మితాక్షరి .
రచన: నూతక్కి రాఘవేంద్రరావు.
……………………………………………..

1.నిజం “ఎవడి ముద్ద వాడే నమిలితినాలి.
వేరెవరూ నమిలిపెట్టరు”
2.గంగిరెద్దు, సన్నాయి మేళం పర్వదినం .
3.కోట్లాదికోట్లకధిపతి కారు దిగి
నడుస్తున్నాడు.విచత్రం! తన కాళ్లతోటే.
4.బిలియనీరంట!.ఆత్రంగా చూశా ! అందరిలానే చేతులు.

5.రాలింది ఆకు ..మరుసందె వేళ.

6.తాను తినబోతూ పిల్లలు తిన్నారా … ఆరా తీసే వాడు నాన్న.
7. కలోగంజో తిన్నాసంతానం సొమ్ము ఆశించని వాడు నాన్న .
8.పగలెంత తిట్టినా ,నిద్రించే బిడ్డల్ని ఆర్తిగా చూసుకనేవాడు నాన్న .
9. ” కవి కి ,కవిత్వానికి, కవితత్వానికి, వ్యక్తిత్వం ఒకటే” …..
10. “నా గుండెలో నీవు ”
11. “హృదయం నర్తకి ”
12. “గుండె గాయని “.
13. ” మమత ఔషదం”
14. “మనసు సంచారి”
15. “ఓదార్పుధన్వంతరి”
16. స్పర్శ సాన్నిహిత్యం .
17. హితం మంచికోరు .
18. ద్వేషం విధ్వంసకారి .
19. సహకారం సమైక్యత.
20.శిధిలం…గత వైభవ సాక్ష్యం .
21. అభిమతం అభిజాత్యమైతే మతం .
22. భూతం అనుభవం.
23. భవిత ఊహాన్వితం .
24. వర్తమానం వాస్తవం తృటికాలం.
25. జీవితం త్రుటుల సంకలనం.
26.ఓంకారం భవ్య నాదం .
27. వుస్చ్వాసం నిశ్వాసం శ్వాస.
28. నిప్పుకు చదలంటదు.
29. తప్పుకు సిగ్గుండదు.
30.తప్పొప్పులకతీతం నిజం .
31. ఆకులాట చిరుగాలి స్నేహతుడు .
32. రేయిదాక్కుంది వేకువన్నభీతి .
33. ఉడత కొమ్మూపింది కాయ రాల్లా!
34. పిల్లలు, రాళ్ళు. పళ్ళు రాలాయి .
35. బాంధవ్యం ఆర్ధికం నేడు .
36. చుట్టరికం హార్ధికం నాడు.
37. స్వార్ధం విద్రోహపు తొలిమెట్టు .
38. రచ్చబండ సొల్లుకబుర్ల సామ్రాజ్యం .
39. అత్యాశ అనర్ధం .
40.తృప్తిలో ఎంతో ప్రశాంతత.
41. సూర్యకాంతి మనోక్రాంతి.
42.పథ్యం ఔషధం.. ఖర్చులేనిది.
43. మానవత్వానికి …. కరుణ ఆభరణం .
44. ఆనందం గులాబి…. చిరాకు ముల్లు.
45.అసహనం సాధనలో అవాంతరం .
46. “మనం” ఐక్యతా సంకేతం.
47. నేనన్నది ఒంటరితనం.
48. వాడు అనడం దూరం.. మనం దగ్గరతనం .
49. ఎవడికి వాడు ఏకాకి .
50. నువ్వు,నేను,వేరుతనం .
51. కలుద్దామా మనమౌదాం.?
52. నాకీర్ష్య ..పళ్ళన్నీ ఉడతకే
53. “దశాక్షరి మితాక్షరి” .
54. తలపు.. వ్యక్తం అంతర్భాహ్యం.
55. వ్యధ- రోదన అంతర్బాహ్యం.
56. దైవం-గోపురం అంతర్బాహ్యం.
57. వేరు వృక్షం అంతర్బాహ్యం .
58. చెట్లు సత్రాలు…పక్షులావాసం.
59. గిజిగాడు శిల్పి గూడద్భుతం.
60. తేనెతుట్టె .. సివిల్సిలబస్.
61. వేడుకోలు-క్షమ.. కవలలు.
62. కోడి శబ్దనిర్దేశం సంతురెక్కల్లో .
63. సంతే లక్ష్యం పక్షుల వలస.
64. అవలోకనం సమీక్ష.
65. అధిరోహణ… ఉనికి దాటి .
66. అవరోహణ… ఉనికిలోకి .
67. అక్షర పొదుపు మితాక్షరి .
68. భావాల మదుపు మితాక్షరి.
69. పదాల ఝళుపు మితాక్షరి.
70. మితాక్షరి ఓ చర్నాకోల
80. ఇక్కడ పులి డిల్లిలో పిల్లి .
81. అహంకారం క్యాన్సర్ మట్టుబెట్టు.
82. పులి సింహం ..మేకపిల్ల ఆపప్పుడు
83. కాంగ్రేస్ మొసలి ఎన్నికల్లో ఆప్ కుఅండ.
84. కాంగ్రెస్బీ జెపి తోడుదొంగలప్పుడు.
85. అహంకారమొస్తే ఆప్కైన ముప్పే
86. ఎదురుదెబ్బ గుణపాఠం గ్రహిస్తే .
8 7. క్లుప్తం భావయుక్తం మితాక్షరి .
88. చిన్న అద్దంలో భారీపర్వతం !
89. అలలు చిలిపివి కవ్విస్తూ ..
90. మనోసంద్రం అలలు కలలు.
91. విశ్వం చైతన్యం అనవరతం .
92. వట వృక్షాలు చరిత్ర సాక్షులు
93. రాచ వైభవం శిధిలదుర్గం .
94. కాలం చరిత్రకారిణి గ్రంధాలెన్నో.
95.ప్రేమాప్యాయతలు నేడందని పండ్లు.
96. విద్యుత్ధరలు చీకట్లో చిందులు
97. ఊడ్పులో నైపుణ్యం “ఆప్” స్వంతం.
98. చెట్టుకు వెల్ల కొంగల గుంపులు .
99. జలసేవనం పరమౌషధం.
100. ఆత్మవిశ్వాసం వ్యక్తిత్వవికాసం.
101. సంకల్పం పునాది.. సాధన నిర్మాణం.
102. సాధించడం సాధనకే సాధ్యం.
103. గెలుపు మెప్పు ఓటమి ఈసడింపు.
104. అక్షరాలు వూరుతుంటాయి ఎందరు వాడినా.
105. మనసు నిత్య యాత్రి టికేట్టు ఫ్రీ .
104. పురుషుడేడ యిలపై లేకుంటే స్త్రీ ?
105. కాకి సుందరి ముక్కుచెక్కు.
106. కోకిలగుడ్లు పొదుగునేవరో !
107..జీవితాలు నేర్పుతాయి పాఠాలెన్నో
108. విస్మరించకు గడ్డిపూలందాలు.
109. శిలాశిసువు ఇసుకణువు.
110. నేత్రం కెమెరా భౌతికశాస్త్రం .
111. ప్రక్రుతి స్పందన ప్రతిధ్వని.
112.అభివృద్ధి ఫలం కాలుష్యం
113. సంఘజీవి మనిషీ జంతువె .
114. అవగాహనముందు అహం పిల్లికూన .
115. ప్రోత్సాహం అండ వీపుతట్టు.
116. ఊరగాయల రాజు ఆవకాయ.
117. ఏహ్యించకు కుడితి పశు ఆహారం .
118. మృతులు..సజీవులు సినిమాల్లో.
119. కమనీయం పంక జనిత కమలం .
120. జ్ఞాపకం వరం గతం నెమరు.
121. జలవనరులు బ్రతుకునిచ్చు.
122. కాపాడు నీరు ..సృష్టించలేవు .
123. ఇరుగు పొరుగు సఖ్యం దొంగలకిబ్బంది
124. బోరుబావి ఎండింది ఎండకు భయపడి.
125. కనకు కలలు పన్నులేస్తారు .
126. పన్నులన్నిట కల తప్పించుకుంది.
127. కల్లోలితం సమాజం అత్యాశ వైరస్.
128. త్రుప్తి ఆనందపు రాచ మార్గం.
129. పారుతూ మద్యం.. తేలుతూ పౌరుడు.
130.ప్రశ్నహక్కు… అడగనీదు మద్యమ్మత్తు.
131. పండుకోయ కొనకొమ్మకెక్కకు .
132. సమస్యఅగ్నిగుండం దుర్భాషలాజ్యం .
133. హరితం ప్రశాంతం చెట్లుపెంచు .
144. వృక్షం నిర్జించకు ప్రాణదాత .
145. ప్రక్రుతి కాపాడు ధ్వంసించకు.
146. సప్తవర్ణ సమ్మిళితం శ్వేతం.
147. వికీర్ణం కిరణం సప్తవర్ణం .
148. గుప్పెడుమెతుకులు ప్రాణంనిలుపు ..
149. గ్రుక్కెడునీళ్ళుఊపిరి నిలుపు.
150. అన్నార్తునికింతపెట్టు…దీవెనలందు.
151.చరిత్ర …పాఠం… నేర్చుకుంటే.
152. వాగ్వివాదం.. చర్చ వికటించింది .
153. పాలు పిండుకో..పొదుగ్గొయ్యకు .
154. సూర్యుడు శక్తిదాత వాడుకో.
156. యుద్ధందండుగ సోలారెనర్జీ వుందిగా .
157. ప్రశ్న స్వేచకు ప్రతీక .
158. ప్రశ్నతుమ్మెద, బాల్యం మొగ్గ.
159. గాలంటే పండుటాకు వణుకు.
160. రాలినాకు పై జాలి ఎవరికి ?
161. కలలూ కావ్యాలే అక్షరీకరించు.
162. కన్నీరు అపురూపం జారనీకు .
163. మనసుగాయం ..కాలం ధన్వంతరి .
164. వృక్షం తనకు తానె వైద్యుడు.
165. తనపై తనకు జాలి నిర్వీర్యత .
166. సాయమాశించు,సానుభూతి కోరకు.
166. ఎండమావులెంటపరుగులు
నీటిచలమలొదలి యువత .
167. శ్మశానవైరాగ్యం క్షణికావేశం.
168. కపాలమోక్షం శ్మశానశాస్త్రం.
169. దింపుడుకళ్ళెం… ఓ ఆశ.
170. గుండెది వెట్టి అవిశ్రాంతం.
171. గుండె గాయని లబ్డబ్ లిరిక్
172. గుండె నర్తకి బ్రతుకాహ్లాదం .
173. కావడి మోత భుజాన కాయ
174. శరీరం యంత్రం మిళితం సాంకేతికం
175. గుండె నదుల్రెండు.. శుద్ధం,అశుద్ధం.
176. మూరెడు కాఫీకి నురగెక్కువ ..
178. జానెడు కాఫీ మెచ్చరదేలనో.
179. బారెడు కాఫీ నురుగై పారును
180. సుదూరాలు చేర్చు స్కైప్.. శుభాశుభం.
181. అంతర్జాలానికి ఎల్లల్లేవ్
189. తెలుక్కవుల తయారీకేంద్రం ఎఫ్బి.
190. హిమనదం మర్మగర్భ ..
191. చీమలబారు.. తీపి ఒలికిందెక్కడో.
192. ముఖం దర్పణం అంతరంగం వ్యక్తం .
193. మెదళ్ళు తడుపుదాం బాల్యస్నేహం జల్లు..
194. క్షణం ధరిత్రి విరామం కోరితే !.ప్రళయం .
195. గ్రహాలూ గతుల్తప్పితే? విశ్వవిస్ఫోటం
196. అనంతం విశ్వం, రేణువు ధరిత్రి.
197. గ్రహ శకలమేడ్చింది ..తల్లి తప్పిపోయింది.
198. విశ్వం లో ధూళికణం భూమి. మనిషి ?
199. ఆస్త్రాయ్డ్ భూమిని అమ్మనుకుంటే !
200. గ్రహశకలాలు అనాధలు విశ్వంలో …
201. సృజనల మూలకర్త కుక్షి .
202. ఆకలితో తలదించునభిజాత్యం.
203. దర్ప ప్రదర్సనలు నేడు పెళ్ళిళ్ళు .
204. అంతరంగాలు వేటికవే ప్రత్యేకం .
205.సీతచిలుకలు కోకలద్భుతం.
206 .గతం చరిత్ర, నమ్మితే పురాణం .
207. రాతల “సిరా” .. మ్యూజియం వస్తువిక .
208. నీరేకాదు వూపిరీ తోడు చేంతాడు.
209. డ్రై బోరు… . రైతు చేంతాడు కొన్నాడు.
210. మందుకు పురుగు చావలా . రైతు! సున్నితం .
211. ప్రవాహం…. శిలాశిశువులసంఖ్యాకం .
212. శాశ్వతంకాదేదీ అశాశ్వతం తక్క .
213. విశ్వసనీయతకు విశ్వాసం శ్వాస.
214. గవ్వ ద్రవ్యం నాడు.. చిల్లడితే చెల్లదు.
215. ప్రేమించావా! పీడగా మారకు .
216. తెల్లారింది… వేకువ కుక్కురోఅంది..
217. దమ్మిడీకి కొరగాడు వాడసమర్ధుడు .
218. సోమరి సొమ్మున్నా బికారి.
219. కోరినా రాదు చావు , వద్దన్నా ఆగదు.
220. మొన్న నిన్నకు అన్నఎన్నన్నా .
221. మెతుకు త్యాగధని ప్రాణమిచ్చింది..
222. కాలం తాను…దారప్పోగు దినం.
223. కాలం తానులో దారం తునక క్షణం..
224. ప్రవాహం కాలం…..క్షణం బిందువు.
225. సంభాషిద్దాం కవిత్వం మనభాష.
226. భాషించు అమ్మభాష జగతిన్భాసించు.
227.మాతృభాష సాధనం జ్ఞానమార్జించు.
228. భాష్పం భారజలం జార్చకు అమూల్యం .
229. సంగీతం విశ్వ వ్యాప్తం.ఆస్వాదిస్తే.
230. వంటపాత్ర రవళి అద్భుత సంగీతం .
231. మృత్యురోదనలో వేదన సంగీతం.
232. బాల్యం కేరింతల్లో సౌరభం సంగీతం
233. రైలు నడకలో రమణీయం సంగీతం
234. కవితనేత, పడుగుపేకలు భావాక్షరాలు .

ప్రకటనలు