జనవరి 2016


(గ్రామాలు).
…………………..1601
గ్రామాలు
దేవాలయాలు
రైతులు
పూజారులు.
…………………..
ఆహారం
దేశావసరం
కల్పవృక్షం
గ్రామం.
…………………..
పంటలు
బ్రోకర్లపాలు
రైతు
అప్పుపాలు.
…………………..
అధికారం
బ్యాంకులు
ఎరువులు
కంపెనీలు.
…………………..
విత్తనాలు
పంపిణీలు
రాజకీయం
పెరటిచెట్లు.
…………………
పంట
పురుగుపాలు
రైతిల్లు
శోకమయం
……………………
ఓటరు
ఆహారం
రాజకీయం
పెద్దపులి
……………………
తుఫానులు
పరిహాసం
రైతు
సహనవతుడు.
…………………..
రైతు
స్వేదం
రూపాంతరం
ఆహారం.
………………….
రైతు
నిర్వేదం
జాతి
ఖేదం
………………
అతివృష్టి
అనావృష్టి
కృషీవలుడు
శాపగ్రస్త.
…………………
విత్తనాలు
ఎరువులు
రైతుకివ్వు
ఉచితం
………………….
రైతు
సంక్షేమం
ప్రభుత్వం
ప్రజాహితం.
…………………..
రైతు
ఉత్పత్తులు
మద్దతుధర
జాతిభవిత

……………….1615.

మట్టిముద్దలు
ఇటుకలు
అభివృద్ధి
పేర్పులు.
………………….
ఇటుకబట్టీ
ప్రగతిశీలి
ఇటుకలు
ప్రగతికారకం
………………
ఇటుకలు
పేర్పులు
సిమెంటు
అతుకులు.
………………..
ఇటుక
త్యాగశీలి
జాతిప్రగతి
భాగస్వామి.
……………………
భవనం
నిర్మాణం
ఇటుక
ప్రాధాన్యం.
……………………
చిద్రం
ధాత్రీచర్మం
నేల
త్రవ్వకం.
………………….
భవనం
నిర్మాణం
పునాది
దాత్రీఘాతం.
……………………
ఇటుకలు
సూక్ష్మం
కొట్లాదులు
ప్రగతికారులు.
…………………
ప్రగతి
సకలం
విధ్వంసం
దాత్రీఘాతం.
……………………
ఇంధనం
తోడివేత
శూన్యం
భూగర్భం.

…………….1625.

నిత్యం
పదిస్తళ్ళు
బంధుత్వం
బలగం.
……………………
కొత్తసంసారం
దూడలబండి
బంధువులు
వడ్లబస్తాలు .
…………………….
ఆదాయం
గిద్ద
ఖర్చు
మానిక.
………………..
గురివింద
ప్రామాణికం
బంగారం
తూకం.
…………………
కానీ
మూడు
దమ్మిడీలు
నాడు.
………………….
రూక
తులం
వెండి
నాణెం.
……………….
కానులు
రెండు
అర్ధణా
బిళ్ళ
………………
అణా
నాలుక్కానులు
బేడ
రెండణాలు
…………………
పదారణాలు
రూక
అరవైనాలుగు
కానులు
…………………..
చిల్లువి
చిన్నవి
పెద్దవి
కానులెన్నో.
……………..1635.

భాష
సజీవం
మాండలికం
ఊపిరి.
……………….
ప్రాతీయత
గౌరవించు
యాసలు
సొగసులు .
……………….
సంరక్షణ
ఆవశ్యకత
మాండలికం
వైవిధ్యం
…………………
పదాలు
ఉచ్చారణ
ప్రత్యేకం
యాస .
…………………
పదం
పదార్ధం
వ్యత్యాసం
మాండలికం
………………..
రాష్ట్రం
పొలిమేరలు
భాష
ప్రభావితం.
……………..
యాస
అనుగుణ్యం
పరభాష
ప్రభావం.
……………..
మాండలికాలు
కనుమరుగు
నగరీకరణ
నేపధ్యం.
………………..
మాండలికం
ఆత్మగౌరవం
సంరక్షణ
జాతిహితం.
……………….
అభ్యసించు
మాతృభాష
వ్యక్తిత్వం
వికాసం.
…………….1645.

మనుషులు
సంబంధాలు
మాట
బంధనం.
………………..
వ్యక్తీ
వ్యక్తిత్వం
మాటతీరు
గీటురాయి.
………………..
మమత
ఆప్యాయత
ఆత్మీయత
ఆలింగనం.
………………..
వ్యక్తిత్వం
వికాసం
మాట
మహత్తరం.
……………….
మాట
సంప్రదింపు
విబేధాలు
సమసిపోవు
…………………
మాట
మమత
శత్రువు
మిత్రుడు.
…………………
మాట
పరిష్కర్త
అసాధ్యం
సుసాధ్యం.
…………………
మాట
కటువు
మనిషి
దూరం.
…………………
మాట
మంత్రం
అద్భుతాలు
ఆవిష్కరణలు.
………………..
మాట
స్నేహితుడు
భవ్యం
అండదండ.
……………1655

తరుగుజేర్చ
తెనేబోట్లు
పరిపూర్ణం
యజ్ఞం.
……………….

తెనేబొట్టు
కూరుపు
సహస్రాలు
బిందువులు .
………………….

నరనరం
యుద్ధరవళి
ఆలోచన
సమరం.
………………….

ఒక్కొక్కటి
నానానో
కూరుపు
పురిటినోప్పి.
…………………
ఆర్తనాదం
రవళులందు
నానానో
దాత్రినందు.
……………… 1660.

చావు
బ్రతుకు
జీవనం
ప్రయాణం .
………………
పుట్టుక
అస్వతంత్రి
మరణం
డిటో .
……………..
అతిశయం
ఆధిపత్యం
బ్రతుకు
భాగోతం .
……………..
అనురాగం
ఆత్మీయత
జీవనం
విన్యాసం .
………………
ప్రపంచం
నాటకరంగం
మనిషి
పాత్రధారి .
……………..
బంధుత్వం
స్నేహితం
జీవితం
సంభాషణ .
……………..
సంతానం
పక్షులు
విద్యార్హత
రెక్కలు.
………………
తలిదండ్రులు
సంతానం
ముందెనుకలు
ఒంటరితనం.
………………..
ఉపాధి
బ్రతుకుదెరువు
ఎవరికతడు
స్వతంత్రుడు.
………………..
పరస్పరం
ఆధారం
బలోపేతం
అనుబంధం.
……………….1670.
రాలింది
ఆకు
బ్రతుకు
మరుసందె.
……………….
సంతుసొమ్ము
ఆశించడు
అతడు
నాన్న.
…………………
ఆత్మీయత
అంతర్గతం
వ్యక్తీకరణ
అండదండ
………………….
నాన్న
ప్రేమ
చలివేంద్రం
తనివితీరదు.
……………..1674.
గ్రామం

నిర్వేదం

యువత

ఎండమావులెంట.

…………………..1675.

*****************
“తేనెబొట్లు” నా నానోలు
ద్వితీయ ఏకమాస సహస్రాధిక నానోయజ్ఞం.
సంపూర్ణం సమాప్తం.
కృతఙ్ఞతలు.
………………………..
నానో యజ్ఞం
నిర్విఘ్నం
సంపూర్ణం
సమాప్తం.
………………
ప్రోత్సాహం
ఉత్సాహం
స్పూర్తి
వెన్నుదన్ను.
……………..

బృహత్కార్యం
నా
శక్తిమేరకు
సంకల్పం
ధృడతరం
పరిపూర్ణం
సాకారం
నానోయజ్ఞం
నిరాఘాటం
అక్షరం
సూక్ష్మాక్రుతి .

అండదండ
మిత్రజగతి
దివ్యస్ఫూర్తి
ప్రోత్సాహం .
…………………
మిత్రజగతి
వందనీయులు
హృదయా
అభివందనం.
………………….

హమ్మయ్య!
వీనిలొల్లి
ఆగింది
నిట్టూర్చారంతా.
…………………
వత్తిళ్ళు
అయోమయం
భావిశక్తి
బ్రతుకుబలి .
………………….
ఆత్మీయత
అద్దమందు
అద్దేపల్లి
స్నేహహితం.
…………….
పరస్పరం
సాహిత్యం
అద్దేపల్లి
వెలుగునీడలు.
………………….
దిగ్విజయం.
……………………
పదిహేనొందలు
తెనేబోట్లు
యజ్ఞం
నిరాఘాటం .
…………………….
నానోయజ్ఞం
అద్భుతం
సామీప్యం
అంతిమగమ్యం.
………………….
జాంపండు
బ్రేక్ఫాస్ట్
ఫలాహారం
నాకిష్టంఏమనుకోకండి
పనిలోవున్నా
పనిలోపని
“శుభోదయం”.
 …………………
శుభోదయం
జనావళి
మహోదయం
మిత్ర జగతి.

 

“విస్మయ శతకం “
(28-04-2015 నుండి 14-05-2015)
రచన: నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.
………………………………………………
1.
తల్లి రాకతో
నోరు తెరచుట
గూటి పిట్టకు
తెలిపిరెవ్వరు !
2.
మాత్రు స్థనమున
పాలు గుడుచుట
పురిటి గుడ్డుకు
మప్పిరెవ్వరొ !
3.
డొల్ల తొలచుకు
వెలికి వచ్చుట
పక్షిపిల్లకు
నేర్పిరేవ్వరొ !
4.
తల్లి పొదుగును
వెదకి పట్టుట
లేగదూడకు
నేర్పెనెవ్వరు !
5.
సంకేతమంది
తల్లి జేరగ
కోడి సంతు.
ఎరుగునెటులో!
6.
పుట్టినంతనే
యీదవలేనని
చేపపిల్లకు
తెలిపిరెవరో .
7.
రెక్కలున్నవి
ఎగురవచ్చని
పక్షిపిల్లకు
ఎరుకయెటులో.!
8.
సంతు కొరకు
గూడు నేయగ
పక్షి జాతికి
తెలుయు నెటులో !
9.
షట్భుజులతో
గూడుకట్టగ
తెనేటీగకు
గురువు ఎవరో !
10.
భద్రమైన
గూడు నేయగ
గిజిగానికొచ్చేను
యోచనెటులో.
11.
కలప గుజ్జుతో
మట్టి ముద్దతో
గూడునెరపగ
చెదకెవరు నేర్పిరో !
12.
పుట్టుతూనే
పిల్ల వానరం
గెంతులాడగ
నేర్చెనెటులో!
13.
తల్లిగొంతును
గుర్తుపట్టుట
చిట్టి మనసుకు
మప్పిరెవరు ?.
14.
పల్లమందునే
పరుగుబెట్టగ
సెలయేటి నీటికి
తెలియునెటులో !
15.చెట్టుకొమ్మకు
వున్నపండు
నేలపైననే
రాలునేలనో !
16.
ఆకసాన
వాన మబ్బులు
కాలమందే
కురియవేలనో !
17.
పచ్చనడవులే
ప్రసవ స్థలమని
మేఘ గర్భిణి
తలచెనెటులో !
18.
మేఘ గర్జన
వర్ష జననం
ధాత్రిమాత
ఎరుగునెటుల !
19.
వాన జల్లుకు
పులకరించగ
పుడమితల్లికి
ఎవరు నేర్పిరో !
20.
నేలతడవగ
పచ్చకోకను
పృథ్వి కన్నెకు
కట్టబెట్టిరియెవ్వరో !
21.
వసంతయామిని
చెంతజేరగ
కోయిలమ్మకు
తెలియునెటులో !.
22.
కుహూకుహూ
గాత్రవిభావరి
కోయిలమ్మకు
సాధ్యమెటులో!
23.
గాత్రమందున
తేనే ఊటలు
వాసంతిక
పొందేనేటులో!
24.
సీతఫలమున
అమృతత్వం
అణువు అణువున
నింపిరెవరో !
25.
మామిడన్నది
రాజఫలమట
భవ్యరుచులను
కూర్చిరెవ్వరో !
26.
ఆకలార్పగ
అరటి పండున
శక్తి నిండుగా
చేర్చెనేవరో!
27.
నారికేళం
గర్భమందున
భవ్య తీర్ధం
నింపిరేవ్వరొ !
28.
తల్లిఒడలున
ముళ్ళువున్నను
పనసతొనలకు
సొగసులెటులో !
29.
రామములగకు
రంగులద్దిన
వర్ణకారుడు
ఆతడేవ్వడో!
30.
కెంపులెన్నో
కూర్చి పేర్చిన
దానిమ్మపండుకు
సూత్ర మెద్దియొ !
31.
పంపరపనస
ముత్యపు చిప్ప
పేర్పు అద్భుతం
నెరపె నెవ్వరో !
32.
కుంటినడకన
ఎంతకాలం
ఈ విస్మయాలు
శతకమౌనో !
33.
విశ్వమంతా
విస్మయాలే
వాయుగోళాల్
విసిరిరెవ్వరో !
34.
స్తిమితమన్నది
లేని తీరున
విశ్వమందున
జేసిరెవరో !
35.అలసటెరుగవు
తిరుగులాటలో
ఖగోళ గోళాల్
ధ్యేయమేమో !
36.
తన్నులాటకు
దిగని రీతులు
ఖగోళ స్ఫూర్తికి
దాతలేవరో !
37.
సూర్యకుటుంబం
దరి జేరవచ్చిన
విశ్వమందున
ఏమిజరుగునో !
38.
రేయిబవలును
యివ్వవలెనని
సూర్యచంద్రులు
తలచనేలనో!
39ఎండవానలు
యిచ్చు దశలో
చలిని కూర్చుట
ఆంతర్యమేమిటో!
40. ధాత్రి చలనం
కాలగమనం
వెట్టిచాకిరి
భూమికేలనో !
41.
ఒక్క నిముషం
విశ్రాంతికోరితే
పుడమి ..జీవుల
గతులు యేమౌ!
42.
స్వార్ధ రహితం
నిబద్ద భరితం
సహనదాత్రికి
గురువులెవరో!
43.
విశ్వమంతా
త్యాగధనమే
మానవాళిలో
స్వార్ధమేలనో !
44.
విశ్వమంతా
సమయపాలనే
మనిషిలో
నిస్తేజమేలనో !
45.
చెత్త నీది
భరియించడమ్మది
ప్రక్కింటి వారిక !
ఎంత ఘోరం ?
46.
చెత్తబండికి
రూకలివ్వరు
వైద్యానికి వేలవేలు
ఎంత చిత్రం!
47.
కూరలమ్మితొ
గీచి బేరమ!
పెద్దకోట్లలో
ధరలడగరేలనో !
48.
భవ్యదాతువు
కరివేపరెమ్మలు
కొలెస్ట్రాలుకు
వాడరేలనో !
49.
అరటిత్వక్ న
విలువలెన్నో
విసిరివేతురు
ఎందువలనో !
50.
కూర లొండి
సారమంతా
పారబోయుట
ఎంత మూర్ఖమొ!
51.
అర్ధ శతకం!
అద్భుతం
తప్పట్లు లేవిట
విస్మయం .
52.
మిక్కుటముగా
నీరుత్రాగుట
స్వాస్త్యమంత్రం
ఎరుగరేలనో !
53.
తోడువచ్చు
ఆడుదాయికి
వరకట్నపు
వేదింపులదేలనొ !
54
తేనెతుట్టె
నిర్మాణం
తేటికెవ్వరు
మప్పిరో !
55.
వర్తమానం
గతంజేయ
కాలమన్నది
నేర్చే నేడనో !.
56.
జీవితాంతం
కలిసిబ్రతకక
ఆధిపత్యపు
ఆంక్షలేలనో !
57.
ఇంటకూర్చోని
విశ్వయానం
ధరిత్రిపై నీ
భోగమేమియో !
58.
ధరలు గగనం
నాసి సరుకులు
పాలనిచ్చట
గ్రుడ్డిదేమో !
59.
యాచకుండని
హీనపరచకు
సాయపడక
ఏహ్యమేలనో !
60.
పోటేళ్ళవి
పట్టువీడవు
బస్సుసమ్మెలు
ప్రజకు వ్యధలా ?
61.
వృక్షమందున
వెలుగు నీడలు
అందచందాల్
అద్దిరెవ్వరో !
62.
అత్యాచారాల్
నేతలాపరు
స్త్రీ ఆహార్యమన్న
పిచ్చికూతల !
63.
తీర్పులు
రాజకీయం
పెరటిలో
కరివేప చివురా !
64.
అంతరాలు
త్రెంచేందుకు
డేబ్బదేండ్లు
చాలదేలనో!
65.
రాసులున్నా
దోసిటిముడు
చారెడేనట
విచిత్రమే !
66.
ధనం వున్నా
రోగమొస్తే
దాహమిచ్చే
నాదుడేడీ !
67.
వసంతానికి
వర్ణమద్దగా
ప్రక్రుతమ్మకు
నేర్పిరేవ్వరో !
68.
పుష్పమందున
మధువు వుందని
తుమ్మేదయ్యకు
తెలిపిరేవ్వరో!
69.
కాయ పండుగ
మారుతరుణం
ఉడతపిల్లలు
ఎరుగునెటులో !
70.
ఉడత కొట్టిన
చిలక ముట్టదు
తారతమ్యం
చెప్పిరెవరో !
71.
డేగరాకతో
తల్లిసంజ్ఞను
కోడిపిల్లలు
ఎరుగునెటులో!
72.
గూటిచెంతకు
పాము రాక
తల్లిపక్షి
పసిగట్టునెటులో !
73.
తెల్లవారగ
వచ్చేనన్నది
కోడి పుంజుకు
తెలియునెటులో !
74.
దూరమేగే
పక్షిమూకకు
తమ గూటిమార్గం
తెలుయు నెటులో !
75.
ఎక్కడెక్కడో
తీపి ఉందని
చీమ దండుకు
చెప్పిరెవరో !
76.
గూడునల్లగ
ఈనెలెనకను
గిజిగాడు
ఎన్నడు నేర్చెనో .!
77.
కుహూ అంటే
కోయిలమ్మలు
రేచ్చిపోవుట
నేర్చేనెటులో !
78.
తిండి దొరికితే
పిలిచి పంచుట
కాకికబ్బుట
చిత్రమే !
79.
తోటివానికి
పంచనెంచక
తరిమికొట్టుట
కుక్కకబ్బెను చిత్రమే !
80.
ప్రమాదమందున
బుసలుకొట్టె
త్రాచుపిల్లకు
నేర్పెనేవరో !
81.
తల్లి రెక్కలు
రక్షయన్నది
పక్షి పిల్లలు
ఎరుగునేటులో!
82.
లేగ రక్షకు
కొమ్ములిసరుట
గేదె తల్లికి
శిక్షణేచటో!
83.
గ్రుడ్డు పిగిలిచి
వెలికి వచ్చుట
సర్ప తనయ
తలచెనెటులో !
84.
స్థనం వెతికి
పాలు కుడుచుట
పుట్టుగుడ్డుకు
మప్పిరెవ్వరో !
85
రెక్కవిప్పి
ఎగురవలేనని
పక్షి జాతికి
చెప్పిరెవ్వరు !
86.
వెలుగు వెంటే
తానుండవలెనని
నీడ లేమకు
మప్పిరెవ్వరు
87.
ఆకలైతే
ఏడ్వవలేనని
చంటిబిడ్డకు
తెలిపెనెవ్వరు!
88.
యంత్రమందున
చక్ర వినిమయ
సౌఖ్యమెంచిన
వారలేవ్వరో !
89
దృశ్యశ్రవణము
సుదూరమందున
సాధ్యపరుచుట
ఎంత ఘనమో !
90.
దాత్రితలమున
మూలమూలలు
కాంచగలుగుట
ఎంత భవ్యత !
91.
పెరటిగోడకటునిటు
పోసుకోళ్లవిఎన్నియో
విశ్వమంతా
పెరటిగోడిట చిత్రమే !
92.
ఫెసుబుక్కున
మిత్రులెందరో
అవసరమ్మున
నిలుచునేవరో!
93.
పేదవాడికి
కలలు ఎన్నో
కలలలోకం
త్రుప్తిఎంతో !
94.
నిజమెప్పుడు
నిష్టూరమే
అసత్యాలకు
అండయేలనో!
95.
మనిషి
బ్రతుకుకు
గుండెకదలిక
వెట్టిచాకిరదేలనో !
96.
కాయమయ్యది
కర్మా గారం
స్వయం చలితం
నిర్మాతలెవ్వరో !
97.
ప్రాణమన్నది
ఎక్కడుండునో
కానరాదది
ఎట్టులుండునో!
98.
ఊపిరందితే
జవం జీవం
మనిషికంతటి
అహం ఎందుకో!
99.
చెట్లు పెంచితే
మనిషి బ్రతుకు
చెట్లు నరుకుతూ
మనిషదేలనో !
100.
విశ్వమంతా
విస్మయమ్మే
సందియాలను
తీర్తురెవ్వరో !
…………………………
………………1601
గ్రామాలు
దేవాలయాలు
రైతులు
పూజారులు.
…………………..
ఆహారం
దేశావసరం
కల్పవృక్షం
గ్రామం.
…………………..
పంటలు
బ్రోకర్లపాలు
రైతు
అప్పుపాలు.
…………………..
అధికారం
బ్యాంకులు
ఎరువులు
కంపెనీలు.
…………………..
విత్తనాలు
పంపిణీలు
రాజకీయం
పెరటిచెట్లు.
…………………
పంట
పురుగుపాలు
రైతిల్లు
శోకమయం
……………………
ఓటరు
ఆహారం
రాజకీయం
పెద్దపులి
……………………
తుఫానులు
పరిహాసం
రైతు
సహనవతుడు.
…………………..
రైతు
స్వేదం
రూపాంతరం
ఆహారం.
………………….
రైతు
నిర్వేదం
జాతి
ఖేదం
………………
అతివృష్టి
అనావృష్టి
కృషీవలుడు
శాపగ్రస్త.
…………………
విత్తనాలు
ఎరువులు
రైతుకివ్వు
ఉచితం
………………….
రైతు
సంక్షేమం
ప్రభుత్వం
ప్రజాహితం.
…………………..
రైతు
ఉత్పత్తులు
మద్దతుధర
జాతిభవిత
……………..1615.
మట్టిముద్దలు
ఇటుకలు
అభివృద్ధి
పేర్పులు.
………………….
ఇటుకబట్టీ
ప్రగతిశీలి
ఇటుకలు
ప్రగతికారకం
………………
ఇటుకలు
పేర్పులు
సిమెంటు
అతుకులు.
………………..
ఇటుక
త్యాగశీలి
జాతిప్రగతి
భాగస్వామి.
……………………
భవనం
నిర్మాణం
ఇటుక
ప్రాధాన్యం.
……………………
చిద్రం
ధాత్రీచర్మం
నేల
త్రవ్వకం.
………………….
భవనం
నిర్మాణం
పునాది
దాత్రీఘాతం.
……………………
ఇటుకలు
సూక్ష్మం
కొట్లాదులు
ప్రగతికారులు.
…………………
ప్రగతి
సకలం
విధ్వంసం
దాత్రీఘాతం.
……………………
ఇంధనం
తోడివేత
శూన్యం
భూగర్భం.

…………….1625.

నిత్యం
పదిస్తళ్ళు
బంధుత్వం
బలగం.
……………………
కొత్తసంసారం
దూడలబండి
బంధువులు
వడ్లబస్తాలు .
…………………….
ఆదాయం
గిద్ద
ఖర్చు
మానిక.
………………..
గురివింద
ప్రామాణికం
బంగారం
తూకం.
…………………
కానీ
మూడు
దమ్మిడీలు
నాడు.
………………….
రూక
తులం
వెండి
నాణెం.
……………….
కానులు
రెండు
అర్ధణా
బిళ్ళ
………………
అణా
నాలుక్కానులు
బేడ
రెండణాలు
…………………
పదారణాలు
రూక
అరవైనాలుగు
కానులు
…………………..
చిల్లువి
చిన్నవి
పెద్దవి
కానులెన్నో.
……………..1635.
భాష
సజీవం
మాండలికం
ఊపిరి.
……………….
ప్రాతీయత
గౌరవించు
యాసలు
సొగసులు .
……………….
సంరక్షణ
ఆవశ్యకత
మాండలికం
వైవిధ్యం
…………………
పదాలు
ఉచ్చారణ
ప్రత్యేకం
యాస .
…………………
పదం
పదార్ధం
వ్యత్యాసం
మాండలికం
………………..
రాష్ట్రం
పొలిమేరలు
భాష
ప్రభావితం.
……………..
యాస
అనుగుణ్యం
పరభాష
ప్రభావం.
……………..
మాండలికాలు
కనుమరుగు
నగరీకరణ
నేపధ్యం.
………………..
మాండలికం
ఆత్మగౌరవం
సంరక్షణ
జాతిహితం.
……………….
అభ్యసించు
మాతృభాష
వ్యక్తిత్వం
వికాసం.
…………….1645.
మనుషులు
సంబంధాలు
మాట
బంధనం.
………………..
వ్యక్తీ
వ్యక్తిత్వం
మాటతీరు
గీటురాయి.
………………..
మమత
ఆప్యాయత
ఆత్మీయత
ఆలింగనం.
………………..
వ్యక్తిత్వం
వికాసం
మాట
మహత్తరం.
……………….
మాట
సంప్రదింపు
విబేధాలు
సమసిపోవు
…………………
మాట
మమత
శత్రువు
మిత్రుడు.
…………………
మాట
పరిష్కర్త
అసాధ్యం
సుసాధ్యం.
…………………
మాట
కటువు
మనిషి
దూరం.
…………………
మాట
మంత్రం
అద్భుతాలు
ఆవిష్కరణలు.
………………..
మాట
స్నేహితుడు
భవ్యం
అండదండ.
……………1655
తరుగుజేర్చ
తెనేబోట్లు
పరిపూర్ణం
యజ్ఞం.
……………….

తెనేబొట్టు
కూరుపు
సహస్రాలు
బిందువులు .
………………….

నరనరం
యుద్ధరవళి
ఆలోచన
సమరం.
………………….

ఒక్కొక్కటి
నానానో
కూరుపు
పురిటినోప్పి.
…………………
ఆర్తనాదం
రవళులందు
నానానో
దాత్రినందు.
……………… 1660.

చావు
బ్రతుకు
జీవనం
ప్రయాణం .
………………
పుట్టుక
అస్వతంత్రి
మరణం
డిటో .
……………..
అతిశయం
ఆధిపత్యం
బ్రతుకు
భాగోతం .
……………..
అనురాగం
ఆత్మీయత
జీవనం
విన్యాసం .
………………
ప్రపంచం
నాటకరంగం
మనిషి
పాత్రధారి .
……………..
బంధుత్వం
స్నేహితం
జీవితం
సంభాషణ .
……………..
సంతానం
పక్షులు
విద్యార్హత
రెక్కలు.
………………
తలిదండ్రులు
సంతానం
ముందెనుకలు
ఒంటరితనం.
………………..
ఉపాధి
బ్రతుకుదెరువు
ఎవరికతడు
స్వతంత్రుడు.
………………..
పరస్పరం
ఆధారం
బలోపేతం
అనుబంధం.
……………….1670.
రాలింది
ఆకు
బ్రతుకు
మరుసందె.
……………….
సంతుసొమ్ము
ఆశించడు
అతడు
నాన్న.
…………………
ఆత్మీయత
అంతర్గతం
వ్యక్తీకరణ
అండదండ
………………….
నాన్న
ప్రేమ
చలివేంద్రం
తనివితీరదు.
……………….1674
(1116+ 558 (అర్ధ వెయ్యినూట పదహార్లు)=1674.)

వృద్ధాప్యం)
………………..1501
పసిపిల్లలు
వృద్ధులు
ఉత్సాహం
వైరాగ్యం .
……………….
తాముగన్న
సంతానం
తమ్ముగన్న
తలిదండ్రులు
…………………….
వృద్ధాప్యం
ఆకాంక్ష
తోడునీడ
సంతానం
……………….
పసిబాలలు
వృద్ధులు
సేవలు
తిండితిప్పలు
…………………
తలిదండ్రులు
ఆధారం
సంతానం
ఛీత్కారం
………………………
పితృసేవ
సహనం
ప్రేమ
పునాది .
…………………..
మాతృసేవ
ఓర్పు
అనురాగం
ఆలంబన
………………….
వృద్ధాప్యం
దరిదాపు
ఆదరణ
ఆమడ
………………….
రెక్కలివ్వు
బాధ్యత
కన్నపేగు
సంతానం.
……………….
ఆదరణ
అసాధ్యం
ఆశవీడు
సంతునుండి
………………..
మీరిక్కడ
తామేక్కడో
పోసగదు
పరిష్కారం
………………..
వృద్ధాశ్రమాలు
అవసరాలు
సమాజం
ప్రాధమ్యత
………………….
పుట్టుక
ఒంటరి
పోకడ
ఒంటరి
………………..
బ్రతుకు
జంఝాటం
నడివీధి
నాటకం
…………………
బ్రతుకు
పోరాటం
అంతుండదు
ఆరాటం.
……………..1515.

(ఆకాశం)
………………………
ఆకాశం
బరిబత్తల
మేఘాలు
చీరలు
………………
వైనాలు
చీరలు
వినూత్నం
డిజైన్లు
……………..
అనుక్షణం
కొత్తకోకలు
ఫ్యాషన్
పెరేడ్.
………………
వూళ్ళోపెళ్లి
కుక్కలు
హడావిడీ
పిల్లమేఘాలు.
………………….
ఎక్కడో
సంబరాలు
ఆకాశం
హంగామా.
………………
మెరుపులు
కత్తులు
దూశాయ్.
మేఘాలు.
……………..
ఉరుములు
కాన్పువ్యద
వర్షం
బిడ్డ
……………………
వర్షధారలు
ఊడలు
మేఘం
మర్రి
……………………
దుఃఖిత
మేఘం
అశ్రుధార
వర్షం.
…………………..
గాలి
వాహనం
మేఘాలు
ప్రయాణవేగం.
………………1525.

ఫేస్బుక్
……………………..
ఫేస్బుక్
స్థాపకుడు
మానవాళి
సంధానకర్త
………………
హితం
స్నేహితం
ఫేస్బుక్
ప్రేమతత్వం
………………….
దూరాలు
సమీపాలు
మనసులు
ఆలింగానాలు
………………….
భూమికటు
ధరిత్రినిటు
ఉన్నచోటు
సంగమస్తలి.
……………………
సమాచారం
విప్లవం
క్షణాలు
పర్యటనలు
…………………….
పరిచయాలు
సమూహాలు
ఏకభావన
గూడొక్కటి.
……………………….
అభ్యుదయం
వినాశం
సాధనం
ఫేస్బుక్
………………..
భావాలు
వ్యక్తీకరణలు
విశ్వవ్యాప్తి
ఫేస్బుక్.
……………….
వ్యసనం
సాధనం
ఫేస్బుక్
అగ్గిపుల్ల
……………….
సాహిత్యం
విప్లవం
అక్షరహితం
ఫేస్బుక్.
…………………
తెలుగుభాష
ఊపిరులు
ఫేస్బుక్
కొలిమితిత్తి.
…………………..
ఫేస్బుక్
పాకశాల
సాహిత్యం
వంటకం
………………….
తెలుగులు
రుణగ్రస్తులు
ఫేస్బుక్
స్ఫూర్తిదాత
……………………
సాహిత్యం
వివిధం
ఫేస్బుక్
సాధనం.
……………………
తెలుగక్షరం
పురోగమనం
ఫేస్బుక్
వాహనం.
……………1540.

(మనిషి/గ్రంధం.)
……………….
విజ్ఞానం
నిక్షిప్తం
మనిషి
గ్రంధం.
…………..
తరచిచూడు
మనిషి
మనసు
పుస్తకం
………………
తెరువు
పుటలు
అంతరంగం
భావఖని
…………………
చదువు
సమాజం
మనుషులు
సంచారగ్రంధం.
………………….
సమాజాలు
గ్రంధాలయాలు
వైవిధ్యం
అంశాలు.
…………………..
అనుభవం
అంతర్నిహితం
వ్యక్తిత్వం
స్ఫూర్తిమంతం.
…………………….
చరిత్రలు
అందుబాటు
గ్రంధం
ట్రాన్స్ఫరర్
……………………
మెదళ్ళు
వైవిధ్యాలు
బ్రుహృత్గ్రంధం
ఒక్కొక్కటి.
…………………..
అంచనాలు
తగ్గించకు
ప్రతీవ్యక్తి
పుస్తకం.
………………….
అనుభవం
విజ్ఞానం
మనసు
భాండారం.
…………….1550.

(సమాజం /అభ్యుదయం)
……………………….
మనుషులు
జాతులు
ఉనికి
ప్రాతిపదిక.
………………
బ్రతుకు
పోరాటం
సంస్కృతి
కత్తిగాట్లు
………………..
సాంప్రదాయం
చేష్ట
సమాజం
వేలుముద్ర.
…………………….
నిరంతరం
పోరాటం
సమాజాలు
స్వీయరక్ష
…………………….
మనుషులు
విభాజితాలు
ప్రాంతం
ప్రాతిపదిక.
……………………..
జీవనం
వ్యవహారశైలి
సృష్టితం
జాతులు.
…………………….
భయం
సృష్టికర్త
ప్రక్రుతి
వైపరీత్యం
…………………
భయం
మారుపేరు
దయ్యం
దైవం.
…………………..
దైవం
ప్రక్రుతి
దయ్యం
వికృతి
………………….
సూర్యుడు
తొలిదైవం
భువినంతట
శక్తిదాత.
…………………..
ఉత్పాతాలు
భయాలు
క్రమానుగతం
దైవాలు.
…………………
జీవనం
అవసరాలు
సకలం
దైవాలు.
………………….
ప్రాణాంతకాలు
జీవులు
దయ్యాలు
రాక్షసులు.
………………….
సహరించు
దయ్యం
దైవం
కాలానుగతం.
…………………..
నమ్మకం
అభిమతం
ఆత్మరూపం
దైవం.
…………………..
అభిమతం
మతం
మూఢత్వం
బరి.
………………….
నమ్మకం
దైవం
ఆకారం
ఆపాదితం.
……………………
దైవం
విశ్వాసం
నమ్మకం
రాచిలుక
………………….
మతం
మూర్ఖత్వం
అహంకారం
రాబందు.
………………..
సౌభ్రాతృత్వం
మతం
మానవాళి
హితం.
……………..1570.

కలరా
కాటు
గంగానమ్మ
గ్రామదేవత.
…………….
మసూచి
మాటు
మారెమ్మ
మహిమాన్విత
……………………
ప్లేగు
పోటు
పోలేరమ్మ
ప్రతిభావని.
……………………
ఆడుకొను
రోగాలు
ఆదుకొను
నమ్మకాలు.
…………………
నమ్మకాలు
దేవుళ్ళు
బోనాలు
పరిహారం
…………………
చల్లసద్ది
ప్రసాదం
శ్రద్ధాసక్తి
సమర్పణ.
…………………
నమ్మకం
ఆత్మతృప్తి
రోగం
నిదానం.
…………………
భయం
దయ్యం
ధైర్యం
దేవుడు
…………………
నిరాశ
నిశ్వాస
ఆశ
ఉచ్వాస.
……………..
ఆశ
నిరాశలు
మనసు
క్రీడాంగణం.
………………1580.

మనుషులు
విభజనలు
ఆధిపత్యం
రాజకీయం.
…………………..
పెద్దరికం
రచ్చబండ
తీర్పు
పక్షపాతి
………………….
బలం
ఆధిపత్యం
బలహీనత
ఆర్ధికం.
…………………
అసమానత
సరిచేత
ప్రభుత్వాలు
అసఫలత
………………..
సామాజికం
ఆర్ధికం
డెబ్బదేండ్లు
రాజకీయం
………………..
ఎక్కడుంది
అక్కడే
గొంగడి
కదలదు.
………………..
కుట్రలు
కుతంత్రాలు
గ్రామాలు
సుసంపన్నం
………………….
పేదరికం
నిస్సహాయ
వెట్టిచాకిరీ
రూపాలెన్నో
…………………
ప్రణాళికలు
నిధులు
అధికారం
ఫలహారం.
……………………
విద్య
ఆరోగ్యం
సౌకర్యాలు
అందనిద్రాక్ష.
…………………..
వ్యవసాయం
ఆధారం
విత్తనం
అలభ్యం.
………………
ఎరువులు
అందనీరు
బ్లాక్మార్కెట్
రాకెట్.
……………………
విద్యుత్
అరకొర
పంటచేను
ఎండింది.
……………..
గొంతులు
ఎండాయి
బోరులు
దాహార్తి.
…………….
చేలు
పీడలు
పురుగుమందు
బ్లాక్మార్కెట్.
……………………
సేద్యం
యంత్రీకరణ
కబేళాలు
కళకళ.
………………..
పంటలు
వాణిజ్యం
త్రుణదాన్యం
కరువు.
………………..
డైరీలు
దాహార్తి
గ్రామబాల్యం
క్షీరార్తి.
………………..
పెరుగు
మజ్జిగ
మర్యాద
దాహం
………………
కొను
త్రాగు
మజ్జిగ
ప్యాకెట్లు
……………….1600

 

 

 

 

తేనేబోట్లు నా నానోలు ద్వితీయ ఏకమాస సహస్రాధిక నానో యజ్ఞం  (part 15)1401 to 1500.

…………..1401

కవిత్వం
దూప
వీరేల్లి
కలలు
……………..
జీవితం
ఆసుపత్రి
మంత్రలిపి
కొనకంచి.
……………..
స్కైబాబ
“ఆపా”
జనానా
జీవితం.
………………..
షాజహానా
కవిత్వం
దర్దీ
చమ్కీ.
…………………..
నజియా
నగేష్
అక్షరం
నాట్యం.
…………….
జీవితాలు
చిట్కాలు
నల్లమోతు
రిలేషన్స్
…………………
చిగురాకు
జీవితం
మన్నెం
రెపరెపలు.
………………
స్వాతికుమారి
కోనేటిమేట్లు
లావానలం
నిట్టూర్పు.
………………….
పొన్నాడ
ఎంకిపాటలు
తూరుపు
జ్ఞాపకాలు.
……………….
తెచ్చుకున్నా
అక్షరాలు
తెలుసుకోను
లోలోతులు.

వివాహం.

……………………..1410
విశృంఖలత
అరాజకం
మంగళసూత్రం
నియంత్రణ
………………
వివాహం
ప్రమాణాలు
వధూవరులు
కమిట్మెంట్
……………..
సప్తపది
సాంగత్యం
దాంపత్యం
పురోగమనం .
…………..
పల్లకీ
ఊరేగింపు
మేనా
సాగనంపు.
………………..
కలలు
పల్లకి
ఆకాంక్షలు
మేనా.
………………..
మతం .
…………………
మతం
మాదకద్రవ్యం.
వ్యక్తిత్వం
నిర్వీర్యం.
…………………
అభిమతం
అభిజాత్యం
మూర్ఖరూపం
మతం.
…………………
మతాశయం
మానవత్వం
వాస్తవం
అతిశయం.
…………………
పగ
ద్వేషం
మతం
కాలనాగు
……………….
విధ్వంసం
మానవహననం
మృత్యువు
మతం.
………………..1420.

దాంపత్యం
……………….
దాంపత్యం
సర్దుబాట్లు
తొలినాళ్ళు
ఒడిదుడుకులు.
………………….
అవగాహన
అనుబంధం
ఐక్యం
అంతరంగాలు.
…………………..
ఆర్ధికం
అడ్డంకి
దాంపత్యం
దుర్భరం.
………………….
ఐక్యరాగం
సమైక్యనాదం
ఆనందం
సంసారం.
…………………..
దంపతులు
రెండెడ్లు
సంసారం
ఎడ్లబండి.
……………….
మనసులు
గతుకులు
దాంపత్యం
కడగండ్లు
…………………
అనియంత్రణ
సంతానం
సంసారం
కుచేలం.
…………………
వ్యూహాత్మకం
జీవితం
మనోహరం
సంసారం.
……………………
ఆదర్శం
దంపతులు
అనురాగం
స్వాభిమానం
………………….
పరస్పరం
గౌరవం
అనర్ధం
ఆమడ.
…………………..1430.

ఆలంబన
ఆత్మీయత
స్నేహం
హృదయద్వానం.
…………………….
సత్వరం
స్పందన
స్నేహం
ఆపత్బాంధవి
…………………….
మంచిచెడులు
పరస్పరం
స్నేహం
స్పర్స.
……………………
సలహా
సంప్రదింపు
స్నేహం
సంప్రోక్షణ.
…………………….
ప్రేమ
ఆప్యాయత
మెదళ్ళు
ఆలింగనం.
…………………..
ఉపశమనం
వ్యధ
అమృతం
మిత్రవాక్యం.
…………………..
తప్పు
ఒప్పు
అభిశంసన
అభినందన.
………………….
అలకలు
పందిళ్ళు
అల్లిక
స్నేహలత.
………………….
వేదనందు
వీపునిమురు
స్నేహం
సాంత్వన.
………………….
స్నేహం
పందిరి
స్నేహితం
పాదు.
…………….1440

ద్వేషం
అగ్గిరవ్వ
మనసు
రగిలింది
…………………
క్రోధజ్వాల
ద్వేషాగ్ని
ప్రగతి
విధ్వంసం . .
…………………
అసూయ
అసహాయత
ఉక్రోషం
సంతానం .
…………………
ఆగ్రహం
స్వీయం
క్రోధం
పరనాశని.
………………….
ఉద్రేకం
వెల్లువ
ఉద్వేగం
అంతర్వాహిని ..
……………….
అంతరంగాలు
వ్యవస్థ లు
అసంఖ్యాకం
భూతలం .
………………..
శక్తి
మళ్ళించు
సేవ
అభ్యుదయం .
…………………
స్వయంసేవ
సమంజసం
పరాధారి
నిర్వీర్యుడు .
……………….
సహనం
సహేతుకం
అసహనం
భంగపాటు .
………………..
సంయమనం
సమన్వయం
ఉద్రేకం
ఉపశమనం .
……………..1450.

కోట్లు
వ్యయం
అగ్ని
పరం.
……………….
ఆదరించు
అనాధలు
శాశ్వతించు
ప్రాతిపదిక
……………
వేలాదులు
అనాధలు
అభ్యున్నతి.
బుగ్గిపాలు.
………………..
కావచ్చు
స్వీయధనం
ఆదాయం
ఏడికెల్లి !
………………….
అధికారం
మాఫీయా?
ఆదాయం
పన్నులు.
……………………
సామాన్యుడు
పన్నులు
బలవంతం
వసూళ్లు.
…………………..
యజ్ఞభారం
అంతిమం
సామాన్యుడు
చెల్లింపుదారు.
…………………..
వ్యక్తిగతం
యోచనలు
ప్రజాధనం
అగ్గిపరం.
……………………
యజ్ఞదాత
భోక్త
ప్రజాధనం
ఆతదుపరి
…………………..
ప్రాయోజితం
నేడు
స్వాహా
రేపు.
………………..1460
అధినాధులు
ఆకాంక్ష
ప్రజలు
గార్ధభత్వం
……………….

సాధన
సాధ్యం
సంకల్పం
తప్పటడుగు.
………………..
జీవనయానం
ఆరంభం
పారాడటం
ఓనమాలు
………………..
నిలబడటం
అభ్యున్నతి
అడుగులు
పురోగతి
………………….
నడకలు
పరుగులు
చైతన్యం
చిగురింతలు.
…………………….
నిరంతరం
వేగవంతం
జీవితం
పరుగు.
……………………
ప్రయాణాలు
సాధనాలు
దూరాలు
సామీప్యం.
…………………..
ప్రపంచం
కుగ్రామం
క్షణాలు
కాలవ్యవధి.
…………………….
సమాచారం
విప్లవం
అంతర్జాలం
వందనీయం
……………………….
ఆకాశయానం
కుదింపు
వేగవంతం
సాంకేతికం.
……………….1470.
అభివృద్ధి
సాంకేతికత
చెట్టాపట్టాల్
దేశప్రగతి
………………..
ప్రయాణం
అంకురం
చక్రం
ఆవిష్కరణ.
…………………
రధాలు
వాహనాలు
గజతురగాల్
సహకారులు
…………………
సేద్యం
సహకారం
వృషభం
సాన్నిహిత్యం
………………..1474.

సుదీర్ఘం
ప్రయాణం
పొలిమేరలు
కూతవేటు.
……………….
సాహసం
ప్రయాణం
సంకల్పం
బలం.
………………
తప్పొప్పులు
ప్రక్కనెట్టు
సమీపం
గమ్యం.
………………..
మిత్రులు
ప్రోత్సాహం
భవ్యం
నమస్సులు.
………………….
నానోసమూహం
ప్రోత్సాహం
శూన్యం
నిరుత్సాహం
……………………
సంకల్పం
నేను
సాధకుడు
నేను.
………………..1480.
ప్రోత్సాహం
ఊపిరి
నమస్కారం
హానీజి.
…………………..
పయనం
యజ్ఞం
పరుగులు
సఫలం.
…………………..
అవాంతరాలు
ఎన్నో
అంతర్జాలం
విద్యుత్
……………………
సంసారం
సాగరం
ఈత
తప్పదు
………………….
మిత్రులు
బంధువులు
రాకలు
తప్పవు.
…………………
పెళ్ళిళ్ళు
ఫంక్షన్స్
పోకలు
తప్పవు.
…………………….
స్నానాలు
భోజనాలు
నిద్రాదులు
టైమీటర్స్
………………….
మిగులింత
సమయం
తెనేబొట్లు
ఓనర్
……………..
పొలిమేర
కూతవేటు
గమ్యం
చేరువ.
…………………
తేనెటీగ
యానం
నానోలు
యజ్ఞం.
…………..1490.

తేనెబొట్టు
కూర్పులు
నానోలు
నిర్మాణం.
………………
యోజనాలు
పర్యటన
భావాలు
సంవేదన.
………………..
విరులు
దాతలు
తెనేటీగ
యాచకి
…………………
మనసు
తేటి
భావం
మకరందం
…………….
యోజనాలు
ప్రయాణం
బిందుమాత్రం
తేనేబొట్టు
……………….
తేనెపట్టు
నిండు
నానోలు
తేనెబొట్లు
……………..
శ్రమజీవులు
తేటులు
నిత్యకర్మ
నానోయజ్ఞం.
…………………..
సంకల్పం
పట్టుదల
తేనెటీగ
క్రియాశీలి.
………………….
శ్రమైకజీవి
తేనెటీగ
సాహసక్రియ
నానోయజ్ఞం.
…………………
తేనెటీగ
స్పూర్తిదాత
నానోయజ్ఞం
సంపూర్ణం.
………………1500.

దిగ్విజయం.
……………………
పదిహేనొందలు
తెనేబోట్లు
యజ్ఞం
నిరాఘాటం .
…………………….
నానోయజ్ఞం
అద్భుతం
సామీప్యం
అంతిమగమ్యం.

……………………..

 

…………….12o1

గగనం
అనునిత్యం
వినూత్నం
ఆసక్తివంతం.
…………………
పవ్వళించు
పరవశించు
గగనం
భవ్యదృశ్యం.
……………….
జలార్ణవం
………………
భూభాగం
స్వల్పం
జలప్రియ
ధాత్రి
………………
జలజీవం
మిక్కుటం
భూతలం
వెనుకబాటు.
………………..
ధరిత్రి
వికృతాలు
జలధి
ప్రత్యక్షతాడిత.
………………..
సునామీలు
దాత్రీకారకం
నిరసనలు
జలధిబొందు.
………………….
కొట్లాదులు
జలచరాలు
సముద్రాలు
ఆవాసం.
………………..
సముద్రాలు
గంభీరం
లోలోతులు
సంచలనం
………………..
తీరజలం
చైతన్యం
అలలు
రెక్కలు.
……………….
భూతలం
విహారం
సముద్రుడు
అత్యుత్సాహి .
………………1210
ధాత్రి.
……………………..
ధరిత్రి
మాతృమూర్తి
మానవాళి
ఆరాధ్యం.
……………….
జనావళి
దూర్తక్రుత్యం
బోరులు
సూదులు.
………………
అమ్మ
క్షమాహృదయ
మానవులు
సంతానం.
……………….
గనులు
త్రవ్వకాలు
భూమాత
సహనవతి.
……………….
ఇంధనం
వెలికితీత
భూగర్భం
బాధాతప్త
………………..
పర్వతాలు
విచ్చిన్నం
పర్యావరణం
అసంతులనం.
………………..
పరిశ్రమలు
కాలుష్యం
భూగర్భజలం
విషతుల్యం.
…………………
అభివృద్ధి
పారిశ్రామికం
కాలుష్యం
విదారకం.
…………………
ఏసీ
వుద్గారం
విచ్చిన్నం
ఓజోను
…………………
నీలిలోహితం
కిరణం
సంరక్షణ
ఓజోను.
…………………1220.
అగ్నిపర్వతాలు.
………………………..
భూగర్భం
లోహద్రవం
తెర్లింతలు
లావా.
……………………
లోహాలు
మరుగుతున్నాయ్
వెలికంతలు
వల్కనోలు
……………………..
సముద్రాలు
అట్టడుగులు
వల్కనోలు
కోకొల్లలు.
……………………..
భూగర్భం
కల్లోలం
మానవాళి
తోడ్పాటు.
…………………..
ఇంధనం
వెలికితీత
అనియంత్రితం.
గర్భశోకం
………………….
వేలికివచ్చు
పదార్ధాలు
భూగర్భం
ఆరినకుంపటి
…………………
ఉష్ణోగ్రత
రాహితి
మాగ్నటిజం
మటుమాయం.
………………….
భారీగ్రహం
ఆకర్షణ
భూగ్రహం
తుత్తునియలు.
……………………
చెట్లు
పెంచు
ఒకింత
ఉపశమనం.
…………………..
భూమాత
సంరక్షణ
భావితరం
సంక్షేమం.
…………………1230
నటుడు
రంగనాద్
ఆత్మహత్య
విషాదం
……………….
నటన
కవిత్వం
తాత్వికుడు
రంగనాద్.
………………..
భావుకుడు
స్నేహశీలి
అభిమానధని
రంగనా ద్
……………….
అభిమానులు
నిశ్చేస్టులు
వ్యధాభరితం
వేదన.
………………….
కారణాలు
ఏమో
ఆత్మహత్య
అసమంజసం
…………………
విచక్షణ
రాహిత్యం
యోచన
తొట్రుబాటు.
…………………….
నటన
అమోఘం
సుస్పష్టం
వాచికం.
…………………
కధానాయకుడు
క్యారెక్టర్యాక్టర్
పాత్రలు
సజీవం
………………….
సినీపరిశ్రమ
చిన్నితెర
అభిమానులు
కన్నీరు.
………………..
అసంగతం
దుర్ఘటన
పరిణామం
విద్యుద్ఘాతం
………………1240.
ధరాతలం
సర్వత్ర
మరుభూమి
యోచించు
………………
అంగుళం
అంగుళం
జీవజాలం
ఖననస్తలి.
………………..
దాత్రీతలం
జలాశయం
విగతజీవం
నిక్షిప్తం.
……………….
మానవులు
పక్షులు
భూగర్భం
నిద్రాస్తలి.
…………………
ధరిత్రి
ఖననస్తలి
అణువణువు
మరుభూమి.
…………………
దహనం
ఖననం
విధానాలు
వ్యత్యాసం.
………………….
తీరువేరు
కావచ్చు
సాగనంపు
తప్పనిది.
………………..
యుగయుగాలు
జీవకోటి
ధాత్రిగర్భం
విరామస్తలి.
……………….
జీవితం
బుద్భుదం
త్రుటికాలం
వర్తమానం .
……………….
ఆత్మ
అంతరాత్మ
అంతిమం
పరమాత్మ
……………….1250.
శరీరం
……………………..
పాదం
ఆధారం
మనిషి
పురోగామి
………….
పాదం
సాధనం
ఆగమనం
ఆత్మీయత
………………
అడుగు
ప్రగతిపధం
పాదం
పవిత్రం
………………
కాళ్ళు
కడుగు
కశ్మలం
ప్రక్షాళణ
…………….
సాదరం
ఆహ్వానం
నీళ్ళు
తువ్వాలు
………………
పాదోదకం
ఉపశమనం
ప్రయాణం
బడలిక
……………….
హృదయం
ఉప్పొంగు
స్వాగతం
సగౌరవం
……………….
ముఖం
నిలువుటద్దం
స్వాగతం
తిరస్కారం
………………..
కంటకాలు
కందకాలు
అధిగామి
పాదం.
…………………
పాదం
నిరసించకు
గౌరవించు
గౌరవం.
………………1260.
వెలుగు
నీడ
దృశ్యం
కనువిందు .
………………..
లోట్లు
పాట్లు
జీవితం
అగచాట్లు.
…………………
మిట్ట
పల్లం
సౌందర్యం
సహజత్వం .
………………..
కొండలు
గుట్టలు
ప్రక్రుతి
వరదాయని .
…………………
లోయలు
పర్వతాలు
నిమ్నోన్నతాలు
వర్ణసంహితం .
…………………..
కొండ
మురెపం
శిలలు
సంతానం .
…………………
శిలలు
సమూహాలు
కొండ
సొందర్యం.
………………….
సుఖం
దుఃఖం
కలనేత
జీవితం.
……………….
అభినందన
అభిశంసన
వెలుగు
నీడ.
…………………..
ఆటు
పోటు
చంద్రుడు
నిర్దేశకుడు.
…………………..1270.
 కుట్ర
కుహకం
అధికారదాహం
అరాచకం.
……………………..
రాజధాని
నిర్మాణం
ప్రభుత్వం
ప్రతిష్ట.
…………………….
సంకల్పం
నెరవేరనీం
ప్రతిపక్షం
ఉందందుకే.
…………………….
అప్రదిష్ట
మాహక్కు
రాజధాని
కొనసాగదు.
…………………..
కాల్మనీ
చెప్పులు
సమాజం
గుడి .
……………..
కూల్చడం
అత్యాశ
కాల్మనీ
అగ్గిరవ్వ
………………
అధికారం
హస్తగతం
జగద్విదితం
అరాచకం.
…………………
నికృష్టం
యోచన
గాంధారి
జగన్మిళితం
…………….
గ్యాంగులు
అరాచకాలు
జలయజ్ఞం
దోపిడీలు.
…………………
అభివృద్ధి
స్వాగతించు.
అరాచకం
నిరసించు.
……………….1280
సమంజసం
అసమంజసం
సందర్భం
స్థానబలిమి.
…………………..
తప్పు
ఒప్పు
సందర్భం
తీర్పరి.
…………………..
న్యాయం
అన్యాయం
నిర్వచనం
అవసరార్ధం
………………….
వ్యక్తులు
నిర్వీరయత
పిల్లికూన
ఆధిపత్యం
………………….
న్యాయం
అంగడిసరుకు
నిర్ణేత
తులసీదళం.
…………………….
అస్పృస్యత
కుష్ఠురోగం
అంబేద్కర్
ధన్వంతరి
………………………
రాజకీయం
ఆధిపత్యం
ఓటుబ్యాంకు
బలహీనులు
…………………………
బలహీనత
ద్వివిధం
ఆర్ధికం
సామాజికం.
……………………..
దేబ్బదేండ్లు
ఆలంబన
సామాజికం
బలహీనత.
…………………….
ఆర్ధికం
బలహీనత
అండలేదు
ఆక్రందన.
…………….1290.
భవనం
క్రమబద్ధం .
నిబద్ధత
మృగ్యం .
…………….
తప్పులు
బలహీనత
బంతులాట
ప్రభుత్వాలు
…………………
ఇరవదేండ్లు
ప్రభుత్వాలు
క్రీడాంగణం
నిర్మాణాలు
………………
ముమ్మారులు
దోపిడీలు
ఒక్కమారు
నిర్మాణం.
………………….
లోనుపైస
తీరలేదు
మూడింతలు
పెనాలిటీలు
………………..
తప్పు
రైటవ్వదు
బియారేస్
దోపిడీ.
………………….
నేటినుండి
రెగ్యులరైజేషన్
సమంజసం
గతంకాదు
…………………..
ప్రభుత్వాలు
బందిపోట్లు
కాబూలి
నయమెంతో.
……………………
సిబ్బంది
దోపిడీలు
ప్రభుత్వాలు
బందిపోట్లు.
…………………….
భవనం
కూలనుంది
బియారేస్
ముంమారులు.
………………..1300
గతానివి
పప్పుబెల్లం
చెల్లింపులిప్పుడు
బెల్లమ్మణుగులు
……………………..
కూలగొట్టనీ
నలభయ్యేళ్ళు
మూడోదఫా
ముడుప్ల్నేన్గట్ట.
……………………
నాజాగా
ఇల్లప్పున్నేన్దీర్చా
ప్రభుత్వం
కాబూలోడు.
………………..
ప్రజాశ్రేయం
కాదు
దోపిడీ
ధ్యేయం.
………………..
కడుపు
మంట
రగులుతోంది
నీళ్లుండవు.
………………..

విరులు.
……………….

విరులు
హితులు
సౌరభం
ఆత్మీయం.
………………
ఆకర్షణ
అందం
పుష్పం
తనతనం .
………………..
వర్ణం
వైవిధ్యం
విరులు
సుందరులు .
……………….
పుష్పాలు
సౌరభాలు
అసంఖ్యాకం
ప్రేరణలు.
…………………….
మల్లెలు
మత్తు
హృదయాలు
చిత్తు.
…………………….
మల్లియ
ప్రేరేపిత
శృంగారం
రసరమ్యం
…………………..
శిరోజాలు
సుందరం
పుష్పాలు
అలంకరణలు
…………………
గడ్డిపూలు
అందాలు
గడ్డిపరుపు
సుందరి.
…………………

సౌందర్యం
సౌరభం
విరులు
ప్రేరణలు .
…………………
ప్రణయం
పుష్పం
సుగంధం
సంధానం.
……………..1315.

తరులు.
…………….
తరులు
ఊపిరులు
జీవకోటి
బ్రతుకు.
……………..
ఎండ
వేడి
చెట్లు
గొడుగులు
…………………
ఎండాకాలం
ఉక్కబోత
వృక్షం
విసనకర్ర.
……………………
పర్యావరణం
రక్షకులు
చెట్లు
పచ్చదనం.
……………………
భూమికోత
నియంత్రణ
చెట్లవేర్లు
సంరక్షకులు
………………….
భూతాపం
ఉగ్రరూపం
హరితం
ఉపశమనం.
………………….
చెట్లపెంపకం
పరిష్కారం
భూవిధ్వంసం
నివారణం.
…………………..
చెట్లు
సత్రాలు
ఆశ్రితులు
పక్షులు.
…………………..
పక్షులు
గాత్రవిభావరి
వృక్షాలు
గానసభలు.
………………..
పండ్లు
అందించు
చెట్లు
భుక్తిదాతలు.
………………..1325.

గిరులు
………………..
ఎత్తులు
పల్లాలు
ప్రకృతి
సౌందర్యం.
………….
గిరులు
లోయలు
దృశ్యం
రమ్యం.
…………….
అభివృద్ధి
ఆశనిపాతం
గిరులు
విస్చిన్నం .
………………
నిర్మాణం
కారకం
పర్వతం
విధ్వంసం .
………………
ఖనిజం
త్రవ్వకం
కొండలు
కనుమరుగు
…………………
ప్రక్రుతి
అసమతుల్యం
పర్వతాలు
విధ్వంసం
………………
అడవులు
ఎదుగుదల
కొండలు
సురక్షితం.
………………
వాగులు
నదులు
పర్వతం
జన్మదాత్రి
……………….
మేఘం
పర్వతం
సంఘర్షణ
వర్షజననం
………………
సెలయేరు
జలపాతం
పర్వతం
దాత్రీవరం .
………………1335.

గారాబం
బాల్యం
బ్రతుకు
విచ్చలవిడి
………………..
క్రమశిక్షణ
రాహిత్యం
అనునిత్యం
విసృన్ఖలం
……………….
మద్యపానం
మాదకద్రవ్యం
విచ్చలవిడి
అందుబాటు.
…………………
అశ్లీలత
పబ్బులు
విచ్చలవిడి
నగ్ననృత్యం.
……………………
ఇంటర్నెట్కేఫ్స్
విచ్చలవిడి
నీలివల
బాల్యమందు.
………………….
పిల్లలు
బాల్యం
బ్రతుకు
పెద్దలు
………………
అసంతృప్తి
ఆత్మభీతి
బాల్యం
అంతర్ముఖి
…………………..
అభద్రత
ద్వేషం
విచ్చలవిడి
అరాచకం
………………..
హత్య
మానభంగం
విసృన్ఖలం
అకృత్యం
…………………..
దోపిడీలు
విచ్చలవిడి
ప్రభుత్వాలు
నిర్వీర్యులు.
……………………..
చైన్స్నాచింగ్స్
అనునిత్యం
మహిళలు
భీతావహులు .
……………………
విచ్చలవిడి
విశృంఖలత
అన్నింటా
నలుతెరగులు.
…………………….
లంచాలు
విచ్చలవిడి
బహిరంగం
దోపిడీ.
……………………..
ప్రభుత్వం
వ్యాపారం
మద్యం
విచ్చలవిడి.
……………………
రేసులు
వ్యాపారం
బెట్టిగ్సెంటర్స్
విచ్చలవిడి.
……………….1350.

సూరీడు/సెందురుడు/సుక్కలు
…………………………………
సూర్యుడు
తాపత్రయం
క్రమశిక్షణ
అనవరతం
…………………
నిత్యనూతనం
ఉదయం
ఉత్సాహం
శక్తియుతం
………………….
పాపం
వెట్టి
సూర్యుడు
శ్రామికుడు .
…………………..
దినకరుడు
వెలుగు
చీకటి
వెనువెంట .
…………………..
చుక్కలు
సూరీడు
ప్రభాతం
దొంగాట .
………………….
చుక్కలు
వెక్కిరింత
సాయంత్రం
సూర్యుడేనుక.
……………………
రాత్రిళ్ళు
జాగారం
చుక్కలు
పహారా.
…………………..
చంద్రయ్య
సరసాలు
చుక్కలు
సిగ్గులు
…………………..
పున్నమి
చంద్రుడు
చుక్కలన్నీ
ఫిదా.
…………………..
సుక్లపక్షం
జాలిచూపులు
చుక్కలు
వెలవెల .
…………………..
బహుళపక్షం
అభిజాత్యం
చుక్కలు
తళుకులు.
…………………….1361

కల్యాణం….వ్యాపారం.
………………………
పెళ్ళిళ్ళు
ఆడంబరాలు
తొడకోతలు
కొందరు
………………..
తోడకోతలు
ఆదర్శం
మెడకోతలు
కొందరు
…………………
పెళ్ళిళ్ళు
నిర్వహణ
వేలాదులు
బ్రతుకులు
………………….
మండపాలు
అలంకరణ
పరిశుభ్రత
ఎందఱో
…………………….
వంటలు
వడ్డింపులు
జీవితాలు
కొల్లలు.
……………………..
పురోహితులు
మేళగాళ్ళు
బ్రతుకులు
పరమావధి.
………………….
గాయకులు
నర్తకులు
పెళ్ళిళ్ళు
జీవితాలు
………………..
పూలు
దారం
వ్యవసాయం
పరిశ్రమ
…………………
విస్తళ్ళు,
గ్లాసులు
వ్యాపారాలు
అద్భుతం.
……………………….
ట్యాక్సీలు
బంకులు
బ్రతుకు
నిబ్బరం
……………………….
పెళ్ళిళ్ళు
బ్రతుకు
రంగాలు
కోకొల్లలు.
…………………
వ్యవస్థ
వ్యాపారం
మారేజ్బ్యూరో
అందునొకటి.
…………………..
బ్యూరోలు
చెట్ట్లుగావు
సంబంధాలు
కాయగాను.
…………………..1374.

చిత్తశుద్ధి
సాధనం
హుస్సేన్సాగర్
ప్రక్షాళన .
…………………
ప్రణాళిక
ఆచరణీయం
సంకల్పం
బలీయం
……………….
నాళాలు
మార్గాలు
తరలింపు
తలనొప్పులు
……………….
పరిశ్రమలు
ఉద్గారం
తరలింపు
పరిష్కారం
………………….
నిర్లక్ష్యం
హాలాహలం
సాగరం
దుర్గంధం
……………………
సాగరం
ప్రక్షాళన
చిత్తశుద్ది
సూదిమందు .
……………………..
మురుగునీరు
నిషేధించు
వర్షజలం
స్వాగతించు.
……………………..
పరిశ్రమలు
వ్యర్ధాలు
కలవనీకు
తొలిమెట్టు.
…………………….
నగరవ్యర్ధం
చేరనీకు
ప్రక్షాళన
మళ్లింపు
……………………..
సాగరం
పరిశుద్ధం
పూడికతీత
తరలింత .
……………..1384

బుక్ఫేర్
ఫ్యాషన్షో
పుస్తకాలు
ర్యాంప్వాక్
…………….
కవయిత్రులు
రచయితలు
చదువరులు
ముఖాముఖి.
………………..
పుస్తకాలు
ఆవిష్కరణలు
గ్రంధకోశం
సుసంపన్నం
………………..
ఫేస్బుక్
మిత్రులు
పరిచయాలు
ప్రత్యక్షం
………………..
సందేహాలు
స్పష్టతలు
విశాలం
హృదయాలు.
………………..
వైవిధ్యం
అంశాలు
లభ్యం
గ్రంధాలు.
………………….
సాహిత్యం
సంభాషణ
బుక్ఫేర్
వేదిక.
………………….
రచయితలూ
పరిచయాలు
లోలోతులు
విశ్లేషణలు.
…………………….
అక్షరం
ఆహ్లాదం
వేలాదులు
ఆశీస్సులు.
……………………….
తెలుగు
అజేయం
పుస్తకప్రదర్సన
సాక్షీభూతం.
……………………..
పాఠ్యాంశాలూ
పౌరాణికాలూ
బుక్ఫేర్
కౌగిలింత.
…………………..
గ్రంధపఠనం
ఆసక్తి
బాల్యం
శోధనాలయం.
……………………
పఠనాసక్తి
పైరగాలి
గ్రంధకర్త
ఊపిరొందు.
………………..
రైతుబజార్.
బుక్ఫేర్
గ్రంధకర్త
కృషీవలుడు.
…………………..
అవశ్యం
గ్రంధాలయం
ఊరూరు
జ్ఞానఖని .

………………..

జాంపండు
బ్రేక్ఫాస్ట్
ఫలాహారం
నాకిష్టం

……………….1400.

…………….1101

అడుగడుగు
ఇబ్బందులు
అడ్డంకులు
జీవితం.
……………..
పక్షం
సమయం
సహస్రం
నానోలు .
……………..
యోచన
కేంద్రీకరణ
నిర్మాణం
నిశితం.
……………….
ద్విశతం
నానోలు
ఒకేదినం
రికార్డు .
………………
నిబద్ధత
సాధనం
నిర్దిష్టత
సుసాధ్యం .
…………….. .
సంకల్పం
సాకారం
సాధన
మార్గం .
……………..
సమయం
సంకల్పం
ఆచరణ
సన్నిహితం .
……………….
అసాధ్యం
శత్రువు
సుసాధ్యం
హితుడు .
……………….
అలసత్వం
వెనుకబాటు
ఉత్సాహం
పురోగమనం .
…………………
నిరుత్సాహం
క్రుంగుబాటు
నిర్వీర్యత
వంటజేరు .
……………..1110.

గళాలు
విచ్చుకున్నాయ్
శ్వేతపత్రం
విరామం .
…………………
పరిష్కారం
అవాంఛితం
కాలక్షేపం
రాజకీయం .
………………….
ప్రజాస్వామ్యం
పరిహాసం
ప్రజాసభలు
శునకరభస
………………….
ప్రతిపక్షం
పాలకవర్గం
పార్టీపరం
పట్టుదలలు
………………….
ప్రజాహితం
అసంగతం
వ్యక్తిగతం
ఏవగింపు .
………………….
పరస్పరం
అవాచ్యాలు
చట్టసభలు
నికృష్టం .
………………..
వ్యక్తిగతం
నిందలు
ప్రజాసభలు
భౌభౌలు .
………………….
దోచుకొనుడు
దాచుకొనుడు
ప్రజాధనం
ఫలాహారం .
………………….
దోపిడి
ప్రావీణ్యత
ఎక్కువలు
తక్కువలు
…………………
ప్రాజావాణి
వినిపించరు
ప్రాతినిధ్యం
వ్యాపారం.
……………..1120.

“అంకురం /జననం ”
………………………
##############

అంధకారం
కుహరం
జీవాంకురం
అసహనం .
……………….
పిడికిళ్ళు
బిగింపులు
అరచేతులు
జాతకం .
……………….
ఆక్రోశం
భ్రుకుటిముడి
ముడతలు
నుదుటిరాత.
……………….
గర్భస్తం
స్థితిగతులు
వ్యక్తిత్వం
పునాదులు
……………….
అమ్మ
వేదనానందాలు
గర్భాంకురం
తనతనం .
……………….
ఆనందాలు
వేదనలు
అక్షరాభ్యాసం
గర్భస్తం .
…………………
జీవం
ఆవిర్భావం
ధరిత్రి
ప్రసవం .
………………….
పుట్టుక
రోదన
గర్భావేదన
ప్రక్షాళన .
………………….
పసితనం
నిర్మలం
ప్రపంచం
దుర్గంధం .
……………….
తప్పటడుగులు
ఒడిదుడుకులు
నిత్యజీవనం
శుభారంభం .
………………….1130.

“బాల్యం”
………………………
############

కేరింతలు
పారాటకం
నిలకడ
బాల్యం.
………………….
నడక
పరుగు
జీవనం
యానం.
………………….
ఆహారం
నిర్బంధం
వత్తిళ్ళు
వ్యతిరేకతలు
……………………
స్వేచ్చ
నియంత్రణ
తనతనం
నిర్బంధం.
……………………..
ఇష్టం
అయిష్టం
వ్యక్తీకరణ
వికాసం.
…………………….
ఆటలు
పాటలు
బాల్యం
పూదోట
………………
పాఠశాల
స్నేహాలు
సన్నిహితం
ఆలంబన.
………………..
బాల్యస్నేహం
ఆత్మీయత
జీవితం
నందనం.
……………….
ప్రోద్బలాలు
మలుపులు
బాల్యం
మైనం.
…………………..
స్నేహం
ప్రభావితం
అలవాట్లు
మంచిచెడులు
……………..1140

(యవ్వనం)

విచక్షణ
విశ్లేషణ
జీవితం
పూబాట.

……………..
మనిషి
జీవితం
వైవిధ్యం
దశలు.
……………..
యవ్వనం
దశ
విచిత్రం
సంక్లిష్టం .
…………….
ఆత్మవిశ్వాసం
పోట్లగిత్త
ఎదురుదెబ్బలు
స్వానుభవం .
………………..
ఆకర్షణ
అనుభూతి
ప్రేమ
సంఘర్షణ.
…………….
సామాజికం
ఆర్ధికం
వైవిధ్యాలు
అడ్డంకులు.
………………..
వివేకం
రాహిత్యం
విచక్షణ
మృగ్యం.
………………
వయసు
వాంఛ
ప్రేమ
ముసుగు.
…………….
ప్రేమ
పవిత్రం
విచలితం
వికృతం.
………………..
యవ్వనం
ధీశక్తి
ఉత్సాహం
అమితం
……………….1150.
ప్రేమ
గుడ్డిది
యవ్వనం
ఊతకర్ర్ర..
……………….
తప్పొప్పులు
తారతమ్యం
విశ్లేషణ
వయసెరుగదు.
……………….

కౌమారం .
……………………..

బాధ్యత
బరువులు
సంసారం
ఎడ్లబండి.
……………..
వివాహం
సంతానం
ముందుచూపు
వివేకం .
……………….
కూడు
గుడ్డ
గూడు
బాధ్యత.
………………..
జీవితం
గ్రంధం
కౌమారం
ఎపిసోడ్
……………….
ఎపిసోడ్
రచయిత
తాను
మనిషి .
………………
పునాదులు
నిర్మాణం
సంతానం
భవనాలు
……………….
బాట
గతుకులు
పయనం
నిర్ణయాత్మకం .
…………………
సంయమనం
సమన్వయము
సహనం
త్రైసూత్రం.
……………….1160

“వృద్ధాప్యం”


నిర్ణయాలు
పొరబాట్లు
జీవితాలు
తక్రిందులు .
…………………..
మార్గం
ఎన్నిక
వివేకం
దుర్భిణి
…………………

నెమరువేత
వృద్ధాప్యం
భూతకాలం
మేత.
…………………
తోడు
కోరు
ఒకరు
మరొకరు.
………………..
వృద్దాప్యం
ఒంటరితనం
దుర్బలత్వం
దౌర్భాగ్యం.
…………………..
సంతానం
అండ
శేషజీవితం
బ్రహ్మాండం.
………………….
ముప్పూటలు
ముమ్ముద్దలు
ఎదురుచూపు
బ్రతుకు.
……………………
చీత్కారం
వెటకారం
ఎదుర్కోలు
అనుక్షణం.
……………………
సంతతి
బరువంది.
విధి
నిరాదరణ.
…………………..
వృద్దాప్యం
దయనీయం
గోడకాను
పీట.
……………..1170
అణుమాత్రం
ప్రాణం
పోనీ
తప్పదు.
…………………..
ఏమైతెనేం
కాయం
ఖననం?
దహనం. ?
…………….

పుట్టుక
వేదన
గిట్టుక
రోదన.
………………
మసిపాత
విసిరేత
మరణం
పునఃజననం.
………………..
శరీరం
శిధిలం
విద్యుత్
స్విచ్డాఫ్.
…………………..
కాయం
ప్రాణం
అనుబంధం
జీవనకాలం.
…………………
బ్రతుకు
చైతన్యం
మరణం
నిస్తేజం.
………………..
బాల్యం
అంకురం
మరణం
విచ్చేదం.
…………………
కాయం
ఎదుగు
జీవం
పోషకం.
…………………
మరణం
దుఃఖం
బంధం
బలీయం.
…………..1180
ప్రక్రుతి
………….

జననం
చిత్రం
మరణం
విచిత్రం.
………………….
జీవం
అద్యంతం
జననం
మరణం.
……………

ప్రకృతి
ఫలం
జీవం
సజీవం.
……………
ప్రకృతి
ప్రణవం
వికృతి
ప్రళయం.
…………….
ప్రక్రుతి
చలనం
చైతన్యం
జీవం,
……………
ప్రక్రుతి
రోదన
పచ్చదనం
విచ్చిన్నం
………………
ప్రక్రుతి
విచ్చిన్నం
ఇంధనం
వెలికితీత.
………………..
వనాలు
విస్తారం
ప్రక్రుతి
హర్షం.
…………………
ప్రక్రుతి
ప్రకోపం
సునామీలు
ప్రళయం.
………………..
ప్రక్రుతి
క్రోధిత
భూకంపన
జననాసిని
……………1190
ప్రక్రుతి
కన్నెర్ర
గుణపాఠం
నేర్చుకుందాం.
…………….
పర్యావరణం
పరిరక్షణ
ఉపశమనం
ఉగ్రధాత్రి.
……………1192.
గగనం
……………………….
గగనం
పైకప్పు
ధరిత్రి
నిశ్చింత
……………..
వర్ణం
సుందరం
నీలం
గగనం
…………….
మేఘాలు
ఆచ్చాదనలు
నగ్నం
నీలం
………………
గగనం
కాన్వాస్
మేఘవర్ణం
వర్ణచిత్రం .
……………….
కిరణాలు
వర్ణాలు
వికీర్ణం
సంకరం .
………………..
వాయువు
కుంచె
వర్ణం
విస్తరణం.
……………….
మేఘాలు
రూపాలు
ఆకారాలు
క్షణికం.
…………….
క్లిక్
మేఘం
స్వంతదారు.
నీవు .
………………..1200

 

………..1001.

అంతరిక్షం
వినియోగం
శాస్త్రజ్ఞానం
పెరటిచెట్టు.
……………..
స్వయంశక్తి
స్వీయయుక్తి
గగనతలం
సంబరం.
……………..
ఉత్పాతం
అంచనాలు
దుర్భిణి
ఉపగ్రహం.
………………
అనుక్షణం
సావదానం
సాంకేతికం
మహత్తరం.
………………
వాతావరణం
ముందుచూపు
రైతు
నిశ్చింత
……………….
ఊహ
భీతావాహం
నిర్భయ
స్మరణం.
………………
పిశాచాలు
ఎటుచూసిన
ఆడుదాయి
భీతావహి.
……………….
న్యాయం
పోలీసులు
విలంబన
సూత్రబద్ధం.
………………..
దొంగలు
దాక్కోండి
పోలీసులు
సైరన్.
………………
మార్జాలం
పాలకుడు
మూషికం
అరాచకం.
…………..1010
పిల్లి
గ్రుడ్డిది
ఎలుక
నర్తకి.
………………
చట్టం
చిల్లు
పందికొక్కు
పరమానందం.
……………….
ప్రభుత్వాలు
అండ
అరాచకం
విశ్వమంత.
………………..
అవకాశవాదం
అధికారం
దోపిడీ
నిరంతరం.
………………
ప్రజాధనం
దోపిడీ
వ్యూహాత్మకం
ఎన్నికలు.
………………

ఓటు
వస్తువు
వ్యక్తిత్వం
అమ్మకం.
…………….
ఎన్నికలు
తిరుణాళ్ళు
ఓట్లు
విఫణిసరుకు.
…………….
కొనుగోలు
పెట్టుబడి
ఎన్నికలు
వ్యాపారం.
………………
అబ్యర్ధులు
ఓటర్లు
ఆశ
ఎన్నికలు.
……………….
ప్రజాస్వామ్యం
పరిహాసం
ఓట్లు
కొనుగోళ్ళు.
……………1020
ప్రజాధనం
దోపిడీ
ప్రభుత్వాలు
బందిపోట్లు
……………….
ప్రజాస్వామ్యం
వడ్లగాదే
పందికొక్కులు
రాజకీయులు.
……………….
వాగ్దానాలు
కోకొల్లలు
ఆచరణ
అసాధ్యం.
……………….
గోడేక్కింది
పిల్లి
వార్తామాద్యమం
అవకాశవాదం.
…………………
తోకక్కడ
పులి
నమ్ముతాం
మూర్ఖులం .
……………..
రాజకీయం
అగ్ని
ఆజ్యం
మాద్యమం
……………..
అండ
కొండంత
మాఫియా
గుత్తేదార్లు
……………..
ప్రభుత్వాలు
నిశ్చింత
మాఫియా
కోటగోడ.
…………………
కాల్మనీ
కొంపలంటు
వ్యభిచారం
అంతర్వ్యాపకం.
…………………..
చాపక్రింద
నీళ్ళు
కాల్మనీ
పెట్రోలు
………….1030.

మహాప్రస్తానం
ప్రభంజనం
జలప్రళయం
నాట్యం.
……………..
అగ్నికిరీటం
ధగధగ
ఎర్రబావుటా
నిగనిగ
………………
తెర్లుతోంది
తైలమా !
వుష్ణరక్తం
మరుగుతోంది
………………
త్రాచులు
రేచులు
ధనుంజయుడు
దూకుళ్ళు.
………………..
శివసముద్రం
నయాగరా
మహోద్రుతి
జలపాతం.
………………..
గగనమెత్తు
జ్వాలాశిఖ
అగ్నిపర్వతం
మేరువు.
……………….
మరోప్రపంచం
ధరిత్రినిండుగ
హరోంహరా
పాపనాశనం.
……………….
వర్షుకాభ్రమం
ప్రళయఘోష
ఉరుములు
మెరుపులు
……………….
కణకణమండింది
త్రేతాగ్ని
ఆవిర్భావం
వినూత్నజగతి.
……………….
అవరోధం
కాదేదీ
దాటండి
కొండలు.
……………..1040
అడవులు
ఎడారులు
కాదు
అడ్డంకి,
……………….
సరసులు
నదీనదాలు
సాహసించు
దాటగలవు
………………..
మరోప్రపంచం
పిలిచింది
ఉనికి
పైన
………………..
తప్పవు
తర్పణలు
గుండెనెత్తురులు
త్యాగాలు.
………………..
పదంపాడు
కదంత్రోక్కు
హ్రుదంతరాళం
గర్జన.
……………….
అదిగో
శబ్దం
మరోప్రపంచం
జలపాతం.
………………..
వేడినెత్తురులు
యువకులు
శక్తియుతం
సుస్వాగతం.
………………..
వయసు
మళ్ళింది
సోమరులు
చావండి.
……………….
సునామీ
శక్తియుతం
మేరువులు
యువశక్తులు
……………….
విప్లవం
హోమం
నగారా
మ్రోగించు.
……………..1050.

ఏవేవో
అవేవేవో
ఘోషలు
వికృతాలు.
………………
గుండెలు
విస్చిన్నం
ఆర్తనాదాలు
వైబ్రేషన్స్.
……………….
తలలు
విరబోతలు
చేష్టలు
నృత్యాలు
………………….
భయోద్విగ్నం
వర్తనం
నగ్నం
నర్తనం.
…………………..
యువయోధులు
మరణం
విపంచిక
క్రొన్నెత్తురు.
………………….1055

దేవతలు
వాహనాలు
బానిసలు
తిరుగుబాటు.
…………………
యమవాహనం
దున్నపోతు
విసిరింది
కుమ్మింది.
………………..
నరకలోకం
జాగిలాలు
సృంఖలాలు
తెగాయి.
…………………..
సూర్యవాహనం
సప్తహయాల్
పరుగులు
స్వేచ్చకోసం.

………………..
కనకదుర్గ
నిశ్చేష్ట
గాండ్రించింది
వాహనం .
…………….1060
ఐరావతం
ఘీంకారం
ఇంద్రుడు
ఖిన్నుడు. .
………………..
నందికేశుడు
రంకెలు
శివుడు
నిరత్తరుడు.
………………
మూషికం
సూక్ష్మరూపి
వినాయకుడు
కాలినడక.
………………..
పుడమి
పురుడు
జగతి
నవోదయం.
………………….
విశ్వమంతట
వెట్టిచాకిరి
అనివార్యం
తిరుగుబాటు.
…………………..

ఎముకలు
పోగులు
అలకలు
అట్టకట్టాయి
……………………
కాగితం
పలుచన
వెర్రివాడు
సున్నితత్వం
…………………
వెక్కిరింత
దిష్టిబొమ్మ
వీదంతా
ఊరంతా.
………………….
తూలుతున్నాడు
వెర్రివాడు
ధూళినందు
తూంప్రక్కన.
…………………..
వెకిలిచూపు
కూనిరాగం
వితలోకం
చిక్కుదారి
……………….1070
పెద్దమనుషులు
తెలివిమంతులు
నిన్నుజూసీ
ఎరుగనట్లు.
……………………
క్షమించు
సహించు
ముద్ధిమంతం
దురన్యాయం.
…………………….
వేళకోళం
అసలొద్దు
పాడకు
చూడకు.
……………….
వేడుకుంటాం
నిన్ను
వెర్రివాడా!
కుర్రవాడా!
…………………..
లోకులు
ఉన్మాదులు
పిచ్చి
నీక్కాదు.
…………………..
యుకాశలు
నవపేశలు
సుమగీతం
ఆవరణం.
……………..
వినువీధి
విహారివీవు
అందవు
అందానివి.
………………..
బ్రతుకు
తపం
వెదుకులాట
విషం.
……………..
చటులాలంకారం
మటుమాయం
రూపం
కనరాదు.
……………………
గుహలో
కుటిలో
చీకటి
నేనొక్కడినే.
………………….1080.
చిరదీక్ష
శిక్ష
తపఃస్సమీక్షణ.
సమాధి.
………………..
నడిసంద్రం
కెరటం
శంఖారావం
ధంకాధ్వానం
………………..
కారడవులు
జంతుధ్వనులు
విరుతించాయి
లయాతీతం.
…………………
నక్షత్రం
అంతర్నిభిడం
నిఖిలం
గానం.
……………….
విప్లవం
యుద్ధం
ప్రభుత్వాలు
పతనం.
………………
ఆనందం
ఆర్ణవం
అనురాగం
అంబరం.
………………
జీవనం
నిస్సారం
బ్రతుకు
నిస్తేజం.
……………..
మనసు
ఉత్తేజం
వదనం
ఆహ్లాదం.
………………
ముఖం
పేజీ.
మనసు
గ్రంధం.
………………
అంతరంగం
వ్యక్తిగతం
పాస్వర్డ్
పటిష్టం.
……………..1090.
అంతరంగం
విప్పారు
యజమాని
నిర్దేశకుడు
…………………
హితం
సాన్నిహిత్యం
ఆత్మీయత
అనుబంధం
………………
ప్రేమ
ఆప్యాయత
అనురాగం
కుటుంబం
……………..
అనుమానం
విషబ్బొట్టు
అనురాగం
పాలబిందె
………………
నమ్మకం
పరస్పరం
విశ్వాసం
జీవితం.
………………….
జీవితం
వ్యూహం
రచించు
సవ్యం.
…………………
యవ్వనం
ద్వైధీభావం
నిర్ణయాలు
అనిశ్చితాలు.
………………
ఉద్రేకం
భౌతికం
ఉద్వేగం
మానసికం.
………………..
ఉద్వేగం
సంఘర్షణ
ఉద్రేకం
ఆత్రుత.
……………….
అడుగడుగు
ఇబ్బందులు
అడ్డంకులు
జీవితం.
……………..1100.
……….901
 ఆల్జీబ్రా
అడ్డగోలు
ఒకపట్టం
అర్ధమవదు
……………….
ఎక్సులు
వైలు
హోల్స్క్వేర్లు
దిమాక్ఖరాబ్.
……………….
థీరంస్
సాల్వేషన్
గుండె
గాభరా
…………….
అర్ధమేటిక్స్
అయోమయం
నిద్దుర
కలవరింత
……………..
జామెట్రీ
బ్రెయిన్జాం
ఒంటబట్టదు
ఒదిలెయ్.
………………
అఆలోకే
లెక్కలు
ఎక్కాలు
భల్చిక్కు
………………
సిగ్గుచేటు
చెప్పుకోను
ఎందుకయ్యా
తిప్పలు
………………
జీవితం
ఆల్జీబ్రా
సాల్వేషన్
సమఝ్గాదు.
……………….
జీవితం
గణితం
కూడికలు
తీసివేతలు
………………
భాగాహారం
లవం
హారం
శేషమ్మురిపెం.
………………..910
అశోకుడు
చెట్లు
నాటించును.
ఎల్లప్పుడు.
………………
గాంధి
కూతురు
ఇందిర
యువభావన.
………………..
బుద్ధుడు
బోధిచెట్టు
నిత్యం
కళ్ళముందు
………………..
తాజ్మహల్
నిర్మాణం
బొటనవేళ్ళు
తీసివేత
…………………
సత్రాలు
చెరువులు
కాకతీయం
ప్రజాహితం
…………………
నిర్మాణం
సాంకేతికం
సౌరభాలు
శిధిలాలు
………………….
అధునాతనం
సౌకర్యాలు
లౌక్యులు
ఆంగ్లేయులు
…………………
పాలన
సౌలభ్యం
ఆంగ్లం
అద్దకం
………………
విభజించు
పాలించు
ఆంగ్లేయం
విచ్చిన్నత
………………
అంగాంగం
బానిసత్వం
పరపాలన
దుర్గంధం
………….920.
స్వయం
పాలన
ఆధిపత్యం
నికృష్టం
…………..
పసుపు
సున్నం
కలుపు
పారాణి.
…………….
తమలపాకు
వక్క
సున్నం
నోరెరుపు.
………………
సైకిలు
లైటు
చక్రం
తిప్పు.
……………….
డైనమిక్
స్టాటిక్
విద్యుత్తు
విభాజితం
……………….
స్టాటిక్
తాత్కాలికం
మెరుపులు
పిడుగులు.
……………..
డైనమిక్
ప్రసారితం
నేడు
వినియోగం
………………
కరెంటు
ద్వివిధం
డైరెక్ట్
ఆల్టర్నేట్.
………………..
బ్యాటరీ
సోలార్
కరెంట్
డైరెక్ట్
……………..
జెనరేటర్
డిసి
ఆల్టర్నేటర్
ఏసీ
…………..930
నిత్యం
వినియోగం
ఏసీ
విద్యుత్.
………….
ఆంగ్లం
నాక్కష్టం
ముళ్ళకంప
ఇంగ్లీష్.
…………..
అమ్మనాన్న
పిలుపులేవి
మామ్డాడ్
సంబడం.
…………….
మాద్యమం
ఆంగ్లం
మాత్రుభాష
నిర్లక్ష్యం.
……………..
ప్రభుత్వం
ప్రోత్సాహం
ఆంగ్లం
ఆటవిడుపు.
………………..
అమ్మభాష
చదువు
ప్రపంచజ్ఞానం
మెరుగు.
……………..
మాతృభాష
అభివృద్ధి
పాలకులు
సవతిబుద్ది.
………………
పక్షపాతి
ప్రభుత్వం
చంకెక్కింది.
ఆంగ్లము.
…………….
తెలుగు
మాట్లాడకు
బెంచెక్కు
పనిష్మెంట్.
……………….
ప్రభుత్వం
నోరెత్తదు
కార్పొరేట్లు
భోషాణాలు.
……………940.

మాతృభాష
ఎదగదు
ప్రభుత్వం
నిర్లక్ష్యం.
………….
అక్షరశక్తి
అద్భుతం
తెలుగు
తేనెకలశం.
……………..
దేశమందు
భాషలెన్నో
అమృతం
తెలుగు.
…………….
తెలుగు
కావ్యాలు
మహత్తరం
సాహిత్యం.
…………….
తెలుగు
కవులు
ప్రాశస్త్యం
ప్రపంచవ్యాప్తం.
………………..
తెలుగుభాష
తేనెలొలుకు
క్రిష్ణదేవరాయలు
పోషకుడు.
………………..
పశ్చిమం
ఇటాలియన్
తూరుపు
తెలుగు.
………………….
పెద్దన
నన్నయ
పాండిత్యం
ప్రసిద్ధం.
…………………
తిక్కన
ఎఱ్ఱన
కావ్యాలు
కమనీయం.
………………..
ఆదికవులు
అఖండులు
ఆధునికం
ఘనులేందరో.
…………….950
త్యాగరాజు
గానలహరి
రామదాసు
భక్తితత్త్వం.
………….
అక్షరాలు
అఆలు
లిపి
దేవనాగరి.
……………..
దేశం
ఎంచుకుంది
దేశభాష
హిందీ.
………………..
సంఖ్య
అత్యధికం
వినియోగం
హిందీ.
…………………
సాహిత్యం
సరళం
సరళి
భవ్యం
……………….
కావ్యాలు
అగణ్యం
హిందీ
ప్రశంసనీయం
………………
కవులు
దేశవ్యాప్తం
హిందీ
సాహిత్యం
………………….
సినిమాలు
హిందీ
ప్రపంచవ్యాప్తం
ప్రాశస్త్యం.
…………………
హిందీ
నటులు
అసంఖ్యాకం
అభిమానులు,
………………..
ప్రజలు
పెక్కురు
హిందీ
విస్తృతి
…………….960.
తేనెటీగ
నిత్యశ్రామిక
భావితరం
బాగుండాలి.
………………
చదగూడు
తేనెపట్టు
ఆర్కిటెక్చర్
అద్భుతాలు.
……………….
సృజనలు
మేధోజనితం
ప్రేరణ
కుక్షి.
……………….
పక్షిగూడు
పాము
సంధానకర్త
కుక్షి.
……………….
కాల్చేతులు
కోఆపరేషన్
ఆకలి
ఉపశమనం.
………………..
కన్ను
కాలు
కోఆర్డినేషన్
పురోగమనం.
……………….
నేడు
ఆచరించు
రేపు
ఊహాతీతం.
………………….
వేసవి
సహచరి
తాటిబుర్ర
భుజకీర్తి,
…………………
కుక్షి
పిడికెడు
ఆశ
అనంతం .
………………….
నియంత్రణ
భాద్యత
మెదడు
కన్సోల్.
……………970.
కాయం
సజీవం
గుండె
మాంత్రికుడు.
……………….
సంతానం
నిర్లక్ష్యం
వివాహేతరం
సంబంధం.
…………………
మామిడి
కాయ
కన్నీరు
సొన.
………………….
పవర్
కోతలు
పరిశ్రమలు
మూత.
………………….
కార్మికులు
అవస్తలు
విద్యుత్
రాహితి.
………………….
శంఖుస్తాపన
ఆర్భాటం
పునాదిరాయి
త్యాగశీలి.
…………………….
ఇటుక
సిమెంటు
మనిషి
మమత,
……………….
ఆభిజాత్యం
ఊసరవెల్లి
అహంకారం
వర్ణబేధం.
……………..
పరిహాసం
ప్రమోదం
అవహేళన
ప్రమాదం.
……………..
కొమ్మలు
వీవెనలు
తెమ్మెర
హాయి .
……………..980
జ్ఞాపకాలు
కళ్ళెదుట
కెమెరా
అద్భుతం.
………………..
కురవాలంది
చల్లగాలి
అగమంది
వేడిగాలి.
…………………
ఎలినినో
చిలిపిదనం
బిక్కచచ్చింది
రుతుపవనం.
…………………
కీటకాలు
కోటానుకోట్లు
ప్రభవం
విభవం.
………………..
సృష్టి
వ్యూహకర్త
పుట్టుక
చావు.
…………………
క్రిమికీటకాలు
సహచరులు
మనుషులెంట
కొట్లాదులు
………………….
పుట్టడు
ఎవ్వడూ…
పుట్టాలని
అప్రమేయం
……………….
సృష్టి
విరచితం
జీవం
మహత్తరం.
………………..
పుట్టడు
చావాలని
పుట్టుక
సృష్టిసేత
…………………..
మేఘం
కురవదు
ప్రేరణ
పచ్చదనం
…………..990.
చర్చ
విశ్లేషణ
వాదన
విమర్శ.
……………
ఆలంబన
ప్రోత్సాహం
శిఖరాగ్రం
కీర్తికిరీటం.
……………
పేదరికం
అడ్డుగాదు
ప్రోత్సాహం
ఆలంబన..
……………..
ఎవరెస్ట్
అధిరోహణం
జాతి
సగౌరవం.
………………..
ఎదురు
చూపు
ఎంత
వేదన !
………………….
సహనం
పరీక్ష
నిరీక్షణ
గీటురాయి.
………………….
రాజకీయం
ఆహారం
మీడియా
పాకనిపుణ.
………………
మీడియా
సృష్టికర్త
పిల్లగాలి
ప్రభంజనం.
…………………..
గాలికబురు
అగ్నిజ్వాల
రగిలించు
మీడియా.
……………….
పిచ్చికుక్క
భౌభౌలు
అదిగో
తోక.
…………….1000
…………….801
“విశ్రాంతి”
నెలకొంది
జ్ఞాపకాలు
ఆత్మీయం.
…………….
ఆలింగనం
మధురిమ
ఆత్మీయత
అనుబంధం.
…………….
పరస్పరం
మర్దనలు
సంభాషణలు
సాంత్వనలు.
……………..
సందేహం
నివృత్తి
మనసు
ప్రశాంతం.
……………
మంచిచెడులు
పరామర్శ
అతిధి
సంతుష్టి.
……………..
వ్యక్తులు
స్మరణలు
రచ్చబండ
పిచ్చాపాటి.
………………
పిచ్చాపాటి
చర్చావస్తువు
సినిమాలు
రాజకీయం.
…………….
అలాస్కా
అమరావతి
అనేకం
ముచ్చట్లు
…………….
రాజకీయం
సినిమాలు
అంతుండదు
ఔట్లెట్.
………………
మాటలు
ప్రవాహాలు
ఆటవిడుపు
వృద్ధులు.
…………….810
నిబ్బరం
నిశ్చింత
విచలితం
ఆందోళన.
…………….
మనసు
నిశ్చలం
ఆరోగ్యం
పరిపుష్టం
……………..
తృప్తి
ప్రశాంతత
ఆశ
అశాంతి.
……………..
అత్యాశ
ఆందోళన
నియంత్రణ
వివేకం.
…………….
కుక్షి
పిడికెడు
ఆకాంక్ష
అనంతం.
……………..
వ్యాయామం
కరువు
శరీరం
సౌలభ్యం.
…………….
నిత్యం
నడువు
ఆరోగ్యం
అనంతం
…………….
మనసు
మాలిన్యం
వ్యవహారం
కంటకం
………………
హృదయం
నందనం
మనసు
సౌరభం.
………………
నిరంతరం
పరిశ్రమ
ఆహ్లాదం
అనవరతం.
……………820.
చరిత్ర
గుణపాఠం
సంమన్వయం
సమఝ్దారీ.
……………….
రాజులు
రాజ్యాలు
కాలగ్రంధం
పుటలు.
………………
మంచి
చెడు
కాలలేఖిని
సమన్యాయం.
……………..
శిధిలాలు
సాక్ష్యం
గతం
వైభవం
………………..
గతం
తాతమీసం
కవిత్వం
నేతిపూత
……………….
పుట్టుక
గిట్టుక
బ్రతుకు
నాటకం.
………………
కోటలు
అతిశయం
రాజక్షేమం
మూలసూత్రం.
………………….
అంతఃపురం
రాణివాసం
చెలికత్తెలు
సందళ్ళు
………………….
సూర్యుడు
భీతిల్లు
రాణివాసం
చెంతరాడు
………………….
ప్రజలు
పన్నులు
పరివారం
ఫలహారం.
……………830.
పరిశ్రమలు
ఉత్పత్తి
ఉపాధి
ఐశ్వర్యం.
……………..
కాలుష్యం
కాలనాగు
కోరలు
పీకాలి.
……………..
యంత్రాలు
దంష్ట్రాలు
ఆదమరవకు
ఆక్రందన.
………………..
సద్వ్యవహారం
సన్మిత్రత
విద్యుత్తు
పొల్లుపోదు.
………………
యంత్రాలు
కోకొల్లలు
వ్వర్క్శాప్
భిన్నం
………………
ఉత్పత్తి
సులుసూత్రం
వనరు
మానవులు.
……………….
యంత్రం
విద్యుత్
రసాయనం
సింహాలు.
……………….
ముడిసరుకు
వస్తురూపం
అవసరాలు
అనుగుణ్యం.
………………..
విద్యుత్
యంత్రం
మనిషి
నియంత.
…………………
క్షణక్షణం
వినియోగం
యాజమాన్యం
నైపుణ్యం.
…………….840
ఆవిరి
వినియోగం
న్యుమాటిక్స్
యంత్రచలనం.
……………………
జలశక్తి
శాస్త్రయుక్తి
హైడ్రాలిక్స్
భవ్యస్మరణం.
…………………
యంత్రతంత్రం
మెకానిక్స్
ఇంజనీరింగ్
అద్భుతం.
………………..
విద్యుత్
వాయుశక్తి
యంత్రచలనం
స్ఫూర్తిదాయకం
………………..
జల శక్తి
ఆవిరి
అద్భుతం
యంత్రచలనం.
………………
శాంతి
సమరం
భద్రత
అభద్రత.
……………
అతివాదం
దీర్ఘదృష్టి
మితవాదం
హ్రస్వదృష్టి.
………………
ఉగ్రవాదం
అంధకారం
సామ్యవాదం
స్థూలదృష్టి.
……………….
అభ్యుదయం
నిర్దేశం
భౌగోళికం
సామాజికం.
……………….
శాశ్వతం
అశాశ్వతం
విశ్వాసం
సందిగ్ధం.
…………..850
ప్రభుత్వం
నిరాదరణ
ఇంకవు
గుంటలు
…………….
నూనె
ప్రమిద
దీపం
వెలుగు .
……………….
జీవితం
భవ్యం
నిన్ను
నీవు .
………………
రాత
ప్రాణం
జీవం
అక్షరం.
……………..
కొండ
తల్లి
పిల్లలు
శిలలు.
……………..
పుడమి
గొంతెండింది
మేఘం
నిండుకుంది.
……………..
ప్రక్రుతి
పరవశం
జీవి
పులకరం.
……………..
వృక్షాలు
స్పర్శలు
గాలి
సంధానకర్త.
…………….
చేట్టాకులు
కొట్లాటలు
తంపులుమారి
గాలి.
…………………
సృజన.
ఆవిష్కరణ
పరిశోధన
పరమార్ధం.
………………860.
ఆత్మ
పరమాత్మ
వేదాంతం
సాధనాలు.
……………
ఎత్తు
పల్లం
ప్రవాహం
అవినాభావం.
………………
దేవుళ్ళు
దాసులు
భక్తులు
నిబద్దులు.
…………….
ప్రవాహం
నిరంతరం
కోట్లకోట్లు
గుండెలు.
………………
ప్రార్ధించడం
అర్ధించడం
ఏకత్వం
భిన్నత్వం.
………………..
వాస్తవం
ఆకాంక్ష
కల
ప్రతిబింబం.
………………….
ఆనందం
ఆవేదన
కలనేత
జీవితం.
……………….
ఆశ
పురోగామి
అత్యాశ
తిరోగామి.
……………….
మేఘం
కురిసింది
ఆశ
తీరలేదు.
……………….
అనుభవాలు
ఆర్జనలు
జీవితాంతం
ఆలంబనలు.
………………870.
అడుగు
ముందు
అడుగు
నడక.
……………..
గుప్పెడు
మెతుకులు
కుక్షి
సంతుష్టి.
………………
అనురాగం
ఆత్మీయత
వృద్ధాప్యం
ఆలంబన.
………………….
రహదారి
రక్తపిపాసి
అనునిత్యం
నెత్తురోడు.
………………….
మేస్తున్నారు
నేతలు
మేత
ప్రజలు.
………………….
అయిస్కాంతం
సహజత్వం
ఆకర్షణ
వికర్షణ .
………………….
వుత్తరం
దక్షిణం
సిఫారుసు
ముడుపులు.
…………………
వుత్తరం
దక్షిణం
ధ్రువాలు
ఆకర్షవికర్షణలు.
……………………….
కాల్గిద్ద
ఆరగిద్ద
కొలత
ప్రమాణాలు.
…………………
మణుగు
వీశలు
తులామానం
ప్రమాణం.
……………..880.
గుండె
కండరాలు
కండకావరం
ఎక్కనీకు.
…………………..
దివ్వెలు
అమ్మలు
అభ్యుదయం
ప్రగతిబాట.
…………………
మబ్బులు
దోబూచులు
వర్షం
అందనిద్రాక్ష.
…………………
మార్జాలం
గుడ్డిది
ఎలుకలు
వెటకారాలు.
………………..
హితం
సాహిత్యం
సమాజం
శ్రేయస్సు.
……………..
శ్రీశ్రీ
గిజిగాడు
అక్షరాలూ
నేతలు .
……………….
పదాలు
భావాలు
పెనవేత
కవిత్వం .
………………..
ప్రజ్యన్యశంఖం
జంఝామారుతం
శ్రీ శ్రీ
స్వీయాక్షరి .
………………..
తరాలు
అంతరాలు
శ్రీశ్రీ
నిత్యయవ్వనుడు
………………….
కాలం
అనంతం
నిశ్చలం
నిరంతరం.
……………….
నడవనిది
కాలం
పరుగులు
మనవి.
………………….
కాలం
మాద్యమం
జీవులం
పయనిస్తున్నాం.
……………….
ఋతువులు
విశ్రాంతి
గృహాలు
చలివేంద్రాలు.
………………
కాలం
మార్గం
వలయం
ఆకారం.
……………….
సౌలభ్యత
విభజన
కాలం
ఖండన.
……………..
రోజులు
నెలలు
వత్సరాలు
మైలురాళ్ళు
…………….
భయం
ధైర్యం
పరస్పరం
వైరుధ్యం.
………………..
నీడనిచ్చు
చెట్టు
ఎరుగదు
స్వార్ధం.
……………..
వృక్షం
నేర్పు
ఉదారత
దాతృత్వం.
………………
వుత్తరం
దక్షిణం
దాత
గ్రహీత.
…………900

తర్వాత పేజీ »