శ్రీ క్రిష్ణకాంత్ పార్క్ లో విరిసిన సాహితీ సుమాల తో గిజిగాడు

కెమెరా : గిజిగాడిది.

తేది: 14-06-2009 

సమావేశం లో పాల్గొన్న

అతిరధ సాహితీ వేత్తలు,

ప్రముఖ బ్లాగర్లతో గిజిగాడు.

ఎడమ నుండి కుడికి :

శ్రీయుతులు

తుమ్మల శిరీష్ కుమార్,  దాట్ల శ్రీనివాస రాజు, కత్తి మహేష్ కుమార్, కశ్యప్, శ్రీనివాస్ (సమీహ )- http://sameehatelugu.blogspot.com), పద్మనాభం దూర్వాసుల (తెలుగు గ్రీటింగ్స్ ),వీవెన్, మరియు గిజిగాడు