విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు.
హితుడు :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు
తెలుగు బ్లాగ్మిత్రులు,
సాహితీ హితులు ….

మీకూ,

మీమీ  కుటుంబ సభ్యులందరికీ….. 

విజయదశమి పర్వదినం
మీ జీవితాలలో
అపూర్వ  విజయ దుందుభులు
మ్రోగించాలని అభిలషిస్తూ…
అందిస్తున్నానందుకోండి
నా  హృదయపూర్వక
శుభాకాంక్షలు.