expressions


సాధనమ్మున  పనులు

సమకూరుతాయంచు

వేమనె ప్పుడోనుడివె

విశ్వమందు

ప్రతిభ, సాధనలు

దండిగా ఉండియు…

ప్రతిభకే పట్టంబు

కట్టగా వలెనన్న

ఎస్సెమ్మె స్సులన్న

ఆ ‘ఫ్యాక్ట’ రేలనో ?

అర్ధమై చావదె!

(నా వంటి)

మంద  మతికి  ….

తన్మయత
రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.
తేదీ :15-12-2012.
సమయం ప్రాత:కాలం :05-59

అక్కడ ఎవరూ లేరు

ఒక్కడినే ఒక్కడిగా ఒంటరిగా
అయనా నేను ఒంటరిని కాదు
నీలాకాసం ఓ కాన్వాసుగా మారి
అందమైన రంగులతో ఎన్నెన్నో చిత్రాలు
రంగులద్దు తూ దినకరుడూ నా చెంత జేరి
సరదాగా గడుపుతాడు
విచిత్రంగా నె చూస్త్తూ వుండి పోతే
పక పక నవ్వుతాడు
మేఘాలు చేట్టులూ
పుట్టలూ పక్షులూ
ఎన్నెన్నో పలకరింపులు
నను పులకరింప జేస్తూ
మరెన్నో ముచ్చట్లు నా
మనసును రంజింప జేస్తూ
పచ్చని పసిరికలో చక్కని ఆ గడ్డి పూలు
నాతొ వూసులకై దరి చేరిన ఆకులు
ఎవేవేవో మాటలు ఏవేవో
వేదనలు అనుభవాలు
నాతొ పంచుకో జూస్తూ
పక్షుల పలకరింపు
కరిగే మేఘాలలో పలకరించు ఆకారాలు
పిల్ల గాలి వచ్చి కౌగలించి పోతుంది
ప్రక్కనున్న గడ్డి దుబ్బు
ఆప్యాయంగా తాకుతుంది
నీలాకాసం ఓ కాన్వాసుగా మారి
అందమైన రంగులతో ఎన్నెన్నో చిత్రాలు
రంగులద్దు తూ దినకరుడూ నా చెంత జేరి
సరదాగా గడుపుతాడు
విచిత్రంగా నె చూస్త్తూ వుండి పోతే
పక పక నవ్వుతాడు
ప్రకృతి నర్తనలో రామణీయపు పద గతిలో
తన్మయ వేదనలో
ఒక్కడినే ఒక్కడిగా ఒంటరిగా
వున్నా
అయనా నేను ఒంటరిని కాదు
ఏడ్పు  కాకిక నవ్వులెక్కడ?
రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.
మమతలు కోల్పోయి
మనసులు ఏడుస్తున్నాయి
మరి ఎడ్వవూ ?
ఏడ్పు  కాకిక నవ్వులేక్కడ?
వ్యవసాయాధారిత దేశానికి
 గ్రామాలే పట్టుగొమ్మలంటూ
గ్రామావసరాలను
విస్మరించి న
వానాకాలం  చదువులు
గ్రామ రాజ్యం కూల్చివేసిన
చదువులు.. పై చదువులు
అర్ధాలే కోల్పోయిన
బంధాలు అనుబంధాలు
అనురాగాలు ఆప్యాయతలూ
ధనార్జన ధ్యేయమై
భుక్తి ప్రాధాన్యమై
జన్మనిచ్చిన
చదువులిచ్చిన తమ వూరునే
తిరిగి చూడని యువగణం
నగరీకరణ నేపధ్యం
వ్యవసాయం నామోషీ
గ్రామాలలో యువత ఎక్కడ?
యువ శక్తిని
గ్రామ గ్రామం
పట్టి ఉంచే
వ్యూహమేక్కడ?
యువత నిలిచే
గ్రామమెక్కడ?
గ్రామ గ్రామం  కునారిల్లితే
దేశ ప్రజలకు ఫుడ్డు ఎక్కడ?
గ్రామాలకు  స్వరాజ్యమేక్కడ?
ఏడ్పు  కాకిక నవ్వులెక్కడ?
భయపడితే భయపెడుతుంది
కాలం
భయపెడితే భయపడుతుంది
అదే కాలం
కాలానికీ రాజకీయం తెలుసు.
జోలెలు నింపుకున్న
ప్రపంచ బ్యాంక్ అప్పో
ఎన్నుకున్న పాపానికి
ప్రజలు కట్టు   తప్పో
దోచుకున్న దెవరైనా
ఋణ బాధ్యులు ప్రజలే.
సాకారం 
రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు. 

నేడెవరో అన్నట్లు 
అమృతమని
భావించకున్నా 
మృతం కాదు 
తెలుగు భాష 
పీక పిసుకుతూ  
ప్రభుత్వాలు
పాటశాలల్లో 
ఆంగ్లానికే పెద్ద పీట వేసినా 
విధుల్లో ఆంగ్లాన్నే కిస్సించినా  
సౌద హర్మ్యాలనుండి
ఏనాడో తొలగించబడినా   
తన ఉనికిని  
కాపాడుకొని 
బ్రతికుతోంది 
అధిక సంఖ్యాకులైన 
గుడిసెవాసుల గుండెల్లో 
ప్రభుత్వ బడిలో 
బ్రతికున్నది  పేదల 
మమతల్లో 
సమతా వ్యక్తీకరణలో 
మాండలిక రీతుల్లో  
సరళ పద నర్తనలో 
అంతే  కాదు నేడు 
విద్యాధిక 
యువత లొ  అధికమైన 
ఉత్సాహం  
అంతర్జాల 
తెలుగు సమూహాల 
సేతలలొ సాకారం 
నిర్దాక్షిణ్యంగా   …నీవు
రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.

చెలీ !
నను నీ   మనసు పొరల నుండి
తొలగించావని నాతో చెప్పి
నిచ్చింతగా మురిసి
పోతున్నావని నేననుకోలేదు
నీ  అంతరంగం నేను చదవనిదా
చెలీ !
పంచుకున్న ఆశలు
ఊహాలోకంలో నిర్మించుకున్న
భవిష్య సౌద ప్రణాళికలు
అన్నిటినీ మరచావా
నిను మరచి నేనో క్షణమైనా
ఉండలేనని
నీకు తెలియనిదా ప్రియా !
నీ  ముఖ పుస్తక కుడ్యం పై
నా ప్రేమాక్షరాలు లిఖిస్తున్నా
నీ  అనుమతి పొందకనే.
తొలగించే లోపు ఒకసారైనా
చదవుతావని ఆశతోఆకాంక్షతో
వ్యక్తిగాతాన్ని బహిర్గతం చేయడం
నాకూ సంక్లిష్టతే .
కాని డియర్!
నను  మురిపించి మైమరపించి
నేడు  నన్నెందుకిలా
నీ మానాన   
నను నిర్దాక్షిణ్యంగా   నిర్లక్షించావు 
నా తప్పేమిటో ఒకపరి  చెప్పవూ.
కణ కణం శరీరాన
ఎదురు చూపు లు
ఆహారం కొఱకు…. .
ఆహారాన్ని
అందించే గుండె …
ఆ గుండె  గోడలకూ
ఆహారాన్నందించే
వ్యవస్థ
పాపం
ఆహారం అందలేదేమో
కొండొకచో బక్క  చిక్కి
ఎదురు చూపులు ….
వాటికీ
 కోపమొచ్చిందను కుంటా
పని  చేయమని
 మొరాయించా యని వైద్యులు.
నాదేదో తప్పున్నట్లు
నాపై అలిగింది గుండె.
నాకు తప్పదుగా
ఓ నాలుగు రోజులు
బుజ్జగించి వచ్చా  .
వైద్య శాలలో
అందుకే  యీ  నా అదృశ్యం .
మూల సూత్రభావనలేవైనా
నాటి
దేలయాలపై 
బూతు బొమ్మలు,
నేటికీ ఓ సామాజిక
ప్రాకృతిక ఆవశ్యకత
ఆరోగ్యవంతమైన సామాజిక
మైధున శిక్షణ..
నిశితంగా ….గమనిస్తే.

తరతరాల వృత్తులు త్యజించి ఎండమావుల వైపు యువత.

తరతరాల

వృత్తులు త్యజించి

ఎండమావుల వైపు

యువత. .పరుగు .

తర్వాత పేజీ »