బొట్టెట్టను
తప్పట్లు
మీయిష్టం.
కొట్టడం

నా నానోలు -200 / Nov/2014.

వేరులు
కొమ్మలు
సమతుల్యత
స్తిరత్వం.

నా నానోలు -199 / Nov/2014.

వేరు
బలం
వృక్షం
పటిష్టం

నా నానోలు -198 / Nov/2014.
పునాది
పటిష్టం
భవనం
భద్రం

నా నానోలు -197 / Nov/2014.

యాతన
తాత్కాలికం
సౌకర్యం
పునాది

నా నానోలు -196 / Nov/2014.

గతం
అనుభవాలు
వర్తమానం
పాఠాలు

నా నానోలు -195 / Nov/2014.
జవం
సత్వం
జీవితం
సరాగం .

నా నానోలు -194/ Nov/2014.

క్రోధం
ఆహ్లాదం
ముఖచిత్రం
వర్ణసంహిత.

నా నానోలు -193 / Nov/2014

ఉత్సాహం
నీరసం
అంతరంగం
బొమ్మలాట

నా నానోలు -192 / Nov/2014.

కారుణ్యం
కార్పణ్యం
మనసు
లాబొరేటరీ

నా నానోలు -191 / Nov/2014

వందేళ్ళు
భ్రాంతి
బ్రతుకు
బుద్భుదం.

నా నానోలు -190 / Nov/2014

క్షణికం
జీవితం
వర్తమానం
త్రుటి.

నా నానోలు -189 / Nov/2014

కాలం
అపస్మారకం
కర్మ
కాటేసింది.

నా నానోలు -188 / Nov/2014
అన్నం
మెతుకులు
ఎక్కడో
గర్భశోకం

నా నానోలు -187 / Nov/2014

నేన్నీవు
అంతరంగాలు
వేర్వేరు
మనమౌదాం

నా నానోలు -186 / Nov/2014

శాస్త్రజ్ఞానం
ఆవిష్కారం
మెదళ్ళు
వంటశాలలు

.

నా నానోలు -185 / Nov/2014

యంత్రం
నమూనా
శరీరం
అవయవం.

నా నానోలు -184 / Nov/2014

కెమెరాలు
కళ్ళు
కటకాలు
నర్తనలు.

నా నానోలు -183 / Nov/2014

నిక్షిప్తం
దృశ్యం
అంతరంగం
పేటిక

నా నానోలు -182 / Nov/2014

కళ్ళు
కెమెరాలు
సాపత్యం
చిత్రీకరణ

నా నానోలు -181 / Nov/2014
గట్లెంట
చెట్లు
కాలవ
దర్పణం.
అద్భుతానుభూతి
రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.వెడల్పు ఎరుగను కాని
నిడివి
ఎన్నో పదుల కిలోమీటర్లు
అదో ప్రవాహం. See More

.
నా నానోలు -180 / Nov/2014
చుట్టూర
చెరువులు
ఎండమావులు
త్రాగలేంగ

నా నానోలు -179 / Nov/2014

రొయ్యలు
డబ్బులు
దాహం
ఖరీదయ్యింది.

నా నానోలు -178 / Nov/2014.

సాహిత్యం
ప్రవాహాలు
సంగమం
అంతర్వేది..

నా నానోలు -177 / Nov/2014

గోదారొచ్చింది
అన్నాజెల్లెళ్ళు
గట్టయ్యింది
సాగరార్భాటం

.

నా నానోలు -176 / Nov/2014

నదీస్సంద్రం
సంగమం
చెలన్నగట్టు
అంతర్వేది.

NOVEMBER 21
.
వేయగలనా
మరోబాతిక
ఆజ్యబ్బోట్లు
నానోయజ్ఞం
నా నానోలు -175 / Nov/2014
మనసు
నిష్కల్మషం
పరిష్కారాలు
కొదవుండవు

నా నానోలు -174 / Nov/2014.

ఆనందమయం
జీవినయానం
తృప్తి
బాట

నా నానోలు -173 / Nov/2014.

భూమి
నౌక
మనం
విశ్వయాత్రీకులం

నా నానోలు -172 / Nov/2014.

భ్రహ్మాండం
అగమ్యం
నిరంతరం
పరిభ్రమణం .

నా నానోలు -171 / Nov/2014.

విశ్వం
ప్రతీక
ఆణువణువు
చైతన్యం

నా నానోలు -170 / Nov/2014.

నివార్యం
అనివార్యం

మోకాలడ్డు

నా నానోలు -169 / Nov/2014.
దుఃఖం
నిభీడం
రోదన
బాహ్యం .

నా నానోలు -168 / Nov/2014.

బ్రతుకు
సమరం
జీవులు
యోధులు

నా నానోలు -167 / Nov/2014.

అసాధ్యం
సుసాధ్యం
సంకల్పం
పరికరం .

నా నానోలు -166 / Nov/2014.
అనంతం
విశ్వం
శోధన
అణుమాత్రం

నా నానోలు -165 / Nov/2014.

చీకటి
వెలుగు
విశ్లేషణ
జిజ్ఞాస

NOVEMBER 20
నా నానోలు -165 / Nov/2014.
గ్రామం
వుస్చ్వాసం
నగరం
ప్రాణాంతకం

నా నానోలు -164 / Nov/2014.

మాండలికం
జవజీవం
భాష
సజీవం .

నా నానోలు -163 / Nov/2014.

గుణింతాలు
నగలు
భాష
అలంకారాలు

.

నా నానోలు -162 / Nov/2014.

గుణింతం
ఆరంభం
కక్దీర్ఘమివ్వు
కా

నా నానోలు -161 / Nov/2014.

కానేరవు
సూర్యకృతం
దివారాత్రాలు
దాత్రీశ్వేదం

నా నానోలు -160 / Nov/2014.

దౌర్జన్యం
సహించదు
విద్యుత్తు
ప్రాణాంతకి

నా నానోలు -159 / Nov/2014.

వినియోగం
సరళత
విద్యుతు
మిత్రుడు.

నా నానోలు -158 / Nov/2014.

వుత్తర్ద క్షిణం
ఐస్కాంత్ క్షేత్రం
తంత్రీచలనం
విద్యుదుద్భవం

.

నా నానోలు -157 / Nov/2014.

స్లిప్రింగ్స్
స్ప్లిట్రింగ్స్
విద్యుత్తు
సూక్ష్మాంతరం

నా నానోలు -156 / Nov/2014.

ఫేస్
న్యూట్రల్
ఆల్టర్నేట్
కరెంట్

నా నానోలు -155 / Nov/2014

పాజిటివ్
నెగటివ్
డైరెక్ట్
కరెంట్.

నా నానోలు -154 / Nov/2014

చంద్రుడడ్డం
సూర్యగ్రహణం
భూమియడ్డం
చంద్రగ్రహణం

నా నానోలు -153 / Nov/2014

ధరిత్రి
స్వయమ్ప్రదక్షిణ
స్వయంక్రుతం
రేయింబవళ్ళు .

NOVEMBER 19

నా నానోలు -152 / Nov/2014

సూర్యుడింధనం
త్రవ్వుడేల
భూమికుపశమనం
సోలార్పవర్

నా నానోలు -151 / Nov/2014

ఇల్లిల్లు
సోలార్కిట్లు
డిమాండ్
తగ్గు

నా నానోలు -150 / Nov/2014

ఇళ్ళు
వ్యవసాయం
భావ్యం
సోలార్పవర్

నా నానోలు -149 / Nov/2014

సోలార్పవర్
ప్రభుత్వం
పలుకులు
ఆహ్లాదం .

నా నానోలు -148 / Nov/2014

పక్షులు
కేరింతలు
కిలకిలలు
వ్యక్తీకరణలు .

నా నానోలు -147 / Nov/2014

వేవేలు
పక్షులు
మర్రి
మహానగరం .

నా నానోలు -146 / Nov/2014

పికరహితం
దైన్యం
వృక్షం
నిర్జీవం

నా నానోలు -145 / Nov/2014

వెలుగులు
నీడలు
చెట్లు
సుందరులు

.

నా నానోలు -144 / Nov/2014

నీడ
అనివార్యం
వెలుగు
వెనుక

నా నానోలు -143 / Nov/2014

కాలుష్యం
స్వయంకృతం
నియంత్రణ
కర్తవ్యం

నా నానోలు -142 / Nov/2014

గాలి
ప్రగతి
పెనుగాలి
విధ్వంసం

నా నానోలు -141 / Nov/2014
ధ్వని
ప్రతిధ్వని
పాలకులు
ప్రత్యర్ధులు
NOVEMBER 18
నా నానోలు -140 / Nov/2014
శ్రవణం
ఆస్వాదనం
సాధనం
కర్ణం
నా నానోలు -139 / Nov/2014
కళ్ళు
పరికరాలు
కటకాద్భుతం
చూపు

నా నానోలు -138 / Nov/2014

పళ్ళు
కాపాడు
వందేళ్ళు
నినుగాపాడు

నా నానోలు -137 / Nov/2014

విభిన్నతలు
సాహితీవాహినులు
సంగమాస్థలి
అంతర్వేది

నా నానోలు -136 / Nov/2014

అంతర్వేది
వేదిక
సాహిత్యం
నాట్యం

.

నా నానోలు -135 / Nov/2014

నిత్యం
చైతన్యం
ధరిత్రి
అంతర్గర్భం

నా నానోలు -134 / Nov/2014

అగాధాలు
సముద్రాలు
ఆస్ట్రాయిడ్స్
శిల్పులు

నా నానోలు -133 / Nov/2014

తల్లెంట
కొడ్పిల్లలు
గ్రహాలు
సూరీడెంట.

నా నానోలు -132 / Nov/2014

సూర్యుడు
కుటుంబం
నిత్యం
విశ్వయాత్ర

నా నానోలు -131 / Nov/2014

మిల్కీవే
వాహనం
సూర్యుడు
విశ్వయాత్రి

NOVEMBER 17

నా నానోలు -130 / Nov/2014

క్రమశిక్షణ
నిబద్ధత
విశ్వం
ఆదర్శం

నా నానోలు -129 / Nov/2014

ఆకర్షణ
వికర్షణలు
విశ్వం
సమతుల్యం

నా నానోలు -128 / Nov/2014

గ్రహాలు
కుటుంబం
సమావేశం
విశ్వప్రళయం

నా నానోలు -127 / Nov/2014

విశ్వం
మహానగరం
సూర్యుడు
వార్డ్మెంబర్

నా నానోలు -126 / Nov/2014

ధ్రువరాజకీయం
వుత్తర్దక్షిణలు
ఐస్కాంతం
ఆవిష్కారం

నా నానోలు -125 / Nov/2014

భూగర్భం
అగ్నిగుండం
ఐస్కాంతం
ధరణి

నా నానోలు -124 / Nov/2014

భూమైస్కాంతం
ఆకర్షితం
ఇనప్పొట్టు
మనుషులు

నా నానోలు -123 / Nov/2014

నివాసాలు
నిర్మాణాలు
భూగర్భం
తోలిచారు.

నా నానోలు -122 / Nov/2014

మనిషి
కాళిదాసు
ధాత్రి
చెట్టు

నా నానోలు -121 / Nov/2014

స్ట్రాలు
బోర్లు
జవసత్వాలు
పీల్చారు

నా నానోలు -120/ Nov/2014

ధరిత్రి
వెతలు
మనిషి
పీడ

.

నా నానోలు -119 / Nov/2014

పాపం
ప్రక్షాళన
ప్రళయం
పరికరం

నా నానోలు -118 / Nov/2014

బ్రతుకు
ఆవాసం
ధరణి
హింసించకు.

నా నానోలు -117 / Nov/2014

వెళ్ళగ్రక్కింది
కడుప్మంట
లావా
భూమికజీర్తి

నా నానోలు -116 / Nov/2014

బ్రతుకు
బ్రతకనీ
పరస్పరం
జీవితం

NOVEMBER 16

నా నానోలు -115 / Nov/2014

బిందెల్నాడు
భరిణల్నేడు
కుంకుమ్పసుపు
అవసరాల్లేవు

నా నానోలు -113 / Nov/2014

ఆముదప్పోగ
కర్పూరం
కలుపు
నేత్రాంజనం

నా నానోలు -112 / Nov/2014
వేప్పుల్ల
పందుమ్పుల్ల
దంతధావనం
టూల్స్

నా నానోలు -111 / Nov/2014

కచ్చిక
దంత్మంజనం
కాలం
మరిచింది.

నా నానోలు -110 / Nov/2014

వాగ్ధాటి
అవాచ్యాలు
గూండాలండ
రాజాకీయం.

నా నానోలు -109 / Nov/2014

అందలమ్సుందరి
పొందునొక్కడు
రసికులెందరో
రాజకీయమ్రంకు

నా నానోలు -108 / Nov/2014

ప్రజలూ
ప్రయోజనాలూ
స్లోగన్లు
గెలుప్ముఖ్యం

నా నానోలు -107 / Nov/2014

రాబళ్ళు
లెక్కింపులు
రాజకీయం
జేబుల్పెద్దవి

.
పద్యం వల్లించలే
వీపిపై వీరంగమే
వేప్బెత్తం నాట్యం
.
NOVEMBER 15
నా నానోలు -106 / Nov/2014
పెట్టుబళ్ళు
జాతిహితం
దాచివేత
ద్రోహభరితం .

నా నానోలు -105 / Nov/2014

దోచడం
దాచడం
బ్రతుకులు
ముమ్ముద్దలు

నా నానోలు -104 / Nov/2014

నల్లధనం
మర్మగర్భం
డెలివరీ
సందిగ్ధం

సంద్రం లో
ఎగసిపడే అల
మస్తిష్కంలో
ఉప్పెనమనిషి మనసు
సముద్రం

NOVEMBER 13
.
ఏంటో ! పదమూడు రోజుల్లో 101 నానోలు రాసానంటాడీ ఈ పిలగాడు … తాల్తప్ప లుండోచ్చుగా … తప్పట్లు ఎలానూ లేవు , తూర్పార పట్టిమరీ …తప్పులైన దిద్దచ్చుగా ……..
.

నా నానోలు -101 / Nov/2014

మద్యపానం
ఖజానా
ప్రశ్న
తూలుతోంది

.

నా నానోలు -100 / Nov/2014

ప్రశ్నించడం
హక్కు
కోల్పోయింది
యువత

నా నానోలు -99 / Nov/2014

దేశం
భ్రష్టట్టింది
పారసైట్స్
పెచ్చరిల్లాయ్.

నా నానోలు -98 / Nov/2014

స్వాతంత్రం
అజీర్తి
దండం
శరణ్యం .

నా నానోలు -97 / Nov/2014

గాంధీ
ఉపదేశం
మోడీ
ప్రచారం

నా నానోలు -96 / Nov/2014

పచ్చదనం
పర్యావరణం
రక్షకులం
నడుమ్గడ

ప్రకటనలు