జనవరి 2016


…………..701

అనుకూలత
అనుమానం
అజ్ఞాని
వీక్షణ .
…………….
ప్రతికూలత
అనుకూలం
విజ్ఞాని
దృక్కోణం
………………
ఆకాశం
వీధి
స్వేతాంబరాలు
మేఘకన్నెలు .
………………….
తెరలు
తెరువు
గాలి
విస్తృతం
……………..
దోచుకుంది
రాజకీయం
రుణగ్రస్తులు
ప్రజలు .
……………….
పరిమాణామం
అణుమాత్రం
వినియోగం
అభ్యుదయం .
………………….
వృద్ధాప్యం
అనుభవం
జీవితం
విశ్లేషణ .
………………..
సంకల్పం
చిత్తసుద్ధి
సాధన
పరికరాలు.
………………
చట్టాలు
పురాణాలు
వాస్తవాలు
అందనీరు.
……………………
మనఃసరస్సు
కవితలు
మత్స్యాలు
జలకాలాట .
………………710.

అమాయకులు
సోపానాలు
అవకాశవాదులు
అందలాలు.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ప్రేమ
చంపదు
చంపు
చావదు .
………………..
ఇద్దరు
మేధావులు
వేదిక
ఒర.
…………………
నీతి
వ్యక్తిగతం
“అవి”
ప్రిఫిక్స్.
…………………
వాస్తవాలు
క్రీనీడలు
ఊహలు
జడివానలు.
…………………..
ప్రేమ
ఋణం
అనుబంధం
అప్పు.
………………….
అణువు
సూక్ష్మం
విస్ఫోటం..
విధ్వంసం.
……………..
శలవులు
క్రోవ్వోత్తులు
కరగడం
క్షణాలు.
………………
మోదం
ఖేదం
వ్యక్తీకరణలు
అంతర్బాహ్యం.
……………………
భోగిమంట
భుగభుగలు
సంగీతం
సవ్వడులు.
……………..720.

కూరలు
విషతుల్యం
రసాయనం
విచ్చలవిడి.
……………..
పళ్ళు
హాలాహలం
గ్రాఫైట్
ప్రమాదకారి.
,……………..
జలపుష్పం
ప్రాణాంతకం
రసాయనం
పెంపకం.
……………..
చెరువులు
కలుషితం
చేపలు
విషాహారం..
…………………
మేకలు
గొర్రెలు
మాంసం
ఉత్ప్రేరితం.
………………….
పాలు
సంపూర్ణాహారం
హాలాహలం
ఉత్ప్రేరకం.
………………..
కోడిగ్రుడ్డు
ఉత్పాదన
కృత్రిమరీతి
ప్రమాదకరం.
…………………
కోళ్ళపెంపకం
రసాయనాన్వితం
భుజించకు
విషాహారం.
…………………
రొయ్యలు
దొరువులు
భూగర్భజలం
విషతుల్యం.
………………….
పచ్చగడ్డి
భవ్యాహారం
పెంచితిను
విషరహితం.
…………….730.

మతం,
వర్గం
విభజన
విదేశీప్రేరణ
…………..
హేళన
అగ్గిరవ్వ
ప్రతీకారం
ప్రమాదకారి .
……………..
సెంటిమెంటు
గ్యాసుబండ
రగులుతుంది
వాడుకుంటే.
………………..
రోగాలు
రొష్టులు
జీవితం
గతుకులరోడ్డు
………………..
ఇబ్బందులు
కష్టాలు
ఎదురుదెబ్బలు.
బ్రతుకుబాట.
………………735.
గడ్డిమొక్క
చులకనొద్దు
పుష్పిస్తాయి
అద్భుతాలు .
………………
చెయ్యి
వలిసిరింది
చేపలు
ఎంపీలాంధ్రులు.
……………….
అల
వాస్తవం
కల
కల్ల.
………………
ఆకాంక్ష
ఆచరణ
జీవితం
మువ్వన్నెలు.
………………
అంకుశం
తుప్పట్టింది
ఏనుగు
లేదు .
…………….740
మేఘం
గర్జించింది
ప్రసవసమయం
వేదన .
…………………
తండ్రితనం
మొగ్గ
తల్లితనం
పుష్పం .
…………………
ఆకు
పచ్చదనం
సూరన్న
ప్రసాదం .
……………….
శుభాకాంక్ష
సుప్రభాతం
ఉదయం
చిరునవ్వు.
………………
అంతరంగం
గ్రంధం
జ్ఞాపకాలు
పుటలు .
……………..
గిజిగాడు
నిపుణుడు
గూడు
అద్భుతం.
………………
కూలు
మిగులు
శేషం
అవశేషం.
………………
పురాతనం
చరిత్ర
గుర్తులు
అవశేషాలు.
………………
మొరాయింపు
అక్షరాలు
కాగితం
చిత్రం.
………………..
కపటం
ద్వేషం
ప్రేమకంటవు
తామరాకు.
…………………..750.
విరులు
నగవులు
పరిమళాలు
కవితలు.
…………………
అడ్డదారి
ఎరుగదు
విజయం
విశ్వాసం.
…………………
పీక
తెగ్గోసినం
గిప్పుడడుగు
ఏంగావాలే.
………………..
సిహం
రాజసం
అడవి
దర్పం.
…………..
పున్నమి
చీకటి
మేఘమేనుక
చంద్రుడు.
………………755.
అంతరంగం
జ్ఞాపకాలు
నిక్షిప్తం
అరలెన్నో !
………………..
వేకువ
సుప్రభాతం
వెలుగులు
చిరునగవులు .
……………….
ప్రక్రుతి
పరవశం
పుష్పాలు
పల్లదనం
………………..
విరులు
పరవశం
నవ్వులు
కవితలు.
………………..
బిగ్బాంగ్
కళ్ళముందు
భూచక్రం
విన్యాసం.
……………760
కుటుంబం
పెద్దలు
యువతరం
బాటలు..
…………………..
పరికించు
ప్రక్రుతి
అడుగడుగున
అందాలు.
…………………
విశ్రాంతి
ఉండదు
అలలు
నిత్యశ్రామికులు.
…………………..
మస్తిష్కం
విషభరితం
విధ్వంసం
సునాయాసం.
…………………..
విరిసింది
సుమం
గడ్డిపరుపు
కురులు.
………………..
మహాదధి
దాటవచ్చు
ఉద్వేగం
దాటలేము.
……………….
చైతన్యం
సజీవం
నిశ్చలం
నిర్జీవం.
…………………
వెలువడింది
మాట
తిరిగిరాదు
తూటా.
…………………
కిరణాలు
వర్ణాలు
క్రీనీడలు
క్రీడలు.
…………………..
సంధ్యలు
అటునిటు
పవలు
రేయి.
…………….770
తాటాకు
కప్పు
తాటిపండు
కడుపు
……………………
కలం
బలం
సిరా
రాత.
…………………
అసాధ్యం
కాదేది
సంకల్పం
ధృడం.
………………….
కాటేస్తుంది
కాలుష్యం
కాపాడు
ప్లాంటేషన్.
………………
మమతలు
బీటలు
ఆధునికం
జీవనం.
…………..775
కాకులు
అరుపులు
వేకువ
మేల్కొలుపులు.
…………………….
బిర్లామందిర్
శ్రీనివాసుడు
ప్రేక్షకుడు
మౌని.
……………………..
తధాగతుడు
లోకహితుడు
సాగరం
స్వంతిల్లు.
……………….
ఉదయం
సాయంత్రం
ఆదిత్యుడు
ఒక్కడు .
………………
పచ్చిమిర్చి
దివ్యౌషధం
అధ్యయనం
నిర్ధారణ .
…………….780
కారం
కళ్ళనీరు
మిర్చిబజ్జి
నోరూరు .
………………
మిరప్పండు
సుందరి
ముద్దెట్టకు
ముక్కుకారు
……………….
రైతు
ఆర్టిస్ట్
వరిచేను
చిత్రం .
……………..
మొక్కజొన్న
గర్భిణి
పొత్తులు
ప్రసవం .
…………….
రహదారులు
గాయాలు
ప్యాచ్వర్క్
మాలాం.
……………..
టోల్గేట్లు
తోలోల్చు
రవాణా
ధరలెరుగు .
……………….
ఏకపక్షం
నిర్ణయాలు
నియత్రుత్వం
పోకడలు
…………………
అనుక్షణం
అభద్రత
బిపిఎస్
మూడుతూర్లు .
………………….
పన్నులు
అధికధరలు
ఆకళ్ళు
కళ్ళేరుపు.
……………….
భావం
సవ్యం
భవ్యం .
కవనం
……………790
కారాదు
దాంపత్యం
జీవితాలు
సమాంతరం.
……………….
సాధన
ప్రయత్నం
విజయం
సుసాధ్యం .
……………….
సూర్యుడు
తుమ్మలు
పొద్దుపొడుపు
ఆనవాయితీ.
…………………
పరుషత్వం
మిక్కుటం
ఫలితం
దూరం.
…………………..
పిల్లి
మ్యావి
పిట్ట
తుర్రు.
………………..
తివాచీలు
పచ్చగడ్డి
లానులు
పరుపులు .
………………….
పరవశం
మనసు
ఆహ్లాదం
అందలం .
……………..
ఆకలి
అజీర్తి
లోటు
మిగులు.
……………….
సొగసులు
ప్రమాదాలు
వంటిల్లు
క్లీనర్లు.
……………..
నీకోసం
నిరీక్షణ
అనుక్షణం
వ్రణం .
…………..800.
……………601
శ్మ్లేషం
అపోహ
సీతాఫలం
ఆరోగ్యభాండం.
……………….
అమృతభాండం
సీతాఫలం
ఉడత
పోటీదారు.
………………..
ప్రక్రుతి
ఆరాధనీయం
పళ్ళు
ప్రసాదాలు.
………………..
నారింజ
దానిమ్మ
అదృష్టం
అందుబాటు
………………..
మామిడి
మధురం
వేసవి
విలాసవంతం
………………….
తాటిపళ్ళు
లభ్యం
మానవాళి
సుకృతం
………………….
అరటిపండు
ఒక్కటి
సమసింది
ఆకలి.
………………..
జామపండు
అందుబాటు
శరీరం
స్వాస్త్యం.
………………
ద్రాక్ష
అంజూర
విలువలు
అనుభవించు.
……………….
యాపిల్
అందనిదప్పుడు
అందుబాటు
సంబరమిప్పుడు.
……………….610
ప్రూన్ఫలం
స్వాదనీయం
అందుబాటు
అందుకో
…………………
బాదం
కిస్మిస్
కాజు
డ్రైఫ్రూట్స్.
………………….
ఖర్జూరం
అంజూరం
అదృష్టం
లభ్యతలు
……………………
తేగలు
త్యాగాలు
తాటిచెట్టు
అసహాయ
…………………..
తాటిముంజ
లభ్యత
వేసవి
ఊరట.
…………………..
శనక్కాయ
హరీబూట్
పచ్చితనం
ఆరగించు.
……………………
ఉడకబెట్టు
సేవనీయం
కందికాయ
ఉప్పుతోడు
…………………..
వేరుశనగ
వేయించు
పల్లీలు
పోషకాలు
………………….
చిలగడం
ఉపాహారం
శక్తిభరితం
కాల్చితిను.
………………….
బత్తాయి
ఆరోగ్యభాండం
వైద్యులు
గ్రీన్సిగ్నల్
……………….620.
కాలానుగతం
ఆకుకూర
పాలకూర
అనునిత్యం.
……………….
తోటకూర
కొయ్యగూర
గోంగూర
దాష్ట్ణీకం.
……………….
చుక్కకూర
పప్పుతోడు
ఆరోగ్యం
ఆకుకూర
…………………..
గంగబాయిలు
ములగాకు
పోషకాలు
అద్భుతం
…………………..
తోటకూర
కాడపులుసు
రసభరితం
జిహ్వహితం.
…………………
కరేపాకు
కొత్తిమీర
కూరలు
స్వాదభరితం
………………..
ఆకుకూర
పోషకాలు
పేదలు
పోషకులు
………………….
ఆక్కూర
విలువలు
అందుకోరు
శ్రీమంతులు
………………..
చులకనొద్దు
ఆకుకూర
పోషకాలు
పుష్టికరం.
…………………
అనునిత్యం
వినియోగం
పత్రపాకం
బదనహితం.
………………630.
విశ్వం
అనంతం
నిత్యం
సంచలనం
……………..
నక్షత్రాలు
సముదాయం
గేలాక్సీలు
అసంఖ్యాకం
……………..
విస్ఫోటన
విసృన్ఖలం
విశ్వం
నిత్యనాదం
…………….
పాలపుంత
చిట్టిగుంపు
సూర్యుడు
రేణుమాత్రడు
……………….
సూర్యపుత్రి
ధరిత్రి
లేశమాత్రి
విశ్వభాగి
………………
సూర్యుడు
కోడి
పిల్లలు
వెనువెంట
………………
సూర్యోగ్రం
అనర్ధం
ఓజోను
ఛత్రం
………………
రవికిరణం
శక్తిదాత
సూర్యస్నానం
మేధోహితం.
………………..
విద్యుద్దాత
సూర్యుడు
ఉపశమనం
దాత్రిగర్భం.
……………….
బహుమతి
సోలార్పవర్
ధరిత్రి
సూర్యపుత్రి.
………………640.
సందేశమ్మీగ
హింసించకు.
ప్రతీకారం
ప్రాణాంతకం.
……………….
వినోదం
సందేశం
ఈగ
ప్రతిభాన్వితం.
………………
హాస్యం
అంతర్లీనం
సున్నితం
దరహాసం .
………………
దర్శకుడు
దార్శినికుడు
ప్రజానాడి
ప్రామాణికం.
……………..
సాంకేతికం
వినియోగం
అసాధ్యం
సుసాధ్యం.
……………..
ఈగ
సినెమా
దృశ్యకావ్యం
చిరంజీవి.
……………..
సూది
సూక్ష్మం
పవర్ఫుల్
శస్త్రం.
……………..
చిత్రం
షార్ట్బడ్జెట్
ఈగ
హౌస్ఫుల్.
…………….
కధ
మహత్తరం
చిత్రం
విజయపధం.
…………………

దర్శకుడు
రాజమౌళి
విజయాలు
సోపానాలు.
…………….650.

పొలమ్బీడు
వానల్లేవు
అర్రుల్జాచాయి
నెర్రెలు.
……………
అకాలం
వర్షం
రైతు
ఆశక్తుడు
……………
పంట
మునక
రైతు
నిర్వేదం.
……………..
అనావృష్టి
పైరులెండాయి
పురుగుమందు
మనోస్థైర్యం
……………….
బావులింకు
గొంతులెండు
వేసవి
కోపిష్టి.
…………………
పంట
నిండు
అప్పులోల్లు
యమభటులు.
………………….
వర్షాలు
దుక్కులు
విత్తుల్లేవు
బ్లాక్మార్కెట్.
…………………..
పైరు
పెరిగింది
విద్యుత్
ఆకసతార
………………….
పైరెండింది
అప్పులు
ట్రాక్టరు
తరలింపు
……………….
ట్రాక్టర్కిస్తు
తిరిగి
అప్పు
విషవలయం.
……………..660
 పురుగు
చావదు
రైతు
నిస్సందేహం .
……………..
కాపాడు
నిన్నుగ
నువ్వు
ఉనికి
……………..
మెదడు
నియంత
శరీరం
అణకువ.
………………
పడటం
లేవడం
బాల్యం
అభ్యాసం
………………
అనుభవం
సోపానం
జీవితం
ఆరోహణ
……………
అవసరం
తీరింది
సంతసం
తృప్తి.
…………….
ప్రశ్న
మూలం
సృజన
సాకారం .
……………..
శోధనలు
సంవేదనలు
సందేహాలు
పురిటినొప్పులు .
………………..
సందేహం
లేదు
ప్రశ్న
ప్రసక్తేక్కడ ?
………………..
సందేహం
వేరు
ప్రశ్న
మొలక.
………….670.
మనుషులు
జాతొకటే
వ్యత్యాసాలు
అంతరంగాలు.
………………..
భావనలు
సంకుచితం
కనలింది
సాహిత్యం.
……………..
వ్యక్తీకణలు
వ్యక్తిగతం
పలుచన
సాహిత్యం .
…………….
సంశోధన
ప్రతిపాదన
సిద్ధాంతం
ఆవిర్భావం .
……………
పదం
నర్తన
కవి
నిర్దేశకుడు .
……………
అంతర్జాలం
సెల్ఫోన్
అద్భుతం
ఆవిష్కరణలు .
………………
ఉసిరికాయ
ఉప్పు
కారం
నోటూట.
………………
వర్తమానం
త్రుటి
నిరంతరం
జీవితం .
……………..
సిద్ధాంతం
రాద్ధాంతం
సంఘర్షణ
లిట్మస్టెస్ట్.
………………
మనమ్మనం
స్వయంహింస
స్వతంత్రం
మూలసూత్రం .
……………….680.
రాజకీయం
నిస్వార్ధం
స్వాతంత్రం
సుస్థిరం.
………….
అంగాంగం
అవినీతి
రాజకీయం
రంకులాడి.
…………….
జ్ఞాపకాలు
విజామరాలు
మనసు
ఉల్లాసం.
………………
బొండం
ఆశ్చర్యం
నింపిరెవ్వరు
నీళ్ళు,
………………..
రైతు
దైన్యం
పురి
గిర్వీ.
………………
చేరాయి
గండుచీమలు
మామిడి
పూతేసింది
…………………..
మామిడిచెట్టు
పిల్లమూక
వేసవి
ఊరట.
…………………..
చెట్టుకొమ్మ
సద్దిమూట
మోట
కాపలా.
………………..
వీవెన్
నేతగాడు
లేఖిని
అల్లినాడు
………………..
మేఘమెనుక
సూరీడు
కాలుష్యం
బందిఖాన.
…………….690.
మహాభారతం
సందియుగం
బహుభార్యాత్వం
బహుభర్తుత్వం
…………………
సమాజం
విశ్లేషణ
దర్పణం
భారతం
…………………
వారసత్వం
అధికారం
రాజనీతి
భారతం
………………….
రాయబారం
శాస్త్రీయత
విశ్లేషణ
భారతం
……………….
అధికారం
ఆకాంక్ష
అతీతులు
కారెవ్వరు.
……………..
పుత్రప్రేమ
పరాకాష్ట
దృతరాష్ట్రుడు
పుత్రహితుడు
……………….
భారతకాలం
సమంజసం
టెస్ట్ట్యూబ్
సంతానం.
…………………
భీష్ముడు
రాజ్యహితుడు
న్యాయాన్యాయం
అడకత్తేర.
……………………
పాండురాజు
నిర్వీర్యుడు
సంతానం
పరదాతృత్వం
………………..
కన్నెసంతు
అసమ్మతం
కర్ణుడు
దృష్టాంతం.
…………….700.
…………..501
నీలాకాశం
కాన్వాసు
చిత్రాలు
విచిత్రాలు.
………………
సప్తవర్ణం
సమ్మిళితం
కిరణం
శ్వేతం.
……………….
కిరణాలు
వర్ణాలు
మేఘాలు
మాద్యమాలు
……………….
సంకీర్ణం
శ్వేతం
వికీర్ణం
రంగులేడు.
………………
కారుమేఘం
కాలుష్యం
పరిశ్రమలు
విసర్జితం
…………………
మేఘాలు
ప్రయాణాలు
డిప్రెషన్
నిర్దేశం
………………..
భూతాపం
మూలకం
డిప్రెషన్
ఆవిష్కృతం.
………………
నిత్యం
చైతన్యం
ఆకాశం
క్రీడావని
……………..
పచ్చదనం
భూవదనం
గడ్డిపూలు
ఆభరణాలు
………………..
ఎండుటాకులు
చెంతజేరు
గలగలలు
ఊసులు
………….510.
ఆకాశం
సంద్రం
పిల్లమేఘం
యీతలు.
………………….
నీలిగగనం
పిల్లమేఘం
తల్లి
తప్పిపోయింది.
………………….
ఆకులు
రాలుగాలం
పక్షులు
అయోమయం.
……………………
సేవకుడు
నిబద్ధుడు
సేవ
వూపురి.
…………………..
తెలియంది
ఎరుగు
తెలిసింది
తెలుపు .
……………….
అంతరంగం
ఆలోచన
వ్యక్తిత్వం
పునాదులు.
………………
సంస్కారం
ఇమిడింది
పరిధి
విశాలం.
………………..
అంగలు
పరిమితం
పరుగులు
నిషిద్ధం.
…………………
పిక్కబలం
పట్టుదల
గెలుపోటమి
మనోగతం.
…………………
ఆత్మీయత
ఆప్యాయత
అంతరంగం
వ్యక్తిగతం
……………520.

పాదరసం
అనుభూతి
తామరాకు
నీటిబొట్టు
……………….
చెరువు
ఫక్కుమంది
మేఘం
తొలిగింది.
……………….
పూర్వార్ధం
పస్చిమార్ధం
అంతర్జాలం
వారధి.
……………..
చంద్రుడు
గిజగిజ
తటాకం
గాలికలుసు.
………………
పుడమి
పులకరం
జీవం
కలవరం.
……………….
పుష్పం
మకరందం
ప్రక్రుతి
వైచిత్రి.
…………………
జ్ఞాపకాలు
దొంతరలు
బాల్యం
పునాది .
…………………..
కూనిరాగం
అలారం
బాత్రూమ్డోర్
బోల్టుల్లేవు .
………………….
రాతలు
తక్కువ
రాగాలెక్కువ
నేనె.
……………………
భౌతికం
శాస్త్రం
నయనం
నిర్మాణం.
………………..530
వెలుగు
నీడ
వైవిధ్యాలు
సహచరులు .
…………………ఎత్తు
పల్లం
తోడ్పాటు
పరస్పరం.
…………………
ధ్యేయం
ఆశ
అధైర్యం
నిర్వేదం .
………………..

అప్పులపొది
బాల్యం
ప్రశ్నలు
బాణాలు .
…………………
ప్రశ్న
ప్రగతి
అవరోదం
సమాజం .
……………….

సమాజం
మూర్ఖత్వం
ప్రశ్న
అణచివేత.
…………………
చీమ
శ్రమజీవి
ఆహారం
బరువమితం .
……………….
మెతుకు
అమ్మెవరు
సందేహం
తొలుస్తోంది
……………….
పసిరిక
ఆభరణం
ఆకు
రాలింది .
………………
ధ్వంసం
క్షణం
వ్రుక్షపోషణ
దశాబ్దాలు
……………540.
దుఃఖం
జీవితం
సంతోషం
చిరుకాంతి
……………….
ఆశ
వెలుగు
జీవితం
పయనం
……………….
మడుగు
రాయిసురు
తరంగాలు
దైర్ఘ్యాలు
…………………..
అలలు
మెరుపులు
రేరాజు
క్రీడలు
………………….
ఆవిష్కరణలు
సకలం
మూలం
ఆకలి.
…………………
జీవితం
నాటకం
పాత్రలు
అసంఖ్యాకం.
……………….
పుట్టినూరు
జ్ఞాపకాలు
అంతరంగం
కంప్యూటర్.
………………..
పచ్చదనం
సూర్యకాంతి
ఆకులు
సుందరులు
……………….
బింబం
ప్రతిబింబం
సముద్రం
అద్దం
…………………
అక్షరం
దద్దరిల్లింది
గాయకుడు
గద్దర్
…………….550.
ప్రశ్న
ఆయుధం
ప్రభుత్వం
నిషేధం.
………………
ఓటు
విచక్షణ
వినియోగం
విజ్ఞత .
……………..
రక్షకులు
బక్షకులు
ప్రజాప్రభుత
నియంత
……………….
నిర్ద్వందం
ప్రజాతీర్పు
నికృష్టులు
వెలివేత
………………..
ప్రజలు
తీర్పరులు
నియంతృత్వం
ఖననం.
…………………
పాలించు
ప్రజాహితం
పట్టం
మరోపరి
………………..
పన్నులు
అమితం
ఓటు
గొడ్డలి
………………..
రెచ్చగొట్టు
సెంటిమెంటు
సామరస్యం
చట్టుబండ
……………….
రణరంగం
జనజీవనం
ఆక్రోశం
హద్దెరుగదు
………………
రాజకీయం
స్వార్ధహితం
సెంటిమెంటు
అగ్గిరవ్వ ..
……………..560.
సహనం
శ్వేతకపోతం
సామరస్యత
శాంతిదూత.
……………..
అటకెక్కెను
సమన్యాయం
గన్పాయింట్
తీర్పులు
……………..
నిరాధారం
తరిమివేత .
నికృష్టం
చీల్చివేత
………………..
అభివృద్ధి
కేంద్రీకృతం
ఉమ్మడిగని
రాజధాని .
………………
దేశం
విచ్చిన్నత
కేంద్రం
కుటిలతంత్రం
………………
కుహకం
గాంధారం
ప్రతినిదులు
బానిసలు
……………….
పక్షపాతం
పక్షవాతం
పంపకాలు
ఏకపక్షం
……………..
మృష్టాన్నం
రోదితార్ధం
పూర్ణకుంభం
ఉమ్మడాస్తి
………………..
రచ్చబండ
తీర్మానం
చీకటిల్లు
బందిఖాన.
……………….
పెద్దరికం
పెండకుప్ప
దుర్గంధం
తీర్మానం .
……………570.
మతం
అభిమతం
మనసు
యుద్ధరంగం
……………..
వ్రుత్తి
ఆర్ధికం
మతం
హార్దికం.
………………..
వ్రుత్తి
వుపాధి
రూపాంతరం
కులం
………………..
కాలాంతరం
కులం
సమాజం
పీలికలు.
……………….
మతద్వేషం
రాక్షసత్వం
అసహనం
ఉగ్రవాదం
…………………
మతం
మూలసూత్రం
మానవత్వం
అమృతత్వం..
………………..
మానవాళి
మనుగడ
మతాలు
ఐక్యతత్వం.
………………..
హింస
విధ్వంసం
మతం
ఉన్మాదం
………………..
మానవాళి
ఉనికి
సహనం
పరమావధి.
……………….
కులమతాలు
అడ్డుగోడలు
మానవత్వం
బోన్సాయి.
…………….580.
సహనం
సంయమనం
సమన్వయం
సమాజం.
…………………
ఉద్రేకం
ఉద్వేగం
ద్వేషం
ఉత్పన్నం.
………………….
ఆవేశం
కావేశం
విచక్షణ
నిర్వీర్యం.
………………
మంచి
చెడు
వివేకం
దుర్భిణి.
……………….
అత్యాచారం
అరాచకం
పర్వతాలు
కళ్ళెదుట.
………………..
సమాజం
వెర్రితలలు
మద్యపానం
మాదకద్రవ్యం.
………………..
అలసత్వం
నిర్లిప్తత
సమాజం
వెనుకబాటు.
………………..
విద్వేషం
పటిష్టం
ఈర్ష్యాసూయలు
పునాదులు.
…………………
ఆత్మీయత
అనురాగం
బంధుత్వం
భవ్యతరం.
…………………
ప్రేమ
ఆప్యాయత
ఆహ్లాదం
జీవనం.
………….590.
 నేల
నెర్రెలు
భూమి
దాహార్తి
……………..
బీడు
దుక్కి
అధునాతనం
జేసిబి.
………………
ఎడ్లు
బళ్ళు
నాగళ్ళు
గతవైభవాలు
………………..
మోటర్లు
విస్తారం
మోట
గతజ్ఞాపకం
………………….
నాగటికర్రు
గొర్రు
మ్యూజియం
ప్రదర్శితాలు
………………..
విద్యుత్లేన్
అవసరముండదు
సోలార్కిట్లు
వరాలు.
…………………
అధునాతనం
వ్యవసాయం
అభ్యున్నతి
జాతిప్రగతి.
………………
ప్రకృతి
క్రోధం
రైతు
శాపగ్రస్తుడు.
………………
భూగర్భం
నిర్వేదం
నీళ్ళు
అడుగంటాయి.
………………..
పల్లెలు
జాతిహితం
రైతు
అన్నదాత.
…………….600.

…………..401
సముద్రతటి
అలలు
గణికులు
శిలలు
……………..
జలజీవులు
అసంఖ్యాకం
సముద్రం
ఆశ్రయం
………………
బలవంతుడు
ఆహారం
బలహీనులు
సాగరన్యాయం
………………..
సాగరం
కల్లోలం
పుడమిగర్భం
ఉడుకుతోంది.
………………..
మత్స్యసంపద
ఆదరువు
మత్స్యకారులు
బ్రతుకుదెరువు
……………….
సముద్రతీరం
అద్భుతం
సూర్యోదయం
సుందరం.
……………….

పూర్ణచంద్రోదయం
వీక్షణం
అనిర్వచనీయం
సాగారతటం.
…………………
తుఫాను
తరుణం
భీభత్సం
అల్లకల్లోలం
………………..
సునామీ
ప్రకోపం
భూగర్భం
విస్ఫోటం
………………..
సుందరుడు
సముద్రుడు
ప్రశాంతత .
సహజగుణం
………………..410.

భూపయనం
ఒడిదుడుకులు
చిందుబాట్లు
సునామీలు
………………..
వాయువు
చేదోడు
సాగరుడు
ఉన్మాది.
……………….
భూమి
గుండ్రంగాదు
అఘాదాలు
సముద్రాలు
…………………
భూగర్భం
అగ్నిగుండం
చలివేంద్రం
సముద్రం
………………..
సమీరం
సాగరతటం
ప్రశాంతం
మనోహరం
…………………
అలలు
సందేశాలు
సాగరం
స్థితిగతులు
…………………..
సాగరుడు
చెంత
మనసు
నిశ్చింత.
……………………
గాలి
తుంటరి
అలలు
కేరింతలు
…………………
సముద్రం
అంతర్భాగం
అమూల్యం
రత్నఖచితం
………………….
మత్స్యం
ముత్యం
ఆహారం
ఆరాటం.
………………420
దర్వాజా
కిటికీలు
వడ్రంగి
పరమాత్మ.
……………..

భవనం
నిర్మాణం
విభాగాలు
శాఖోపశాఖలు.
………………

భూమి
తుకడా
క్రయం
తొలుత.
……………..

నక్షా
అనుమతి
సాధించు
తిప్పలెన్నొ.
…………….

ముగ్గేయి
పునాదులు
త్రవ్వకాలు
శంఖుస్తాపన.
……………..

మేస్త్రి
కూలీలు
ఆడ
మగ.
……………..

గ్రానైట్
ఇటుక
ఇసుక
మౌలికం.
…………….

సిమెంట్
బంధనం
నిర్మాణం
పటిష్టం.
…………..

నీరు
వనరు
నిర్ధారణ
వాంఛితం.
…………..

ఆర్కిటెక్ట్
నిపుణుడు
నియామకం
వేష్టుండదు.
………………430.

కలప
కొనుగోలు
నాణ్యత
పరమావధి.
…………..

స్టీల్రాడ్లు
పరిణామం
అవసరార్ధం
క్రయం.
………….

బైండింగ్వైర్
సంధానం
స్టీల్రాడ్లు
ఆలంబన.
………….

కాంక్రీట్
ఫుటింగ్
పిల్లర్లు
నిర్మాణం.
………….

బెస్బీం
నిర్మాణం
పటిష్టత
పదింతలు.
…………..

పిల్లర్లు
బీములు
వ్యూహదర్శిని
మార్గదర్శి.
…………….

సెల్లారు
అవసరం
రిటైనింగ్వాల్
అత్యవసరం.
…………….

మెట్లు
లిఫ్ట్
నక్షా
స్నేహశీలి.
……………

మెట్లు
ప్రధమం
రూఫ్
ఆపరి.
……………

క్యూరింగ్
ప్రాణం
సిమెంట్
దాహార్తి.
…………….440

కుడ్యనిర్మాణం
స్థాపించు
కిటికీలు
దర్వాజాలు.
………………
నీరు
డ్రైనేజ్
పరిక్రమ
వ్యూహక్రమం.
……………….
విద్యుత్
వైరింగ్
ప్రణాళికాబద్ధం
స్థాపించు.
……………….
భద్రత
ప్రాధాన్యం.
ఎర్తింగ్
ప్రాధమ్యత.
………………
ప్లాస్టరింగ్
ఫ్లోరింగ్
షెల్ఫ్స్
ఇష్టానుసారం.
……………….
పిట్టగోడ
ప్రహరీ
గేట్లు
సురక్షకాలు.
……………….
సంప్ట్యాంకు
ఓవర్హె ద్ట్యాంక్
నిర్మాణం
ప్రాముఖ్యత.
……………….
లెట్రిన్లు
బాత్రూమ్స్
డ్రైనేజ్
వ్యూహాత్మకం.
……………….
సెప్టిక్ట్యాంక్
నిర్మాణం
లెట్రిన్లు.
అనుసంధానం.
……………..
హార్వెస్ట్
పిట్స్
భూగర్భం
జలార్ణవం.
………………450.
కాలనీవాసం
సన్నిహితం
ఆహ్లాదం
జీవితం.

……………..
పరిసరాలు
శుభ్రముంచు
ఇంటచెత్త
దూరమంపు .

……………..
మురుగు
పారుదల
ప్రణాళిక
విస్మరించకు.

……………….

నీటిపైపు
అనుసంధానం
రుసుంగట్టు
సాధించు .
…………….

టెలిఫోన్
అంతర్జాలం
కేబుల్
ఇంటింటవసరం
…………….

సౌకర్యార్ధం
పరికరాలు
విద్యుత్
అనుగుణ్యం.
……………..

అధునాతనం
పాకశాల
కుటుంబహితం
సమకూర్చు .
……………….

వంటిల్లు
సామాగ్రి
సౌకర్యం
అనుకూలం
……………..

డ్రాయింగ్హాల్
డైనిం గ్హాల్
ఫర్నిచర్
గౌరవాలు
………………

బాత్రూం
లేవేట్రీ
అధునాతనం
స్వాభిమానం
……………..460.

ఏకవీర
వేయిపడగలు
విశ్వనాధ
నవలాప్రాశస్త్యం.
………………..

నర్తనశాల
అనార్కలి
విశ్వనాధ
నాటకకర్త .
……………….

శృంగారవీది
పద్యకావ్యం
విశ్వనాధ
ఛందోబద్ధుడు
……………..

కిన్నెరసాని
పాటలు
విశ్వనాధ
విరహం .
………………..
ఖండకావ్యం
కధలు
విశ్వనాధ
విశ్వహితం.
……………….

మహాప్రస్తానం
సిప్రాలి
అనంతం
శ్రీశ్రీ .
……………….

సామాన్యుడు
ఊపిరులు
శ్రీ శ్రీ
సంస్కర్త.
………………

బిక్షువర్షీయసి
ఆరిన కుంపటి
శ్రీ శ్రీ
పరిచయాలు .
………………….

బాటసారి
నిస్సహాయత
శ్రీశ్రీ
హృదయార్తనాదం.
…………………

ఉన్మాది
నిస్సహాయత
శ్రీశ్రీ
క్షమార్పణ .
………………470.

శుభాకాంక్ష
సుప్రభాతం
ఉదయం
చిరునగవు.
………………
అంతరంగం
జ్ఞాపకాలు
నిక్షిప్తం
అరలెన్నో !
………………
తేనెతుట్టె
నిర్మాణం
చకితం
షడ్భుజులెన్నో!
………………..
కాలుష్యం
నియంత్రణ
ప్రభుత్వాలు
బాధ్యులు.
………………….
విద్యుత్
షాకు.
సర్పం
కాటు .
……………….
ప్రకృతి
పరవశం
ఇంద్రధనుసు
మయూరనాట్యం.
………………….
వర్ణమూలకం
నీలం
అరుణం
పసుపు
…………………
జగతి
ప్రగతి
గతి
చక్రం.
………………..
గౌరవించు
అబ్యర్ధించు
విద్యుత్
మిత్రుడు.
………………….
ఆధిపత్యం
చలాయించు
కరెంటు
కర్కోటకం
………………480
 చక్రం
తిరుగుతోంది
జగతి
శీఘ్రతరం .
………………
ఆవిష్కృతం
చక్రం
రవాణా
వేగవంతం.
……………..
వాహనాలు
వైవిధ్యం
చక్రం
మహత్తరం .
……………
ఆటోరిక్షా
అద్భుతం
ధాత్రీశక్తి
అనుపానం .
…………….
సైకిల్రిక్షా
ఆవిష్కృతం
కండబలం
ఇంధనం .
…………….
సాధనం
లాగుడురిక్షా
ఇంధనం
స్వేదం .
…………….
జట్కా
పరిష్కారం
అశ్వశక్తి
ఆధారం .
……………..
ఒంటెద్దు
గూడుబండి
పల్లెటూరు
సాధనం .
…………….
సైకిల్
ఆవిష్కృతం
జీవితాలు
సరళతరం .
…………….
టూవీలర్
అద్భుతం
వ్యక్తిగతం
ప్రయాణం .
………………..490.
కిరణం
సంయోగం
పత్రం
హరితం .
……………….
పత్రం
హరితం
సూర్యుడు
శక్తిదాత.
………………
పువ్వులు
నవ్వులు
మొగ్గలు
కిలకిలలు.
……………..
నేల
తావు
రాలింది
ఆకు.
………………
ఆకు
ఎరువు
వృక్షం
ఆహారం .
………………..
పండుటాకు
బెదురు
పిల్లగాలి
చిలిపి.
……………….
చెట్లు
పరవశం
మేఘం
చిలకరం.
…………………
పరిసరాలు
పలకరింత
పవ్వళించు
ప్రక్రుతింట..
………………..
ఎండాకాలం
చల్లదనం
చెట్టు
ఆచ్చాదన.
…………………
నాటు
కాపాడు
చెట్టు
సంరక్షించు.
…………….500.

………….301

మనసు
బీజం
శరీరం
క్షేత్రం.

…………..

ఆరోగ్యం
అంతంత
పట్టుదల
పర్వతం.

…………..

సంకల్పం
పటిష్టం
వ్యూహం
బలీయం.

…………..

అక్షరం
మైనం
మలుచు
నీకనువు.

……………

భావం
గుప్తం
భవ్యం
కవనం.

……………

చిక్కదనం
నిక్కచ్చిదనం
భావోపేతం
కవిత్వం.

…………..

రక్తం
ఎరుపు
జీవం
కలర్లెస్.

…………..

భావాలు
రంగుండదు
అక్షరాలు
వర్ణభరితం.

……………

కవి
యోచన
విలక్షణం
నిర్దిష్టం.

…………..

భావాలు
శిలలు
కవి
శిల్పి.
………………….310.

కన్ను
కేమేరా
దృశ్యం
నిక్షిప్తం.

………….

నయనం
నిర్మాణం
శాస్త్రం
నిక్షిప్తం.

………….

వీక్షణం
దృక్కోణం
భావాలు
నిక్షిప్తం.

…………..

చూపులు
కలయికలు
సందేశం
నిక్షిప్తం.

……………

తీక్షణత
చూపులు
కావేశం
నిక్షిప్తం.

……………

ప్రియురాలు
నయనాలు
అనురాగం
నిక్షిప్తం.

…………….

అమ్మ
వీక్షణలు
ఆశీస్సులు
నిక్షిప్తం.

………………

సోదరి
చూపులు
ఆత్మీయత
నిక్షిప్తం.

……………..

తండ్రి
చూపులు
భద్రత
నిక్షిప్తం.

………………

మిత్రుడు
చూపులు
హితతత్త్వం
నిక్షిప్తం.
……………..320.

వినిపించింది
విన్నది
వ్యత్యాసం
మాట.
శబ్దాలంకారం
వ్యక్తీకరణ.
లోకవ్యాప్తం
మాట.

ఆత్మీయత
పెంచు
ప్రేరణ
మాట.

బాంధవ్యం
త్రుంచు
కటువు
మాట.

ప్రేమ
బంధనం
హృదయతంత్రి
మాట.

రగిలింది
ద్వేషం
అవాచ్యం
మాట.

యుద్ధం
రగిలించు
నికృష్టం
మాట.

ప్రతీకారం
చెరుగు
వెటకారం
మాట.

పౌరషం
పెంచు
చీత్కారం
మాట.

ప్రగతి
కారకం
పట్టుదల
మాట.
…………..330.

 నవ్వు
హేతువు
ఆరోగ్యం
ద్విగుణం.నవ్వు
వైద్యం
రోగం
నిదానం.

నవ్వు
యోగం
ఆరోగ్యం
సౌభాగ్యం.

నవ్వు
నవ్వించు
వైద్యశాల
నిద్రించు.

హాసం
ఆనందం
పరిసరాలు
పరవశం.

స్నేహితం
శత్రుత్వం
ప్రేరకం
పరిహాసం.

దరహాసం
స్నేహశీలి
శత్రుత్వం
తిరోగమనం.

నగుమోము
రాయబారి
పరిష్కృతం
వైరుధ్యం.

కోపం
వికృతం
దరహాసం
అలంకారం.

చీత్కారం
శత్రుత్వం
హాసం
స్నేహశీలి.
……………..340.

కల్తీమద్యం
మృత్యువు
దారుణం
నిర్లక్ష్యం.విషం
త్రాగకు
మద్యపానం
ప్రాణాంతకం.

మద్యం
ఆదాయం
ప్రభుత్వం
మద్యవ్యాపారి.

ప్రజలు
జీవితాలు
ప్రభుత్వాలు
చెలగాటం.

బలహీనత
మాపరు
మప్పుతారు
బలవంతం.

జీవితాలు
బలి
మద్యం
మహమ్మారి.

వ్యక్తి
బానిస
మద్యం
నియంత.

వ్యాపారం
విచ్చలవిడి
నియంత్రణ
త్రాగుబోతు.

కుటుంబాలు
విచ్చిన్నం
విచక్షణ
చక్షువు.

కాపాడరు
వేరెవరు
జీవితాలు
తమవి.

………….350.
అలలు
ఆకాంక్షలు
సముద్రుడు
ఔత్సాహికుడు..
………………సముద్రం
ఆతిధ్యం
పాదాలు
ప్రక్షాళనలు.
,,,,,,,,,,,,,,,,

భూగర్భం
ఉగ్రం
సునామీ
ముఖకవళిక.
………………

రమణీయం
వర్ణం
సముద్రం
భవ్యచిత్రం.
……………..

సంద్రం
రత్నగర్భ
భాగ్యమంతం
ధరిత్రి.
……………..

సప్తసంద్రాలు
సంపర్కం
భూఖండాలు
కరచాలనం.
……………..

తుఫానులు
తుమ్ములు
సముద్రం
జలుబు.
……………..

సునామీలు
త్రుల్లింతలు
భూపయనం
ఒడిదుడుకులు.
…………………

అంచులు
అలజడి
సముద్రగర్భం
ప్రశాంతం.
………………

చేరనీదు
సాగరం
ఒడ్డుజేర్చు
భద్రం..
…………………..360.

వంటిల్లు
పడతిల్లు
పురుషుడు
రాజముద్ర.
…………..పొయ్యి
పోప్పెట్టె
వంటిల్లు
ప్రాధమ్యం.
……………

కవ్వం
ప్రతిష్ట
మిక్స్తీ
కాలరాత.
……………

రోలు
రోటిపచ్చడి
గ్రైండరు
సమవుజ్జీ.
…………….

కట్టెలు
పచ్చివి
పొగ
తంటాలు.
……………

గ్యాస్స్టవ్
సౌకర్యం
ఇంటింట
సుకుమారం.
……………..

కత్తిపీట
తరిగింది
వందమంది
బంతి.
……………

గరిటాట
ఇల్లాలు
లేస్తాయి
వందిస్తళ్ళు.
…………….

రోళ్ళు
రోకళ్ళు
శరీరం
వ్యాయామం.
……………….

వూదుగొట్టం
ఊపురితిత్తులు
యోగా
ఎక్సర్సైజ్.
………………370.

వడ్లు
విత్తులు
నారు
నాట్లు.
……………..
గుంటక
దమ్ము
వరిపైరు.
మాగాణి.
………………అంతర్పంట
పెసళ్ళు
వరికోత
తొక్కిడి .
………………

కోతలు
కుప్పలు
కల్లాం
సంసిద్ధం.
……………..

పిల్లలు
పరమానందం
పరిగ
పాలబెల్లం
……………….

నూర్పిడి
తూర్పార
తాలు
పోక.
………………

పంట
బళ్లయాయి
బస్తాలు
బండేక్కాయి
………………..

ట్రాక్టర్లు
యంత్రాలు
ఎడ్లు
జంతుప్రదర్సన.
………………….

గడ్డి
తరలింపు
ఊళ్ళు
వాముల్లేవు
…………………….

ప్యాకేజ్
పరిశ్రమ
మూడుపూలు
కాయలారు.
………………….380.

కరేపాకు
కేటలిస్ట్
కూరనందు
మధుద్వంసి
……………….
వెల్లుల్లి
వైద్యం
గుండె
ఖుష్
………………
పోప్పెట్టె
డాక్టర్కిట్
వంటింట
వైద్యం
……………….
అజీర్తి
యాతన
వాము
పరమౌషధం
……………….
ఆవాలు
మెంతులు
ఆరోగ్యం
అనుపానం
………………పసుపు
వాడు
రోగక్రిములు
ఆవలెట్టు.
……………….
ఎండుమిర్చి
తాలింపు
కూరనందు
సౌరభం.
……………….

ఇంగువ
వినియోగం
సీతలం
సుదూరం
………………..

ఉప్పు
కారం
రుచులు
నోటూటలు.
………………….
చింతపండు
పరమావధి
విసర్జనం
సక్రమం
……………..390.

బ్రతికున్నావా
బ్రతికున్నా
రుజువేంటి?
పెన్షనాఫీస్
……………..కాగితమ్ముక్క
విలువైనది
మనిషెందుకు?
చావాలి.
……………..

ఎవడికాడు
సర్టిఫై
బ్రతికున్నా!
చెల్లుబాటు.
……………..

నికృష్టం
చట్టాలు
ఆధునికత
పొందబోవు
………………

కఠినతరం
అర్ధంగావు
చట్టాలు
కొబ్బరికాయలు.
…………………

బ్రోకర్లు
బ్రతుకు
చట్టాలర్ధం
అనర్ధం
………………..

చట్టాలు
అందనీర
సామాన్యుడు
బ్రతకనీర.
…………………

చట్టం
అధికారం
చుట్టం
కారాదుర.
………………..

డాక్యుమెంటు
రైటర్లు
ఆర్కిటెక్ట్లు
కలెక్టర్లు.
……………….

సరళతరం
నిర్దిష్టం
కావాలిర
చట్టాలు.
…………….400.

……………….201

సంధ్యలిద్దరు
రేయి
పవలు
రెండెంపులు.
…………………

సంధ్యలు.
సంధానం
రేయింబవళ్ళు
ఆలింగనం.
…………………..

పుడమి
పులకరింత
జీవనం
కల్లోలం.
…………………..

వృక్షం
ఆదర్శం
సర్వం
సేవకంకితం.
…………………
.
రాతిరిల్లు
విడిది
పగలు
విశ్రాంతి.
………………….

వారాంతం
ఆటవిడుపు
అలిశాయి
మనసులు.
…………………..

శీలం
అశ్లీలం
ఆపాదితాలు
భాష్యాలు.
…………………

నయనం
నిర్మాణం
సృష్టి
శాస్త్రజ్ఞుడు.
………………..

కాపాడు
నిన్ను
కాపాడు
శరీరాంగాలు.
…………………..

విమర్శ
స్వీకరించు.
సానుకూలం
అననుకూలం.
………………..210.

హృదయం
పదిలం
వెల్లుల్లి
పరమౌషధి.
………………..

వెనువెంట
సహచరులు
వెలుగు
నీడలు .
………………..

సందేహం
బీజం,
ప్రశ్న
మొలక .
…………………

ప్రగతి
బీజమాశ,
చిద్రబీజం
అత్యాశ .
………………….

ధ్యేయం
అధైర్యం
భిన్నం
ధ్రువాలు.
…………………..

సందేహాలు
బాణాలు
బాల్యం
అమ్ములపొది.
……………………

ప్రశ్న
రబ్బరుబంతి
అణచకు
వువ్వెత్తునెగురు.
…………………….

స్వేదఫలం
మెతుకులు
సేద్యకారుడు
ఎవరో!
……………………..

ఆకు
రోదిత
అమ్మ
విడిచింది.
………………..

మేఘాలు
సంఘర్షణ
వర్షం
కన్నీళ్లు
……………220

చెట్టు
స్నేహితుడు
పెంచు
ప్రాణహితం
…………………

పెంచు
చెట్లిరవై
చెలుగొక్కటి
అవసరాన.
………………..

పండు
కోసుకో
కొమ్మ
విరవకు.
………………..

క్షణం
త్రుంచడం
పెంచడం
దశాబ్దాలు.
………………

కలలు
కను
కానివ్వు
సాకారం.
…………………
జీవితం
దుఃఖం
సగభాగం
ఎందరికో .
………………….

బడుగులు
గృహస్తులు
దుఃఖం
నిత్యఅతిధి.
…………………..

కడలి
అలలు
చంద్రన్న
రసికుడు
………………….

ఆవిష్కరణలు
సకలం
కుక్షి
మూలం .
………………….

మనసు
ఘర్షణ
అంతరంగం
సంవాదాన.
………………..230

అభిమతం.
ద్రవం
ఘనీభవం
మతం .
……………….

పాపం
మొక్కులు
తప్పులు
లెక్కలు.
………………..

పునాదులు
స్వేచ్చాకాంక్ష
కూలాయి
భవనాలు.
………………….

అనుకూలత
అనుమానం
అజ్ఞాని
వీక్షణ.
………………….

వ్యతిరేకత
అనుకూలం
ప్రజ్ఞావంతుడు
శిల్పి.
………………….

ఉసిరి
నోరూరు
పళ్లు
పులుపు.
…………………

ప్రాంతీయం
మాండలికం
భాష
ఊపిరి.
………………….

ఆత్మవిశ్వాసం
ఆత్మాభిమానం
వ్యక్తిత్వం
ప్రాణం .

………………….

అందలం
అడ్డనుకుంది
ఏరివేత
రాజకీయం .
…………………

నాగళ్ళు,
కర్రులు
సాగు
సాధనాలు .
………………240.

వృక్షసంరక్షణ
పరోపకారం
కాదు
స్వయంసేవ .

………………

నిన్న
నన్నన్న
నిన్ను
నేనననా.

………………

అన్నీ
ఇన్నేనా
ఉండాలి
ఇంకెన్నో.

………………

గతం
అనుభవం
పుస్తకం
భాండారం.

……………..

భవిత
ఊహాన్వితం
అస్పష్టం
రేఖాచిత్రం.

…………….

బ్రతుకు
నీకేడర?
ఆడదాయి
లేకుంట.

……………….

పాతది
ట్రంకు
జ్ఞాపకాలు
ధూళి.

………………

జ్ఞాపకాలు
నిక్షిప్తం
మనసు
పేటిక.

……………….

స్మృతులు
చుట్టుముట్టు.
ఒంటరితనం
చులకన.

………………..

అనుభవాలు
పుటలు
జీవితం
గ్రంధం.
……………..250

ప్రవాహం
అవరోధం
ముంపు
అనివార్యం.

……………..

ప్రణాళిక
రాహితి
నగరాలు
దుస్తితి.

………………

నగరాలు
విస్తరణ
అసంబద్ధం
వ్యూహం.

……………….

జలప్రవాహం
ఆపకు
నిర్మాణాలు
కూలు.

………………

జలావర్ణం
దాహం
తీర్చవు
వరదలు.

……………….

రోడ్లు
కాలవలు
పడవలు
వాహనాలు.

………………

రోగాలు
ప్రబలం
వరదలు
వాహకాలు.

………………

జలం
కలుషితం
త్రాగునీరు
దుర్లభం.

……………..

చెన్నై
వరదలు
కునారిల్లింది
కంచిపట్టు.

……………..

వరద
బాధితులు
నిద్రాహారాలు
అందనిద్రాక్ష.
………………….260.

కరణం
మునసబు
గ్రామం
భోజ్యం.

………………….

గ్రామాధికారం
దాష్ట్నీకం
ప్రజావ్యవస్థ
సర్పంచి.

………………….

గ్రామీణం
ప్రజాస్వామ్యం
ధనం
కులం.

………………….

గ్రామాలు
బీజాలు
ప్రగతి
బీజాలు.

…………………

పల్లెలు
నిర్జీవం
ప్రాభవాలు
శిధిలాలు.

……………….

ఉపాధి
ఎండమావి
యువత
దాహార్తి.

………………..

వృద్ధులు
ఆశ్రితులు
గ్రామం
పర్ణశాల.

………………..

త్యాగులు
రైతులు
ఆత్మహత్య
అసహాయత.

………………..

పంటలు
పైరులు
పుడమి
పరవశం.

………………..

గ్రామం
సౌభాగ్యం
దేశం
సుసంపన్నం.
………………..270.

మేలుకుంది
చీకటి
నిద్రకేగింది
వెలుగు.

…………………

తెగింది
గాలిపటం
అగమ్యం
చేరునెట?

………………….

అంతరంగం
విన్యాసం
మోదం
ప్రేమోద్భవం.

…………………..

జాలుంది
జాగ్రత్త
జారడం
సహజం.

…………………..

చిలక
ఎరుగు
పండో
పచ్చో .

…………………

జీవి
శిల్పం
దేవుడు
శిల్పి .

………………..

దైవం
లీల
ఘనం
క్రీడ.

………………..

బొండం
నీళ్లు
ప్రకృతి
ప్రసాదం.

……………….

కొబ్బరి
నీళ్లు
ప్రసాదం
తీర్ధం.

………………..

ఎంతని
చెప్పను
అద్భుతం
పదేపదే
…………………280.

గతులు
తప్పవు
గ్రహాలు
నిబద్ధులు.

………………

భూచక్రం
విన్యాసం
బిగ్బ్యాంగ్
ఆవిష్కృతం.

……………….

విశ్వం
కళ్ళెదుట.
భూచక్రం
విస్ఫోటం.

………………
నిఘూడం
అనంతం
విశ్వం
విచిత్రం.

………………

అభిజాత్యం
నిర్గమం
గుభాళించు
ప్రేమ.

………………

కామెంటు
వెయ్యను
ఆత్మక్షోభ
నాకెందుకు!

……………..

కీలెరుగు
వాతెట్టు
కీలెరిగింది
కేంద్రం.

…………….

అనుభూతులు
నెమరువేత
ఆవిరి
స్నానం.

………………

పుట్టిల్లు
ఆత్మీయతలు
అంతరంగం
పేటిక.

……………..

సాహసం
ధీరత్వం
దీరోదాత్తుడు
కార్యశీలి.
……………..290.

నో
కామెంట్

లైకిట్ .

…………….

నమ్మింది
వచ్చింది
నాతి
చరామి.

…………….

తలిదండ్రులు
అనుబందం
గుండె
గూడు .

………………

విశ్వాసం
జీవితాంతం
వివాహం
భవ్యావస్త.

……………….

ఒకరినొకరు
ఎరుగరు
దాంపత్యం
తనతత్వం.

…………………

అగ్నిప్రదక్షిణ
వాగ్దానాలు
వివాహం
సప్తపది.

……………….

పరస్పరం
గౌరవం
వివాహం
బలీయం.

…………………

ఆదరించు
అభిప్రాయం
ఆదరణ
ఆస్వాదించు.

……………….

మెదళ్ళు
విభిన్నం
వైచిత్రి
వివాహం.

………………

సహనం
సర్దుబాటు
సంసారం
తొలిసూత్రం.
…………….300.

 

 

 

…………101

విద్య
సౌరభం
వివేకం
సౌందర్యం.

విజ్ఞానం
జాతిహితం
వినయం
వ్యక్తిగతం

విద్య
మార్గదర్సని
సన్మార్గం
నిర్దేశం

చదువు
సంస్కారం
అంగళ్లు
అమ్మవు

విద్య
వ్యాపారం
చదువుకోకు
కొను.

పట్టా
పరమార్ధం
విద్వత్తు
ఊతపదం.

పొరబాటు
సరిదిద్దు
లక్ష్యం
అందుబాటు.

అవమానం
పునాది
జీవితం
సౌధం.

నీరసం
నిస్పృహ
బ్రతుకు
నిర్వీర్యం.

ధైర్యం
సాహసం
జీవనం
ఉత్తేజం.
……………..110.

ఐక్యమత్యం
వానరాలు
దాడి
మూకుమ్మడి.

పెరళ్ళు
బంధువు
ఆక్కూరలు
ఆత్మీయతలు .

రోజులుమారాయ్
జీవం
వహిదా
నాట్యం.

రాముడు
కృష్ణుడు
ఎంటివోడు
దేవుడు.

మాయాబజార్
మహత్తరం
కమనీయం
కావ్యం.

శిల్పం
దేవదాసు
శిల్పి
శరత్చంద్ర .

లోహద్రవం
మరుగుతోంది
భూగర్భం
కుపోలా ..

ముడుచుకుంది
అహంకారం
వ్యక్తిత్వం
విచ్చుకుంది .

కుటుంబాలు
వుమ్మడి
సమాజం
కలివిడి.

సంతు
భారమంది.
తలిదండ్రులు
బరువులు.

……………………120

ప్రక్రుతి
క్రోధిత
విలయం
వికృతం.

జలప్రళయం
మరోరూపు
నిస్తేజ
చెన్నై.

అసహాయ
చెన్నై
అందించు
ఊతం.

నగరం
సంద్రం
సరఫరాలు
మృగ్యం.

రవాణా
బంద్
చెన్నై
జలదిగ్బంధం.

నీరు
ఆహారం
వైద్యం
అత్యవసరాలు.

వ్యూహం
రాహిత్యం
తప్పదు
విపరిణామం.

తాత్కాలికం
సర్దుబాట్లు
నగరాలు
చెరువులు.

నీటిదార్లు
అడ్డబోకు
ప్రక్రుతి
కోపిష్టి.

పరిణామం
గుణపాఠం
వ్యూహరచన
అత్యవసరం
……………………..130.

భవిత
అసంగ్ధిదం
గీయలేము
రేఖాచిత్రం.

బ్రతుకు
నీకేడ
ఆడదాయి
ధరిత్రిరా.

మద్యపానం
మూలం
అకృత్యాలు
లోకమంతట.

ఆడడాయి
అమ్మరా
ఆపరా
దాష్ట్ణీకం.

నిన్ను
నీవు
శోధించు
తెలుసుకో.

బ్రతుకు
సమరం
వెన్ను
చూపకు.

మంచుపూలు
నీరెండ
అద్భుతం
అందాలు.

కలలు
కలవరింతలు
ఆకాంక్ష
పొటమరింత.

కరిగింది
కాలం
గతం
భూతం.

కిరణం
రాగం
వర్ణం
పరాగం.
………………140

ఫలాహారం
పలహారం
ఉపాహారం
ప్రాతఃకాలం

రవ్వ
జీడిపప్పు
ఉప్మా
భవ్యాహారం

ప్రాతఃకాలం
అల్పాహారం
ఉప్మా
సరళం.

ఇడ్లి
కొబ్బరిచెట్నీ
సాంబారు
తోడు.

అల్లంచెట్నీ
అదనం
ఇడ్లీ
రమ్యాహారం.

పెసరట్టు
ఉప్మా
జిహ్వ
చాపల్యం.

ఉల్లి
అల్లం
పెసరట్టు
స్వర్గంజేర్చు

దోసె
కుర్మా
జాతీయం
అంతర్జాతీయం

పూరి
కుర్మా
తన్మయత్వం
తారాపధం.

చపాతీ
భవ్యం
ఆలుకూర
అనుపానం.
……………..150

చట్టం
గాంధారి
దుర్మార్గం
వీరవిహారం .
…………….

సంభాషణ
పరామర్శ
కళ్ళు
కలిశాయి.
……………..

సమయం
తెలియదు
ఫెస్బుక్
మాంత్రికుడు .
………………

క్రుంగింది
బాల్యం
చదువు
మూటలు
……………….

గులాబి
సుందరి
ముళ్ళు
అంగరక్షకులు .
……………….

మది
పరవశం.
విరులు
సౌరభాలు .
……………….

పుష్పం
మకరందం
ప్రక్రుతి
విచిత్రం .
………………

పూలు
నేలకిష్టం
గాలి
వీచింది .
……………..

గొడ్డలి
వేటేసింది
వృక్షం
వ్యధిత .
……………..

భావి
పుష్పం
నేడు
మొగ్గ.
……………160.

బాల్యం
సజీవం
గతం
జ్ఞాపకం.
………..

శరీరం
ఇల్లు
కుళ్ళు
కడుగు.
…………

ప్రక్రుతి
దరహాసం
సరస్సు
సూర్యకాంతి.
………….

ఒంటెద్దు
బండి
సాధనం
ప్రయాణం.
………….

ఒంటరి
కావు
ప్రక్రుతి
అమ్మ.
………….

నీలాకాశం
కాన్వాసు
కిరణాలు
వర్ణాలు.
…………..

ఎండుటాకు
ఊసులు
గాలి
స్నేహితుడు.
…………..

ఆకారాలు
పలకరింత
మేఘాలు
కదలికలు.
……………

వేదనలు
అనుభవాలు
రాలినాకులు
గ్రంధాలు.
…………….

మనసు
రంజితం
పసిరిక
పరవశం.
…………………170.

అక్షరం
విశ్రాంతి
ప్రపంచం
ప్రశాంతం.
………….

సేవ
ప్రవ్రుత్తి
అతడు
నిస్వార్ది.
………….

పునాది
శాశ్వతం
రాళ్ళు
త్యాగధనులు.
……………..

తెలియనిది
తెలుసుకో
తెలిసింది
పంచు.
…………….

నేను
తాను
మేమై
మిధునం.
……………

తేనెతుట్టె
నిర్మాణం
వాస్తుశిల్పి
విస్తు.
……………

ఆర్కిటెక్ట్
విస్మయం
చదగూడు
చాతుర్యం.
…………….

ఆత్మీయులు
సంతాపం
కాకి
మృతి.
……………

కన్నీరు
మున్నేరు
కరగడు
కఠీనాత్ముడు.
………………

అగ్గి
రవ్వంత
కొండలు
దీపతోరణాలు.
………………….180

కోడిపుంజు
స్థానం
కాకులు
మోర్ణింగలారం.
…………………
ఉరుములు
మెరుపులు
మేఘాలు
సంవాదం.
…………………

ఆప్యాయత
అనురాగం
అంతరంగం
స్వంతదారు.
……………….

విద్యుత్తు
కోతలు
అంతర్జాలం
అవాంతరం.
……………….

నీళ్ళు
పడిగాపులు
జీవితం
రాగమయం.
………………..

దోమలు
బొద్దింకలు
సహచర్యం
అనివార్యం.
……………….

పశువులు
శునకాలు
సహజత్వం
స్పీడ్బ్రేక్.
……………….

ద్రావకాలు
జాగ్రత
నిర్లక్ష్యం
ప్రాణాంతకం.
…………………

నేర్పు
హనుమాన్
కూర్పరి
నేను.
…………………..

ప్రకృతి
పరవశం
ఇంద్రధనుసు
వర్ణమాల .
………………….190.

నట్టిల్లు
జనసంద్రం
మనసులు
నెట్టింట .
………………..పింద
వెలుగునందు
పూరెమ్మ
రాలింది.
………………..

చంద్రుడు
దరహాసం
మేఘం
తొలిగింది.
……………….

వేదాంతం
ఉపశమనం
ప్రశాంతత
పరమార్ధం..
………………

ఉమ్మెత్త
హాసాలు
పకపకలు
పూలు.
………………

చిరుగాలి
మరుమల్లి
అనుబంధం
అమరం.
……………….

మడి
తడి
తామరాకు
నీటిబొట్టు
………………..

సరస్సు
మిరుమిట్లు
సూర్యుడు
దరహాసం.
………………….

సూర్యుడు
వణికాడు
తటాకం
కదలికలు.
……………………

పిల్లగాలి
పరవశం
తాకింది
పిల్లబుగ్గ.
…………………200.

ఉర్వి
సర్వం
చైతన్యం
నిరంతరం.
…………………….

మిణుగురులు
మిలమిలలు
ఆకాశం
అర్ధరాత్రి.
…………………….

ఉల్క
అన్వేషి
అమ్మ
తప్పిపోయింది .
…………………….

గ్రహశకలం
అనాధ
ఆదరణ
కరువు.
………………………

భూమి
అమ్మ
ఉల్క
భావన .
………………………

విశ్వం
విశాలం
గగనం
భ్రాంతి
………………………

క్రమశిక్షణ
ఆలవాలం
ఖగోళం
మార్గదర్శి.
…………………….

సూర్యుడు
కోడి
భూమి
పిల్ల.
………………..

భూమి
సురక్షితం
ఓజోన్
గొడుగు.
…………………

విశ్వయాత్రి
మనిషి
నిరంతరం
యానం.
…………………..10.

నీలం
గగనం
సముద్రం
అద్దం.
………………..

మేఘాలు
శ్రామికులు
వర్షం
స్వేదం.
………………..

గర్భిణి
మేఘం
వేదన
ఉరుము.
………………..

ఆకాశం
చలనచిత్రం
మేఘాలు
యాక్టర్లు.
………………..

పరుగు
పోటీలు
శ్వేతమేఘాలు
హడావుడీ.
…………………..

మేఘం
భోరుమంది
వర్షం
కన్నీరు.
………………….

గగనం
వర్ణచిత్రం
రంగులద్దాడు
సూరీడు.

ఆపాదించు
రూపాలు
ఆకాశం
జంతుశాల.
………………….

జలజీవం
గమనించు
గగనం
అక్వేరియం.
………………….

వర్ణం
వివర్ణం
క్షణికం
అంబరం.
……………….20.

సంధ్యలు
ఇరువురు
చీరలు
సేంటుసేం.
…………………..

సాయంసంధ్య
స్వాగతం
వేకువ
వీడ్కోలు.
………………….

కిలకిలలు
ఉత్సాహం
కలకలం
నీరసం.
………………..

తరువులు
పక్షులు
అవినాభావం
యుగాలు.
……………….

విధానం
సూత్రబద్ధం
రేయి
విశ్రాంతి.
……………..

ఉదయం
విసర్జించు
నిస్తేజం
మలినం.
……………….

ఉషోదయం
ఉత్తేజం
చైతన్యం
వెలుగు.
……………….

దినకరుడు
శక్తిదాత
వెలుగు
ఆహారం.
………………

సూర్యుడు
గూఢచారి
పగలు
నిఘా.
……………..

దివం
రాత్రం
ధరిత్రి
సూత్రధారి.

……………..30.

పుడమి
వెతలు
మనిషి
మూర్ఖుడు.
…………….

వైభోగం
అనుభవం
అగ్రరాజ్యాలు
పెద్దన్నలు.
…………….

భూగర్భం
ఛిద్రం
అగ్రరాజ్యం
అత్యాశ.
……………

పర్యావరణం
పరిరక్షణ
అభివృద్ధి
ఆటంకం.
……………..

అంతర్దాత్రి
అందరిది
దోపిడీదారులు
కొందరు.
……………..

ప్రకృతి
దైవం
పూజిద్దాం
దీవించు.
…………….

అగ్రరాజ్యాలు
సుఖజీవనం
ఉద్గారం
భూతాపం.
…………….

ప్రకృతి
సంపద
హక్కుదారులు
సర్వులు.
………………

సౌకర్యం
కాలుష్యం
బ్రతుకు
సహజం.
……………….

సూదులు
బోర్లు
ధరిత్రి
రోదిత
………………40.

పేదరికం
తొలగింపు
ఆచరణ
పేదలు .
…………………

అకృత్యాలు
నియంత్రించు
ఆచరణ
ఆదర్శం .
…………………..

అరుపు
వేసట
సందేశం
సత్ఫలితం .
……………….

ఆచరణ
అసంఘిటితం
సాధన
అసఫలం .
………………..

మెతుకు
మెదడు
కుక్షి
అక్షరం .
……………..

త్రుంచబడింది
మొగ్గ
గర్భకుహరం
పూలమొక్క .
………………

మొగ్గ
స్త్రీశిశువు
చిదిమింది
రాక్షసత్వం .
………………..

సంకల్పం
పట్టుదల
సాధన
పునాది .
……………..

ఈనాడు
మూఢత
ఆనాడు
భధ్రత.
………………

ఆహారం
సేకరణ
చీమలు
సుశిక్షితులు.
………………..50.

మాట
మాండలికం
భాష
సజీవం.

యాసలు
పరస్పరం
సుహృద్భావం
విస్తారం.

ఆచారం
ప్రాంతీయం
గౌరవించు
సన్నిహితం.

సమైక్యత
విస్చిన్నం
పరస్పరం
హేళనలు.

మాండలికం
సౌందర్యం
భవ్యం
ఆస్వాదించు.

ఉచ్చారణ
వైవిధ్యం
ప్రాంతీయం
ప్రత్యేకత.

భావం
అదే
వ్యక్తీకరణ
వ్యత్యాసం.

ఆత్మాభిమానం
కాలనాగు
కించపరచకు
కాటువేయు.

పదం
వైవిధ్యం
మాండలికం
తీరులు.

రిధం
ప్రత్యేకం
మాండలికం
సజీవం.
………………….60

వర్తమానం
నీడ
చిగురించదు
భవిత

నిరంతరం
గానం
గుండె
గాయని

భూతం
అనుభవం
భావి
సంశయం

తత్క్షణం
వర్తమానం.
గతం
భూతం

వర్తమానం
వాస్తవం
క్షణం
యోచించా

జీవి
జీవితం
తృటి
విశ్లేషించా

బ్రతుకు
అసహనం
నిత్యం
రాద్ధాంతం
.

సాంప్రదాయం
అనుబంధం
చావు
రేవు .

సమాజం
సంప్రదాయం
అనూచానం
ఆచారం.

పశ్చిమం
సిగ్గిలింది
సూరయ్య
కౌగిలి
……………………..70.

దీపం
రాజ్యాంగం
మలిపింది.
రాజకీయం.

కలలు
సాకారం
కను
సాధించు.

సామరస్యం
సహభావం
ప్రగతి
మూలధనం.

సహనం
సంయమనం
శాంతి
స్వభావం.

ఆశలు
పల్లకి
ఊరేగింపు
ఎన్నికలు.

వాగ్దానాలు
కోకొల్లలు
ఆచరణ
లేశం.

ప్రజాప్రభుత
ప్రతినిధులు
దోపిడీలు
చట్టబద్ధం.

చట్టం
పారదర్సకం
పాలకులు
పప్పులుడకవు.

గోప్యం
చట్టం
విస్రుంఖలం
అవినీతి.

అవినీతి
పగ్గాల్లేవు
ప్రభుత్వం
నిర్వీర్యం
………………….80.

ఈర్ష్య
ద్వేషం
విరుగుడు
ప్రేమ.

అసూయ
అగ్నికణం
దహించు
విసర్జించు.

ముదం
ఆనందం
వ్యక్తిగతం
ఆస్వాదన.

మోదం
సంతసం
హృదయం
గానం.

ఆమోదం
అంగీకారం
సిగ్నల్
ఆకుపచ్చ.

మదం
బలుపు
అహంకారం
ఆరంభం .

కోపం
చురకత్తి
బద్రం
వినియోగం.

అసహనం
భావస్రావం
పర్యవసానం
విస్ఫోటం.

సహనం
భావస్థైర్యం
వ్యక్తిత్వం
మెరుపు.

ఓర్పు
సహనం
సంయమనం
నియంత్రణలు.
……………………90

పూలు
తెంచకు
పూపొద
వికారి.

పుష్పాలు
శోభలు
వనాలు
వైభవాలు.

తుమ్మెదలు
ఝుంకారం
విరులు
తన్మయం.

పుష్పాలు
వైవిధ్యం
వర్ణాలు
సౌరభాలు.

విరులు
రాజిల్లు
కురులు
శోభాన్వితం.

ప్రాణవాయు
జీవహితం
వనాలు
ఉత్పాదకులు.

కాలుష్యం
విషశస్త్రం
తరులు
రక్షాకవచం

కిరణజన్యం
పత్రహరితం
ప్రాణవాయు
ప్రాణహిత.

పచ్చదనం
జనహితం
పర్యావరణం
పరిశుభ్రం.

చెట్లు
సంరక్షించు
పెంచు
పోషించు..
……………………100

 

తెనెబొట్లు నానోలు  .

“రికార్డ్స్”

రచన : నూతక్కి  రాఘవేంద్ర రావు.

………………………………….

1)

2014 డిసెంబరు నెలలో తెనేబొట్లు నా నానో లు

తొలి ఏకమాస  సహస్రాధిక  నానో  యజ్ఞం   దిగ్విజయం .

1117 నానోలు  సంపూర్ణం .

తెలుగు చిరుకవితా ప్రపంచం లో ఓ మహత్తర  ప్రస్తానం .

2)

2015 డిసెంబర్ నెలలో తెనేబోట్లు నా నానోలు

ద్వితీయ ఏకమాస  సహస్రాధిక  నానో యజ్ఞం దిగ్విజయం.

1674  నానోలు  సంపూర్ణం

తెలుగు చిరుకవనా వనం లో  మహాత్తరమా  పుష్పగుశ్చం.

………………………………………………………….

« గత పేజీ