగ పరమపదించె నొకరు.

చని పోయియు తిరిగి బ్రతికి జగతికి

బైబులుతో బ్రతుకు బాట చూపెనొకరు

తా బ్రతికుండియె జనులకు

భగవద్గీతగ బోధించెనొకరు

శాంతి! శాంతి! శాంతి!

నీ కర్తవ్యం నీవు చేయి

ఫలితం నాకొదిలేసెయ్

అన్నవారిరువురు ఒకరేనా?

ఆ పాత్రలు ఒకటేనా

యిక్కడికధ అక్కడికా?

అక్కడిదే యిక్కడికా

ఒకరు కాద

ఒకరా కాదా!!

రీసెర్చి సబ్జెక్టుతో

….అతడు !! సందియమున

సతమతమై

నిదురలోకి జారుకొని

ఆ చలికాలపు

నడిరేతిరి పొరబాటున 

క్రీస్తు,కిష్టయ్యలు ఒకటేనని 

గాఢ నిద్రలో కలగనకొస్తే

విక్రుత అరుపులువులిక్కిపడి నిదుర లేచి

షవరుక్రింద చన్నీళ్ళతొ

గడగడ వణుకుతు స్నానం

 వందల గుంజీళ్ళు

పాపం శమించు గాక యనే

పాప భీతి మనసులున్న

మనుషుల కాలం

అన్నింటా ద్వైధీ భావం.

ప్రకటనలు