……………601
శ్మ్లేషం
అపోహ
సీతాఫలం
ఆరోగ్యభాండం.
……………….
అమృతభాండం
సీతాఫలం
ఉడత
పోటీదారు.
………………..
ప్రక్రుతి
ఆరాధనీయం
పళ్ళు
ప్రసాదాలు.
………………..
నారింజ
దానిమ్మ
అదృష్టం
అందుబాటు
………………..
మామిడి
మధురం
వేసవి
విలాసవంతం
………………….
తాటిపళ్ళు
లభ్యం
మానవాళి
సుకృతం
………………….
అరటిపండు
ఒక్కటి
సమసింది
ఆకలి.
………………..
జామపండు
అందుబాటు
శరీరం
స్వాస్త్యం.
………………
ద్రాక్ష
అంజూర
విలువలు
అనుభవించు.
……………….
యాపిల్
అందనిదప్పుడు
అందుబాటు
సంబరమిప్పుడు.
……………….610
ప్రూన్ఫలం
స్వాదనీయం
అందుబాటు
అందుకో
…………………
బాదం
కిస్మిస్
కాజు
డ్రైఫ్రూట్స్.
………………….
ఖర్జూరం
అంజూరం
అదృష్టం
లభ్యతలు
……………………
తేగలు
త్యాగాలు
తాటిచెట్టు
అసహాయ
…………………..
తాటిముంజ
లభ్యత
వేసవి
ఊరట.
…………………..
శనక్కాయ
హరీబూట్
పచ్చితనం
ఆరగించు.
……………………
ఉడకబెట్టు
సేవనీయం
కందికాయ
ఉప్పుతోడు
…………………..
వేరుశనగ
వేయించు
పల్లీలు
పోషకాలు
………………….
చిలగడం
ఉపాహారం
శక్తిభరితం
కాల్చితిను.
………………….
బత్తాయి
ఆరోగ్యభాండం
వైద్యులు
గ్రీన్సిగ్నల్
……………….620.
కాలానుగతం
ఆకుకూర
పాలకూర
అనునిత్యం.
……………….
తోటకూర
కొయ్యగూర
గోంగూర
దాష్ట్ణీకం.
……………….
చుక్కకూర
పప్పుతోడు
ఆరోగ్యం
ఆకుకూర
…………………..
గంగబాయిలు
ములగాకు
పోషకాలు
అద్భుతం
…………………..
తోటకూర
కాడపులుసు
రసభరితం
జిహ్వహితం.
…………………
కరేపాకు
కొత్తిమీర
కూరలు
స్వాదభరితం
………………..
ఆకుకూర
పోషకాలు
పేదలు
పోషకులు
………………….
ఆక్కూర
విలువలు
అందుకోరు
శ్రీమంతులు
………………..
చులకనొద్దు
ఆకుకూర
పోషకాలు
పుష్టికరం.
…………………
అనునిత్యం
వినియోగం
పత్రపాకం
బదనహితం.
………………630.
విశ్వం
అనంతం
నిత్యం
సంచలనం
……………..
నక్షత్రాలు
సముదాయం
గేలాక్సీలు
అసంఖ్యాకం
……………..
విస్ఫోటన
విసృన్ఖలం
విశ్వం
నిత్యనాదం
…………….
పాలపుంత
చిట్టిగుంపు
సూర్యుడు
రేణుమాత్రడు
……………….
సూర్యపుత్రి
ధరిత్రి
లేశమాత్రి
విశ్వభాగి
………………
సూర్యుడు
కోడి
పిల్లలు
వెనువెంట
………………
సూర్యోగ్రం
అనర్ధం
ఓజోను
ఛత్రం
………………
రవికిరణం
శక్తిదాత
సూర్యస్నానం
మేధోహితం.
………………..
విద్యుద్దాత
సూర్యుడు
ఉపశమనం
దాత్రిగర్భం.
……………….
బహుమతి
సోలార్పవర్
ధరిత్రి
సూర్యపుత్రి.
………………640.
సందేశమ్మీగ
హింసించకు.
ప్రతీకారం
ప్రాణాంతకం.
……………….
వినోదం
సందేశం
ఈగ
ప్రతిభాన్వితం.
………………
హాస్యం
అంతర్లీనం
సున్నితం
దరహాసం .
………………
దర్శకుడు
దార్శినికుడు
ప్రజానాడి
ప్రామాణికం.
……………..
సాంకేతికం
వినియోగం
అసాధ్యం
సుసాధ్యం.
……………..
ఈగ
సినెమా
దృశ్యకావ్యం
చిరంజీవి.
……………..
సూది
సూక్ష్మం
పవర్ఫుల్
శస్త్రం.
……………..
చిత్రం
షార్ట్బడ్జెట్
ఈగ
హౌస్ఫుల్.
…………….
కధ
మహత్తరం
చిత్రం
విజయపధం.
…………………

దర్శకుడు
రాజమౌళి
విజయాలు
సోపానాలు.
…………….650.

పొలమ్బీడు
వానల్లేవు
అర్రుల్జాచాయి
నెర్రెలు.
……………
అకాలం
వర్షం
రైతు
ఆశక్తుడు
……………
పంట
మునక
రైతు
నిర్వేదం.
……………..
అనావృష్టి
పైరులెండాయి
పురుగుమందు
మనోస్థైర్యం
……………….
బావులింకు
గొంతులెండు
వేసవి
కోపిష్టి.
…………………
పంట
నిండు
అప్పులోల్లు
యమభటులు.
………………….
వర్షాలు
దుక్కులు
విత్తుల్లేవు
బ్లాక్మార్కెట్.
…………………..
పైరు
పెరిగింది
విద్యుత్
ఆకసతార
………………….
పైరెండింది
అప్పులు
ట్రాక్టరు
తరలింపు
……………….
ట్రాక్టర్కిస్తు
తిరిగి
అప్పు
విషవలయం.
……………..660
 పురుగు
చావదు
రైతు
నిస్సందేహం .
……………..
కాపాడు
నిన్నుగ
నువ్వు
ఉనికి
……………..
మెదడు
నియంత
శరీరం
అణకువ.
………………
పడటం
లేవడం
బాల్యం
అభ్యాసం
………………
అనుభవం
సోపానం
జీవితం
ఆరోహణ
……………
అవసరం
తీరింది
సంతసం
తృప్తి.
…………….
ప్రశ్న
మూలం
సృజన
సాకారం .
……………..
శోధనలు
సంవేదనలు
సందేహాలు
పురిటినొప్పులు .
………………..
సందేహం
లేదు
ప్రశ్న
ప్రసక్తేక్కడ ?
………………..
సందేహం
వేరు
ప్రశ్న
మొలక.
………….670.
మనుషులు
జాతొకటే
వ్యత్యాసాలు
అంతరంగాలు.
………………..
భావనలు
సంకుచితం
కనలింది
సాహిత్యం.
……………..
వ్యక్తీకణలు
వ్యక్తిగతం
పలుచన
సాహిత్యం .
…………….
సంశోధన
ప్రతిపాదన
సిద్ధాంతం
ఆవిర్భావం .
……………
పదం
నర్తన
కవి
నిర్దేశకుడు .
……………
అంతర్జాలం
సెల్ఫోన్
అద్భుతం
ఆవిష్కరణలు .
………………
ఉసిరికాయ
ఉప్పు
కారం
నోటూట.
………………
వర్తమానం
త్రుటి
నిరంతరం
జీవితం .
……………..
సిద్ధాంతం
రాద్ధాంతం
సంఘర్షణ
లిట్మస్టెస్ట్.
………………
మనమ్మనం
స్వయంహింస
స్వతంత్రం
మూలసూత్రం .
……………….680.
రాజకీయం
నిస్వార్ధం
స్వాతంత్రం
సుస్థిరం.
………….
అంగాంగం
అవినీతి
రాజకీయం
రంకులాడి.
…………….
జ్ఞాపకాలు
విజామరాలు
మనసు
ఉల్లాసం.
………………
బొండం
ఆశ్చర్యం
నింపిరెవ్వరు
నీళ్ళు,
………………..
రైతు
దైన్యం
పురి
గిర్వీ.
………………
చేరాయి
గండుచీమలు
మామిడి
పూతేసింది
…………………..
మామిడిచెట్టు
పిల్లమూక
వేసవి
ఊరట.
…………………..
చెట్టుకొమ్మ
సద్దిమూట
మోట
కాపలా.
………………..
వీవెన్
నేతగాడు
లేఖిని
అల్లినాడు
………………..
మేఘమెనుక
సూరీడు
కాలుష్యం
బందిఖాన.
…………….690.
మహాభారతం
సందియుగం
బహుభార్యాత్వం
బహుభర్తుత్వం
…………………
సమాజం
విశ్లేషణ
దర్పణం
భారతం
…………………
వారసత్వం
అధికారం
రాజనీతి
భారతం
………………….
రాయబారం
శాస్త్రీయత
విశ్లేషణ
భారతం
……………….
అధికారం
ఆకాంక్ష
అతీతులు
కారెవ్వరు.
……………..
పుత్రప్రేమ
పరాకాష్ట
దృతరాష్ట్రుడు
పుత్రహితుడు
……………….
భారతకాలం
సమంజసం
టెస్ట్ట్యూబ్
సంతానం.
…………………
భీష్ముడు
రాజ్యహితుడు
న్యాయాన్యాయం
అడకత్తేర.
……………………
పాండురాజు
నిర్వీర్యుడు
సంతానం
పరదాతృత్వం
………………..
కన్నెసంతు
అసమ్మతం
కర్ణుడు
దృష్టాంతం.
…………….700.