ఓల్డ్ డైరీ
రచన :గిజిగాడు
తేది:07-01-2011
ఇప్పుడె నేనో పాతెస్ట్ డెయిరీని
బూజు దులిపి అదేలెండి
దుమ్ము దులిపి
పేజీలు  తిరగేస్తే
ఏడు పైసలకు ఒక్కటి తక్కువై
హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ బస్సెక్కలేక
పందొమ్మిది వందల డెబ్బయి లో సంగతి
మూడు కిలోమీటర్లు నడచి న జ్ఞాపకాలు
ఒక్క సారిగా వెదజల్లబడి.  .