ప్రపంచ వ్యాప్త బ్లాగరు  మిత్రులందరికీ యీ నూతన ఆంగ్ల సంవత్సరం 2012  మీ జీవితాలలో  దివ్యమై
 
భవ్యమై  ఆనంద ఆహ్లాద భద్రతా భరితమై, సకల సౌభాగ్య సుఖ సంతోషానందాలను ప్రసాదించాలని ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ
 
…మీ శ్రేయోభిలాషి …నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.