…………….12o1

గగనం
అనునిత్యం
వినూత్నం
ఆసక్తివంతం.
…………………
పవ్వళించు
పరవశించు
గగనం
భవ్యదృశ్యం.
……………….
జలార్ణవం
………………
భూభాగం
స్వల్పం
జలప్రియ
ధాత్రి
………………
జలజీవం
మిక్కుటం
భూతలం
వెనుకబాటు.
………………..
ధరిత్రి
వికృతాలు
జలధి
ప్రత్యక్షతాడిత.
………………..
సునామీలు
దాత్రీకారకం
నిరసనలు
జలధిబొందు.
………………….
కొట్లాదులు
జలచరాలు
సముద్రాలు
ఆవాసం.
………………..
సముద్రాలు
గంభీరం
లోలోతులు
సంచలనం
………………..
తీరజలం
చైతన్యం
అలలు
రెక్కలు.
……………….
భూతలం
విహారం
సముద్రుడు
అత్యుత్సాహి .
………………1210
ధాత్రి.
……………………..
ధరిత్రి
మాతృమూర్తి
మానవాళి
ఆరాధ్యం.
……………….
జనావళి
దూర్తక్రుత్యం
బోరులు
సూదులు.
………………
అమ్మ
క్షమాహృదయ
మానవులు
సంతానం.
……………….
గనులు
త్రవ్వకాలు
భూమాత
సహనవతి.
……………….
ఇంధనం
వెలికితీత
భూగర్భం
బాధాతప్త
………………..
పర్వతాలు
విచ్చిన్నం
పర్యావరణం
అసంతులనం.
………………..
పరిశ్రమలు
కాలుష్యం
భూగర్భజలం
విషతుల్యం.
…………………
అభివృద్ధి
పారిశ్రామికం
కాలుష్యం
విదారకం.
…………………
ఏసీ
వుద్గారం
విచ్చిన్నం
ఓజోను
…………………
నీలిలోహితం
కిరణం
సంరక్షణ
ఓజోను.
…………………1220.
అగ్నిపర్వతాలు.
………………………..
భూగర్భం
లోహద్రవం
తెర్లింతలు
లావా.
……………………
లోహాలు
మరుగుతున్నాయ్
వెలికంతలు
వల్కనోలు
……………………..
సముద్రాలు
అట్టడుగులు
వల్కనోలు
కోకొల్లలు.
……………………..
భూగర్భం
కల్లోలం
మానవాళి
తోడ్పాటు.
…………………..
ఇంధనం
వెలికితీత
అనియంత్రితం.
గర్భశోకం
………………….
వేలికివచ్చు
పదార్ధాలు
భూగర్భం
ఆరినకుంపటి
…………………
ఉష్ణోగ్రత
రాహితి
మాగ్నటిజం
మటుమాయం.
………………….
భారీగ్రహం
ఆకర్షణ
భూగ్రహం
తుత్తునియలు.
……………………
చెట్లు
పెంచు
ఒకింత
ఉపశమనం.
…………………..
భూమాత
సంరక్షణ
భావితరం
సంక్షేమం.
…………………1230
నటుడు
రంగనాద్
ఆత్మహత్య
విషాదం
……………….
నటన
కవిత్వం
తాత్వికుడు
రంగనాద్.
………………..
భావుకుడు
స్నేహశీలి
అభిమానధని
రంగనా ద్
……………….
అభిమానులు
నిశ్చేస్టులు
వ్యధాభరితం
వేదన.
………………….
కారణాలు
ఏమో
ఆత్మహత్య
అసమంజసం
…………………
విచక్షణ
రాహిత్యం
యోచన
తొట్రుబాటు.
…………………….
నటన
అమోఘం
సుస్పష్టం
వాచికం.
…………………
కధానాయకుడు
క్యారెక్టర్యాక్టర్
పాత్రలు
సజీవం
………………….
సినీపరిశ్రమ
చిన్నితెర
అభిమానులు
కన్నీరు.
………………..
అసంగతం
దుర్ఘటన
పరిణామం
విద్యుద్ఘాతం
………………1240.
ధరాతలం
సర్వత్ర
మరుభూమి
యోచించు
………………
అంగుళం
అంగుళం
జీవజాలం
ఖననస్తలి.
………………..
దాత్రీతలం
జలాశయం
విగతజీవం
నిక్షిప్తం.
……………….
మానవులు
పక్షులు
భూగర్భం
నిద్రాస్తలి.
…………………
ధరిత్రి
ఖననస్తలి
అణువణువు
మరుభూమి.
…………………
దహనం
ఖననం
విధానాలు
వ్యత్యాసం.
………………….
తీరువేరు
కావచ్చు
సాగనంపు
తప్పనిది.
………………..
యుగయుగాలు
జీవకోటి
ధాత్రిగర్భం
విరామస్తలి.
……………….
జీవితం
బుద్భుదం
త్రుటికాలం
వర్తమానం .
……………….
ఆత్మ
అంతరాత్మ
అంతిమం
పరమాత్మ
……………….1250.
శరీరం
……………………..
పాదం
ఆధారం
మనిషి
పురోగామి
………….
పాదం
సాధనం
ఆగమనం
ఆత్మీయత
………………
అడుగు
ప్రగతిపధం
పాదం
పవిత్రం
………………
కాళ్ళు
కడుగు
కశ్మలం
ప్రక్షాళణ
…………….
సాదరం
ఆహ్వానం
నీళ్ళు
తువ్వాలు
………………
పాదోదకం
ఉపశమనం
ప్రయాణం
బడలిక
……………….
హృదయం
ఉప్పొంగు
స్వాగతం
సగౌరవం
……………….
ముఖం
నిలువుటద్దం
స్వాగతం
తిరస్కారం
………………..
కంటకాలు
కందకాలు
అధిగామి
పాదం.
…………………
పాదం
నిరసించకు
గౌరవించు
గౌరవం.
………………1260.
వెలుగు
నీడ
దృశ్యం
కనువిందు .
………………..
లోట్లు
పాట్లు
జీవితం
అగచాట్లు.
…………………
మిట్ట
పల్లం
సౌందర్యం
సహజత్వం .
………………..
కొండలు
గుట్టలు
ప్రక్రుతి
వరదాయని .
…………………
లోయలు
పర్వతాలు
నిమ్నోన్నతాలు
వర్ణసంహితం .
…………………..
కొండ
మురెపం
శిలలు
సంతానం .
…………………
శిలలు
సమూహాలు
కొండ
సొందర్యం.
………………….
సుఖం
దుఃఖం
కలనేత
జీవితం.
……………….
అభినందన
అభిశంసన
వెలుగు
నీడ.
…………………..
ఆటు
పోటు
చంద్రుడు
నిర్దేశకుడు.
…………………..1270.
 కుట్ర
కుహకం
అధికారదాహం
అరాచకం.
……………………..
రాజధాని
నిర్మాణం
ప్రభుత్వం
ప్రతిష్ట.
…………………….
సంకల్పం
నెరవేరనీం
ప్రతిపక్షం
ఉందందుకే.
…………………….
అప్రదిష్ట
మాహక్కు
రాజధాని
కొనసాగదు.
…………………..
కాల్మనీ
చెప్పులు
సమాజం
గుడి .
……………..
కూల్చడం
అత్యాశ
కాల్మనీ
అగ్గిరవ్వ
………………
అధికారం
హస్తగతం
జగద్విదితం
అరాచకం.
…………………
నికృష్టం
యోచన
గాంధారి
జగన్మిళితం
…………….
గ్యాంగులు
అరాచకాలు
జలయజ్ఞం
దోపిడీలు.
…………………
అభివృద్ధి
స్వాగతించు.
అరాచకం
నిరసించు.
……………….1280
సమంజసం
అసమంజసం
సందర్భం
స్థానబలిమి.
…………………..
తప్పు
ఒప్పు
సందర్భం
తీర్పరి.
…………………..
న్యాయం
అన్యాయం
నిర్వచనం
అవసరార్ధం
………………….
వ్యక్తులు
నిర్వీరయత
పిల్లికూన
ఆధిపత్యం
………………….
న్యాయం
అంగడిసరుకు
నిర్ణేత
తులసీదళం.
…………………….
అస్పృస్యత
కుష్ఠురోగం
అంబేద్కర్
ధన్వంతరి
………………………
రాజకీయం
ఆధిపత్యం
ఓటుబ్యాంకు
బలహీనులు
…………………………
బలహీనత
ద్వివిధం
ఆర్ధికం
సామాజికం.
……………………..
దేబ్బదేండ్లు
ఆలంబన
సామాజికం
బలహీనత.
…………………….
ఆర్ధికం
బలహీనత
అండలేదు
ఆక్రందన.
…………….1290.
భవనం
క్రమబద్ధం .
నిబద్ధత
మృగ్యం .
…………….
తప్పులు
బలహీనత
బంతులాట
ప్రభుత్వాలు
…………………
ఇరవదేండ్లు
ప్రభుత్వాలు
క్రీడాంగణం
నిర్మాణాలు
………………
ముమ్మారులు
దోపిడీలు
ఒక్కమారు
నిర్మాణం.
………………….
లోనుపైస
తీరలేదు
మూడింతలు
పెనాలిటీలు
………………..
తప్పు
రైటవ్వదు
బియారేస్
దోపిడీ.
………………….
నేటినుండి
రెగ్యులరైజేషన్
సమంజసం
గతంకాదు
…………………..
ప్రభుత్వాలు
బందిపోట్లు
కాబూలి
నయమెంతో.
……………………
సిబ్బంది
దోపిడీలు
ప్రభుత్వాలు
బందిపోట్లు.
…………………….
భవనం
కూలనుంది
బియారేస్
ముంమారులు.
………………..1300
గతానివి
పప్పుబెల్లం
చెల్లింపులిప్పుడు
బెల్లమ్మణుగులు
……………………..
కూలగొట్టనీ
నలభయ్యేళ్ళు
మూడోదఫా
ముడుప్ల్నేన్గట్ట.
……………………
నాజాగా
ఇల్లప్పున్నేన్దీర్చా
ప్రభుత్వం
కాబూలోడు.
………………..
ప్రజాశ్రేయం
కాదు
దోపిడీ
ధ్యేయం.
………………..
కడుపు
మంట
రగులుతోంది
నీళ్లుండవు.
………………..

విరులు.
……………….

విరులు
హితులు
సౌరభం
ఆత్మీయం.
………………
ఆకర్షణ
అందం
పుష్పం
తనతనం .
………………..
వర్ణం
వైవిధ్యం
విరులు
సుందరులు .
……………….
పుష్పాలు
సౌరభాలు
అసంఖ్యాకం
ప్రేరణలు.
…………………….
మల్లెలు
మత్తు
హృదయాలు
చిత్తు.
…………………….
మల్లియ
ప్రేరేపిత
శృంగారం
రసరమ్యం
…………………..
శిరోజాలు
సుందరం
పుష్పాలు
అలంకరణలు
…………………
గడ్డిపూలు
అందాలు
గడ్డిపరుపు
సుందరి.
…………………

సౌందర్యం
సౌరభం
విరులు
ప్రేరణలు .
…………………
ప్రణయం
పుష్పం
సుగంధం
సంధానం.
……………..1315.

తరులు.
…………….
తరులు
ఊపిరులు
జీవకోటి
బ్రతుకు.
……………..
ఎండ
వేడి
చెట్లు
గొడుగులు
…………………
ఎండాకాలం
ఉక్కబోత
వృక్షం
విసనకర్ర.
……………………
పర్యావరణం
రక్షకులు
చెట్లు
పచ్చదనం.
……………………
భూమికోత
నియంత్రణ
చెట్లవేర్లు
సంరక్షకులు
………………….
భూతాపం
ఉగ్రరూపం
హరితం
ఉపశమనం.
………………….
చెట్లపెంపకం
పరిష్కారం
భూవిధ్వంసం
నివారణం.
…………………..
చెట్లు
సత్రాలు
ఆశ్రితులు
పక్షులు.
…………………..
పక్షులు
గాత్రవిభావరి
వృక్షాలు
గానసభలు.
………………..
పండ్లు
అందించు
చెట్లు
భుక్తిదాతలు.
………………..1325.

గిరులు
………………..
ఎత్తులు
పల్లాలు
ప్రకృతి
సౌందర్యం.
………….
గిరులు
లోయలు
దృశ్యం
రమ్యం.
…………….
అభివృద్ధి
ఆశనిపాతం
గిరులు
విస్చిన్నం .
………………
నిర్మాణం
కారకం
పర్వతం
విధ్వంసం .
………………
ఖనిజం
త్రవ్వకం
కొండలు
కనుమరుగు
…………………
ప్రక్రుతి
అసమతుల్యం
పర్వతాలు
విధ్వంసం
………………
అడవులు
ఎదుగుదల
కొండలు
సురక్షితం.
………………
వాగులు
నదులు
పర్వతం
జన్మదాత్రి
……………….
మేఘం
పర్వతం
సంఘర్షణ
వర్షజననం
………………
సెలయేరు
జలపాతం
పర్వతం
దాత్రీవరం .
………………1335.

గారాబం
బాల్యం
బ్రతుకు
విచ్చలవిడి
………………..
క్రమశిక్షణ
రాహిత్యం
అనునిత్యం
విసృన్ఖలం
……………….
మద్యపానం
మాదకద్రవ్యం
విచ్చలవిడి
అందుబాటు.
…………………
అశ్లీలత
పబ్బులు
విచ్చలవిడి
నగ్ననృత్యం.
……………………
ఇంటర్నెట్కేఫ్స్
విచ్చలవిడి
నీలివల
బాల్యమందు.
………………….
పిల్లలు
బాల్యం
బ్రతుకు
పెద్దలు
………………
అసంతృప్తి
ఆత్మభీతి
బాల్యం
అంతర్ముఖి
…………………..
అభద్రత
ద్వేషం
విచ్చలవిడి
అరాచకం
………………..
హత్య
మానభంగం
విసృన్ఖలం
అకృత్యం
…………………..
దోపిడీలు
విచ్చలవిడి
ప్రభుత్వాలు
నిర్వీర్యులు.
……………………..
చైన్స్నాచింగ్స్
అనునిత్యం
మహిళలు
భీతావహులు .
……………………
విచ్చలవిడి
విశృంఖలత
అన్నింటా
నలుతెరగులు.
…………………….
లంచాలు
విచ్చలవిడి
బహిరంగం
దోపిడీ.
……………………..
ప్రభుత్వం
వ్యాపారం
మద్యం
విచ్చలవిడి.
……………………
రేసులు
వ్యాపారం
బెట్టిగ్సెంటర్స్
విచ్చలవిడి.
……………….1350.

సూరీడు/సెందురుడు/సుక్కలు
…………………………………
సూర్యుడు
తాపత్రయం
క్రమశిక్షణ
అనవరతం
…………………
నిత్యనూతనం
ఉదయం
ఉత్సాహం
శక్తియుతం
………………….
పాపం
వెట్టి
సూర్యుడు
శ్రామికుడు .
…………………..
దినకరుడు
వెలుగు
చీకటి
వెనువెంట .
…………………..
చుక్కలు
సూరీడు
ప్రభాతం
దొంగాట .
………………….
చుక్కలు
వెక్కిరింత
సాయంత్రం
సూర్యుడేనుక.
……………………
రాత్రిళ్ళు
జాగారం
చుక్కలు
పహారా.
…………………..
చంద్రయ్య
సరసాలు
చుక్కలు
సిగ్గులు
…………………..
పున్నమి
చంద్రుడు
చుక్కలన్నీ
ఫిదా.
…………………..
సుక్లపక్షం
జాలిచూపులు
చుక్కలు
వెలవెల .
…………………..
బహుళపక్షం
అభిజాత్యం
చుక్కలు
తళుకులు.
…………………….1361

కల్యాణం….వ్యాపారం.
………………………
పెళ్ళిళ్ళు
ఆడంబరాలు
తొడకోతలు
కొందరు
………………..
తోడకోతలు
ఆదర్శం
మెడకోతలు
కొందరు
…………………
పెళ్ళిళ్ళు
నిర్వహణ
వేలాదులు
బ్రతుకులు
………………….
మండపాలు
అలంకరణ
పరిశుభ్రత
ఎందఱో
…………………….
వంటలు
వడ్డింపులు
జీవితాలు
కొల్లలు.
……………………..
పురోహితులు
మేళగాళ్ళు
బ్రతుకులు
పరమావధి.
………………….
గాయకులు
నర్తకులు
పెళ్ళిళ్ళు
జీవితాలు
………………..
పూలు
దారం
వ్యవసాయం
పరిశ్రమ
…………………
విస్తళ్ళు,
గ్లాసులు
వ్యాపారాలు
అద్భుతం.
……………………….
ట్యాక్సీలు
బంకులు
బ్రతుకు
నిబ్బరం
……………………….
పెళ్ళిళ్ళు
బ్రతుకు
రంగాలు
కోకొల్లలు.
…………………
వ్యవస్థ
వ్యాపారం
మారేజ్బ్యూరో
అందునొకటి.
…………………..
బ్యూరోలు
చెట్ట్లుగావు
సంబంధాలు
కాయగాను.
…………………..1374.

చిత్తశుద్ధి
సాధనం
హుస్సేన్సాగర్
ప్రక్షాళన .
…………………
ప్రణాళిక
ఆచరణీయం
సంకల్పం
బలీయం
……………….
నాళాలు
మార్గాలు
తరలింపు
తలనొప్పులు
……………….
పరిశ్రమలు
ఉద్గారం
తరలింపు
పరిష్కారం
………………….
నిర్లక్ష్యం
హాలాహలం
సాగరం
దుర్గంధం
……………………
సాగరం
ప్రక్షాళన
చిత్తశుద్ది
సూదిమందు .
……………………..
మురుగునీరు
నిషేధించు
వర్షజలం
స్వాగతించు.
……………………..
పరిశ్రమలు
వ్యర్ధాలు
కలవనీకు
తొలిమెట్టు.
…………………….
నగరవ్యర్ధం
చేరనీకు
ప్రక్షాళన
మళ్లింపు
……………………..
సాగరం
పరిశుద్ధం
పూడికతీత
తరలింత .
……………..1384

బుక్ఫేర్
ఫ్యాషన్షో
పుస్తకాలు
ర్యాంప్వాక్
…………….
కవయిత్రులు
రచయితలు
చదువరులు
ముఖాముఖి.
………………..
పుస్తకాలు
ఆవిష్కరణలు
గ్రంధకోశం
సుసంపన్నం
………………..
ఫేస్బుక్
మిత్రులు
పరిచయాలు
ప్రత్యక్షం
………………..
సందేహాలు
స్పష్టతలు
విశాలం
హృదయాలు.
………………..
వైవిధ్యం
అంశాలు
లభ్యం
గ్రంధాలు.
………………….
సాహిత్యం
సంభాషణ
బుక్ఫేర్
వేదిక.
………………….
రచయితలూ
పరిచయాలు
లోలోతులు
విశ్లేషణలు.
…………………….
అక్షరం
ఆహ్లాదం
వేలాదులు
ఆశీస్సులు.
……………………….
తెలుగు
అజేయం
పుస్తకప్రదర్సన
సాక్షీభూతం.
……………………..
పాఠ్యాంశాలూ
పౌరాణికాలూ
బుక్ఫేర్
కౌగిలింత.
…………………..
గ్రంధపఠనం
ఆసక్తి
బాల్యం
శోధనాలయం.
……………………
పఠనాసక్తి
పైరగాలి
గ్రంధకర్త
ఊపిరొందు.
………………..
రైతుబజార్.
బుక్ఫేర్
గ్రంధకర్త
కృషీవలుడు.
…………………..
అవశ్యం
గ్రంధాలయం
ఊరూరు
జ్ఞానఖని .

………………..

జాంపండు
బ్రేక్ఫాస్ట్
ఫలాహారం
నాకిష్టం

……………….1400.