మీకు తెలుసా !.1

సేకరణ : నూతక్కి
మూలాధారం : వికీపీడియా.

1) నిర్జన ప్రదేశమైన సహారా ఎడారి షుమారు 9 మిలియన్ మైళ్ళ లో విస్తరించి ఉందని…….
2) నివాస యోగ్యం కాని ఆ ప్రాంతం  సోలార్ ప్యానెల్స్ తో కనుక కవర్   చేసినట్లయితే 630 T.w (Terra watts) ఎలెక్ట్రికల్ పవర్ ఉత్పత్తి చేయ వచ్చని ………
3)) అది ప్రస్తుత  భూ ప్రపంచ విద్యుదుత్పత్తి కి షుమారు 46  రెట్లు ఎక్కువనీ …….
4)  ప్రస్తుత  ప్రపంచ విద్యుత్ వినియోగం…. అంటే  నూనె,గ్యాస్ ,బొగ్గు,అణు విద్యుత్,జల విద్యుత్  ప్రక్రియల  ద్వారా   ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉత్పత్తి  అవుతూ, వివిధ అవసరాలకు  వినియోగ పడుతున్నమొత్తం విద్యుత్ ఎనెర్జీ    13.5 T.w  అని. ……
4) 1 sqmt సోలార్ ప్యానెల్ తో 1k.w విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయ వచ్చని……..