ఓ చిట్కా

రచన : నూతక్కి.

ప్రకృతి విలయ తాడనలో అణు ధార్మిక పదార్ధాల విస్పో టనలతో ….ప్రస్తుతమ్ ప్రపంచాన్ని చుట్టుము ట్ట బో తున్న అణుధార్మిక భూతపు భయంకర స్థితిగతుల నేపధ్యంలో….

ప్రపంచ దేశాలు, ….(అన్నీ కలిసి) కనీసం భవిష్యత్తు కొఱకు, సత్వరమే ఓ ఆచరణీయమైన నిర్ణయానికి వచ్చి జీవావరణాన్నిపరి రక్షించుకోవలసిన రావలసిన ఆవశ్యకత వుంది.అదెలాగంటే …..

నూనె , బొగ్గు, అణు ఇంధనం, ఆవశ్యకత లేని, దేశ సార్వభౌమాదికారాలను అగ్ర రాజ్యాలకో మరో దేశానికో తాకట్టు పెట్టనవసరం లేని …

.సూర్య రశ్మి ,వాయు శక్తి, సముద్ర అలల శక్తి వంటి సహజ వనరులు వినియోగించుకొని సాంప్రదాయేతరరీతుల లో విద్యుదుత్పాదనను సాధించడం పై దృష్టి సారించి

పర్యావరణ పరి రక్షణనూ దృష్టిలో వుంచుకొని చేయి చేయి కలిపి ముందుకు సాగవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నది నా అభి ప్రాయం. మీరేమంటారు?