సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

ప్రపంచ వ్యాప్త తెలుగు సాహితీ హితులు,

బ్లాగ్మిత్రులు, స్నేహితులకు అందరికీ
యీ సంక్రాంతిపర్వదినం సకల శుభాలూ
చేకూర్చాలని ఆకాంక్షిస్తూ 

హృదయపూర్వక  సంక్రాంతి  శుభాకాంక్షలతో
మీ శ్రేయోభిలాషి ….నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు