(సూక్తులు నాకు నచ్చినవి ఎవరు చెప్పినా)


ఆత్మవిశ్వాసం

(స్వామి శ్రీ వివేకానంద సూక్తి )

సేకరణ : నూతక్కి

విశ్వాసం ..బలం …యీ అంశం పై చర్చిస్తూ…..స్వామిజీ….అంటారూ……

మనపై మనకు విశ్వాసం… ఇదే పరిపూర్ణ వికాసమంత్రం.మన ముఫైమూడు కోట్ల పౌరాణిక దేవతలపైనా, మీకు సంపూర్ణ విశ్వాసం వున్నా,….. మీ పై మీకు విశ్వాసం లేకుంటే నిష్క్రుతి వుండదు.

ఆత్మవిశ్వాసం వున్న కొందరి చరిత్రే ప్రపంచ చరిత్ర.. ఆ విశ్వాసం వ్యక్తిలోని దివ్యత్వాన్ని,చైతన్యాన్ని వెలికి తీస్తుంది.మీరు దేనినైనా సాధించగలరు.ఒక వ్యక్తి గానీ,జాతి గానీ తన పై తాను విశ్వాసాన్ని కోల్పోతే అది మ్రుత్యువుతో సమానం………… .( భారత జాతికి నా హితవు…..రామక్రిష్ణ మఠం, హైద్రాబాద్ వారు ..ప్రచురించిన స్వామి వివేకానంద విరచిత సూక్తుల చిరు గ్రంధం నుండి సేకరించడమైనది.)

స్వామి వివేకానంద సూక్తులు

 విషయ సేకరణ:నూతక్కి.

 (శ్రీ స్వామి వివేకానంద విరచిత గ్రంధం “భారతజాతికి నా హితవు” అన్న రామక్రిష్ణ మఠం వారు ప్రచురించిన చిరు గ్రంధం ఆధారంగా).

 ప్రతి వ్యక్తిని,ప్రతి జాతిని,

ఘనతరం చేయడానికి

మూడు విషయాలు ముఖ్యంగా

 అవసరం అంటారు,

స్వామి వివేకానంద. అవేవంటే…….

1) నీకు చేతనైనంత వరకు, సామాన్య జనుల బంధాలను చేదించు.

 2) సమాజ శ్రేయస్సు కొరకు స్వార్ధాన్ని త్యజించు.

3) సౌజన్యానికి వున్న శక్తులపట్ల ధ్రుఢవిశ్వాసం కలిగి వుండు.

4) అసూయ,అనుమానాలకు నీ మదిలో తావివ్వకు.

5) తాము మంచిగా వుంటూ యితరులకింత వుపకారం చేయాలనుకొనే వారికి నీ వంతు సహకారం అందించు.

« గత పేజీ