…………….12o1

గగనం
అనునిత్యం
వినూత్నం
ఆసక్తివంతం.
…………………
పవ్వళించు
పరవశించు
గగనం
భవ్యదృశ్యం.
……………….
జలార్ణవం
………………
భూభాగం
స్వల్పం
జలప్రియ
ధాత్రి
………………
జలజీవం
మిక్కుటం
భూతలం
వెనుకబాటు.
………………..
ధరిత్రి
వికృతాలు
జలధి
ప్రత్యక్షతాడిత.
………………..
సునామీలు
దాత్రీకారకం
నిరసనలు
జలధిబొందు.
………………….
కొట్లాదులు
జలచరాలు
సముద్రాలు
ఆవాసం.
………………..
సముద్రాలు
గంభీరం
లోలోతులు
సంచలనం
………………..
తీరజలం
చైతన్యం
అలలు
రెక్కలు.
……………….
భూతలం
విహారం
సముద్రుడు
అత్యుత్సాహి .
………………1210
ధాత్రి.
……………………..
ధరిత్రి
మాతృమూర్తి
మానవాళి
ఆరాధ్యం.
……………….
జనావళి
దూర్తక్రుత్యం
బోరులు
సూదులు.
………………
అమ్మ
క్షమాహృదయ
మానవులు
సంతానం.
……………….
గనులు
త్రవ్వకాలు
భూమాత
సహనవతి.
……………….
ఇంధనం
వెలికితీత
భూగర్భం
బాధాతప్త
………………..
పర్వతాలు
విచ్చిన్నం
పర్యావరణం
అసంతులనం.
………………..
పరిశ్రమలు
కాలుష్యం
భూగర్భజలం
విషతుల్యం.
…………………
అభివృద్ధి
పారిశ్రామికం
కాలుష్యం
విదారకం.
…………………
ఏసీ
వుద్గారం
విచ్చిన్నం
ఓజోను
…………………
నీలిలోహితం
కిరణం
సంరక్షణ
ఓజోను.
…………………1220.
అగ్నిపర్వతాలు.
………………………..
భూగర్భం
లోహద్రవం
తెర్లింతలు
లావా.
……………………
లోహాలు
మరుగుతున్నాయ్
వెలికంతలు
వల్కనోలు
……………………..
సముద్రాలు
అట్టడుగులు
వల్కనోలు
కోకొల్లలు.
……………………..
భూగర్భం
కల్లోలం
మానవాళి
తోడ్పాటు.
…………………..
ఇంధనం
వెలికితీత
అనియంత్రితం.
గర్భశోకం
………………….
వేలికివచ్చు
పదార్ధాలు
భూగర్భం
ఆరినకుంపటి
…………………
ఉష్ణోగ్రత
రాహితి
మాగ్నటిజం
మటుమాయం.
………………….
భారీగ్రహం
ఆకర్షణ
భూగ్రహం
తుత్తునియలు.
……………………
చెట్లు
పెంచు
ఒకింత
ఉపశమనం.
…………………..
భూమాత
సంరక్షణ
భావితరం
సంక్షేమం.
…………………1230
నటుడు
రంగనాద్
ఆత్మహత్య
విషాదం
……………….
నటన
కవిత్వం
తాత్వికుడు
రంగనాద్.
………………..
భావుకుడు
స్నేహశీలి
అభిమానధని
రంగనా ద్
……………….
అభిమానులు
నిశ్చేస్టులు
వ్యధాభరితం
వేదన.
………………….
కారణాలు
ఏమో
ఆత్మహత్య
అసమంజసం
…………………
విచక్షణ
రాహిత్యం
యోచన
తొట్రుబాటు.
…………………….
నటన
అమోఘం
సుస్పష్టం
వాచికం.
…………………
కధానాయకుడు
క్యారెక్టర్యాక్టర్
పాత్రలు
సజీవం
………………….
సినీపరిశ్రమ
చిన్నితెర
అభిమానులు
కన్నీరు.
………………..
అసంగతం
దుర్ఘటన
పరిణామం
విద్యుద్ఘాతం
………………1240.
ధరాతలం
సర్వత్ర
మరుభూమి
యోచించు
………………
అంగుళం
అంగుళం
జీవజాలం
ఖననస్తలి.
………………..
దాత్రీతలం
జలాశయం
విగతజీవం
నిక్షిప్తం.
……………….
మానవులు
పక్షులు
భూగర్భం
నిద్రాస్తలి.
…………………
ధరిత్రి
ఖననస్తలి
అణువణువు
మరుభూమి.
…………………
దహనం
ఖననం
విధానాలు
వ్యత్యాసం.
………………….
తీరువేరు
కావచ్చు
సాగనంపు
తప్పనిది.
………………..
యుగయుగాలు
జీవకోటి
ధాత్రిగర్భం
విరామస్తలి.
……………….
జీవితం
బుద్భుదం
త్రుటికాలం
వర్తమానం .
……………….
ఆత్మ
అంతరాత్మ
అంతిమం
పరమాత్మ
……………….1250.
శరీరం
……………………..
పాదం
ఆధారం
మనిషి
పురోగామి
………….
పాదం
సాధనం
ఆగమనం
ఆత్మీయత
………………
అడుగు
ప్రగతిపధం
పాదం
పవిత్రం
………………
కాళ్ళు
కడుగు
కశ్మలం
ప్రక్షాళణ
…………….
సాదరం
ఆహ్వానం
నీళ్ళు
తువ్వాలు
………………
పాదోదకం
ఉపశమనం
ప్రయాణం
బడలిక
……………….
హృదయం
ఉప్పొంగు
స్వాగతం
సగౌరవం
……………….
ముఖం
నిలువుటద్దం
స్వాగతం
తిరస్కారం
………………..
కంటకాలు
కందకాలు
అధిగామి
పాదం.
…………………
పాదం
నిరసించకు
గౌరవించు
గౌరవం.
………………1260.
వెలుగు
నీడ
దృశ్యం
కనువిందు .
………………..
లోట్లు
పాట్లు
జీవితం
అగచాట్లు.
…………………
మిట్ట
పల్లం
సౌందర్యం
సహజత్వం .
………………..
కొండలు
గుట్టలు
ప్రక్రుతి
వరదాయని .
…………………
లోయలు
పర్వతాలు
నిమ్నోన్నతాలు
వర్ణసంహితం .
…………………..
కొండ
మురెపం
శిలలు
సంతానం .
…………………
శిలలు
సమూహాలు
కొండ
సొందర్యం.
………………….
సుఖం
దుఃఖం
కలనేత
జీవితం.
……………….
అభినందన
అభిశంసన
వెలుగు
నీడ.
…………………..
ఆటు
పోటు
చంద్రుడు
నిర్దేశకుడు.
…………………..1270.
 కుట్ర
కుహకం
అధికారదాహం
అరాచకం.
……………………..
రాజధాని
నిర్మాణం
ప్రభుత్వం
ప్రతిష్ట.
…………………….
సంకల్పం
నెరవేరనీం
ప్రతిపక్షం
ఉందందుకే.
…………………….
అప్రదిష్ట
మాహక్కు
రాజధాని
కొనసాగదు.
…………………..
కాల్మనీ
చెప్పులు
సమాజం
గుడి .
……………..
కూల్చడం
అత్యాశ
కాల్మనీ
అగ్గిరవ్వ
………………
అధికారం
హస్తగతం
జగద్విదితం
అరాచకం.
…………………
నికృష్టం
యోచన
గాంధారి
జగన్మిళితం
…………….
గ్యాంగులు
అరాచకాలు
జలయజ్ఞం
దోపిడీలు.
…………………
అభివృద్ధి
స్వాగతించు.
అరాచకం
నిరసించు.
……………….1280
సమంజసం
అసమంజసం
సందర్భం
స్థానబలిమి.
…………………..
తప్పు
ఒప్పు
సందర్భం
తీర్పరి.
…………………..
న్యాయం
అన్యాయం
నిర్వచనం
అవసరార్ధం
………………….
వ్యక్తులు
నిర్వీరయత
పిల్లికూన
ఆధిపత్యం
………………….
న్యాయం
అంగడిసరుకు
నిర్ణేత
తులసీదళం.
…………………….
అస్పృస్యత
కుష్ఠురోగం
అంబేద్కర్
ధన్వంతరి
………………………
రాజకీయం
ఆధిపత్యం
ఓటుబ్యాంకు
బలహీనులు
…………………………
బలహీనత
ద్వివిధం
ఆర్ధికం
సామాజికం.
……………………..
దేబ్బదేండ్లు
ఆలంబన
సామాజికం
బలహీనత.
…………………….
ఆర్ధికం
బలహీనత
అండలేదు
ఆక్రందన.
…………….1290.
భవనం
క్రమబద్ధం .
నిబద్ధత
మృగ్యం .
…………….
తప్పులు
బలహీనత
బంతులాట
ప్రభుత్వాలు
…………………
ఇరవదేండ్లు
ప్రభుత్వాలు
క్రీడాంగణం
నిర్మాణాలు
………………
ముమ్మారులు
దోపిడీలు
ఒక్కమారు
నిర్మాణం.
………………….
లోనుపైస
తీరలేదు
మూడింతలు
పెనాలిటీలు
………………..
తప్పు
రైటవ్వదు
బియారేస్
దోపిడీ.
………………….
నేటినుండి
రెగ్యులరైజేషన్
సమంజసం
గతంకాదు
…………………..
ప్రభుత్వాలు
బందిపోట్లు
కాబూలి
నయమెంతో.
……………………
సిబ్బంది
దోపిడీలు
ప్రభుత్వాలు
బందిపోట్లు.
…………………….
భవనం
కూలనుంది
బియారేస్
ముంమారులు.
………………..1300
గతానివి
పప్పుబెల్లం
చెల్లింపులిప్పుడు
బెల్లమ్మణుగులు
……………………..
కూలగొట్టనీ
నలభయ్యేళ్ళు
మూడోదఫా
ముడుప్ల్నేన్గట్ట.
……………………
నాజాగా
ఇల్లప్పున్నేన్దీర్చా
ప్రభుత్వం
కాబూలోడు.
………………..
ప్రజాశ్రేయం
కాదు
దోపిడీ
ధ్యేయం.
………………..
కడుపు
మంట
రగులుతోంది
నీళ్లుండవు.
………………..

విరులు.
……………….

విరులు
హితులు
సౌరభం
ఆత్మీయం.
………………
ఆకర్షణ
అందం
పుష్పం
తనతనం .
………………..
వర్ణం
వైవిధ్యం
విరులు
సుందరులు .
……………….
పుష్పాలు
సౌరభాలు
అసంఖ్యాకం
ప్రేరణలు.
…………………….
మల్లెలు
మత్తు
హృదయాలు
చిత్తు.
…………………….
మల్లియ
ప్రేరేపిత
శృంగారం
రసరమ్యం
…………………..
శిరోజాలు
సుందరం
పుష్పాలు
అలంకరణలు
…………………
గడ్డిపూలు
అందాలు
గడ్డిపరుపు
సుందరి.
…………………

సౌందర్యం
సౌరభం
విరులు
ప్రేరణలు .
…………………
ప్రణయం
పుష్పం
సుగంధం
సంధానం.
……………..1315.

తరులు.
…………….
తరులు
ఊపిరులు
జీవకోటి
బ్రతుకు.
……………..
ఎండ
వేడి
చెట్లు
గొడుగులు
…………………
ఎండాకాలం
ఉక్కబోత
వృక్షం
విసనకర్ర.
……………………
పర్యావరణం
రక్షకులు
చెట్లు
పచ్చదనం.
……………………
భూమికోత
నియంత్రణ
చెట్లవేర్లు
సంరక్షకులు
………………….
భూతాపం
ఉగ్రరూపం
హరితం
ఉపశమనం.
………………….
చెట్లపెంపకం
పరిష్కారం
భూవిధ్వంసం
నివారణం.
…………………..
చెట్లు
సత్రాలు
ఆశ్రితులు
పక్షులు.
…………………..
పక్షులు
గాత్రవిభావరి
వృక్షాలు
గానసభలు.
………………..
పండ్లు
అందించు
చెట్లు
భుక్తిదాతలు.
………………..1325.

గిరులు
………………..
ఎత్తులు
పల్లాలు
ప్రకృతి
సౌందర్యం.
………….
గిరులు
లోయలు
దృశ్యం
రమ్యం.
…………….
అభివృద్ధి
ఆశనిపాతం
గిరులు
విస్చిన్నం .
………………
నిర్మాణం
కారకం
పర్వతం
విధ్వంసం .
………………
ఖనిజం
త్రవ్వకం
కొండలు
కనుమరుగు
…………………
ప్రక్రుతి
అసమతుల్యం
పర్వతాలు
విధ్వంసం
………………
అడవులు
ఎదుగుదల
కొండలు
సురక్షితం.
………………
వాగులు
నదులు
పర్వతం
జన్మదాత్రి
……………….
మేఘం
పర్వతం
సంఘర్షణ
వర్షజననం
………………
సెలయేరు
జలపాతం
పర్వతం
దాత్రీవరం .
………………1335.

గారాబం
బాల్యం
బ్రతుకు
విచ్చలవిడి
………………..
క్రమశిక్షణ
రాహిత్యం
అనునిత్యం
విసృన్ఖలం
……………….
మద్యపానం
మాదకద్రవ్యం
విచ్చలవిడి
అందుబాటు.
…………………
అశ్లీలత
పబ్బులు
విచ్చలవిడి
నగ్ననృత్యం.
……………………
ఇంటర్నెట్కేఫ్స్
విచ్చలవిడి
నీలివల
బాల్యమందు.
………………….
పిల్లలు
బాల్యం
బ్రతుకు
పెద్దలు
………………
అసంతృప్తి
ఆత్మభీతి
బాల్యం
అంతర్ముఖి
…………………..
అభద్రత
ద్వేషం
విచ్చలవిడి
అరాచకం
………………..
హత్య
మానభంగం
విసృన్ఖలం
అకృత్యం
…………………..
దోపిడీలు
విచ్చలవిడి
ప్రభుత్వాలు
నిర్వీర్యులు.
……………………..
చైన్స్నాచింగ్స్
అనునిత్యం
మహిళలు
భీతావహులు .
……………………
విచ్చలవిడి
విశృంఖలత
అన్నింటా
నలుతెరగులు.
…………………….
లంచాలు
విచ్చలవిడి
బహిరంగం
దోపిడీ.
……………………..
ప్రభుత్వం
వ్యాపారం
మద్యం
విచ్చలవిడి.
……………………
రేసులు
వ్యాపారం
బెట్టిగ్సెంటర్స్
విచ్చలవిడి.
……………….1350.

సూరీడు/సెందురుడు/సుక్కలు
…………………………………
సూర్యుడు
తాపత్రయం
క్రమశిక్షణ
అనవరతం
…………………
నిత్యనూతనం
ఉదయం
ఉత్సాహం
శక్తియుతం
………………….
పాపం
వెట్టి
సూర్యుడు
శ్రామికుడు .
…………………..
దినకరుడు
వెలుగు
చీకటి
వెనువెంట .
…………………..
చుక్కలు
సూరీడు
ప్రభాతం
దొంగాట .
………………….
చుక్కలు
వెక్కిరింత
సాయంత్రం
సూర్యుడేనుక.
……………………
రాత్రిళ్ళు
జాగారం
చుక్కలు
పహారా.
…………………..
చంద్రయ్య
సరసాలు
చుక్కలు
సిగ్గులు
…………………..
పున్నమి
చంద్రుడు
చుక్కలన్నీ
ఫిదా.
…………………..
సుక్లపక్షం
జాలిచూపులు
చుక్కలు
వెలవెల .
…………………..
బహుళపక్షం
అభిజాత్యం
చుక్కలు
తళుకులు.
…………………….1361

కల్యాణం….వ్యాపారం.
………………………
పెళ్ళిళ్ళు
ఆడంబరాలు
తొడకోతలు
కొందరు
………………..
తోడకోతలు
ఆదర్శం
మెడకోతలు
కొందరు
…………………
పెళ్ళిళ్ళు
నిర్వహణ
వేలాదులు
బ్రతుకులు
………………….
మండపాలు
అలంకరణ
పరిశుభ్రత
ఎందఱో
…………………….
వంటలు
వడ్డింపులు
జీవితాలు
కొల్లలు.
……………………..
పురోహితులు
మేళగాళ్ళు
బ్రతుకులు
పరమావధి.
………………….
గాయకులు
నర్తకులు
పెళ్ళిళ్ళు
జీవితాలు
………………..
పూలు
దారం
వ్యవసాయం
పరిశ్రమ
…………………
విస్తళ్ళు,
గ్లాసులు
వ్యాపారాలు
అద్భుతం.
……………………….
ట్యాక్సీలు
బంకులు
బ్రతుకు
నిబ్బరం
……………………….
పెళ్ళిళ్ళు
బ్రతుకు
రంగాలు
కోకొల్లలు.
…………………
వ్యవస్థ
వ్యాపారం
మారేజ్బ్యూరో
అందునొకటి.
…………………..
బ్యూరోలు
చెట్ట్లుగావు
సంబంధాలు
కాయగాను.
…………………..1374.

చిత్తశుద్ధి
సాధనం
హుస్సేన్సాగర్
ప్రక్షాళన .
…………………
ప్రణాళిక
ఆచరణీయం
సంకల్పం
బలీయం
……………….
నాళాలు
మార్గాలు
తరలింపు
తలనొప్పులు
……………….
పరిశ్రమలు
ఉద్గారం
తరలింపు
పరిష్కారం
………………….
నిర్లక్ష్యం
హాలాహలం
సాగరం
దుర్గంధం
……………………
సాగరం
ప్రక్షాళన
చిత్తశుద్ది
సూదిమందు .
……………………..
మురుగునీరు
నిషేధించు
వర్షజలం
స్వాగతించు.
……………………..
పరిశ్రమలు
వ్యర్ధాలు
కలవనీకు
తొలిమెట్టు.
…………………….
నగరవ్యర్ధం
చేరనీకు
ప్రక్షాళన
మళ్లింపు
……………………..
సాగరం
పరిశుద్ధం
పూడికతీత
తరలింత .
……………..1384

బుక్ఫేర్
ఫ్యాషన్షో
పుస్తకాలు
ర్యాంప్వాక్
…………….
కవయిత్రులు
రచయితలు
చదువరులు
ముఖాముఖి.
………………..
పుస్తకాలు
ఆవిష్కరణలు
గ్రంధకోశం
సుసంపన్నం
………………..
ఫేస్బుక్
మిత్రులు
పరిచయాలు
ప్రత్యక్షం
………………..
సందేహాలు
స్పష్టతలు
విశాలం
హృదయాలు.
………………..
వైవిధ్యం
అంశాలు
లభ్యం
గ్రంధాలు.
………………….
సాహిత్యం
సంభాషణ
బుక్ఫేర్
వేదిక.
………………….
రచయితలూ
పరిచయాలు
లోలోతులు
విశ్లేషణలు.
…………………….
అక్షరం
ఆహ్లాదం
వేలాదులు
ఆశీస్సులు.
……………………….
తెలుగు
అజేయం
పుస్తకప్రదర్సన
సాక్షీభూతం.
……………………..
పాఠ్యాంశాలూ
పౌరాణికాలూ
బుక్ఫేర్
కౌగిలింత.
…………………..
గ్రంధపఠనం
ఆసక్తి
బాల్యం
శోధనాలయం.
……………………
పఠనాసక్తి
పైరగాలి
గ్రంధకర్త
ఊపిరొందు.
………………..
రైతుబజార్.
బుక్ఫేర్
గ్రంధకర్త
కృషీవలుడు.
…………………..
అవశ్యం
గ్రంధాలయం
ఊరూరు
జ్ఞానఖని .

………………..

జాంపండు
బ్రేక్ఫాస్ట్
ఫలాహారం
నాకిష్టం

……………….1400.

…………….1101

అడుగడుగు
ఇబ్బందులు
అడ్డంకులు
జీవితం.
……………..
పక్షం
సమయం
సహస్రం
నానోలు .
……………..
యోచన
కేంద్రీకరణ
నిర్మాణం
నిశితం.
……………….
ద్విశతం
నానోలు
ఒకేదినం
రికార్డు .
………………
నిబద్ధత
సాధనం
నిర్దిష్టత
సుసాధ్యం .
…………….. .
సంకల్పం
సాకారం
సాధన
మార్గం .
……………..
సమయం
సంకల్పం
ఆచరణ
సన్నిహితం .
……………….
అసాధ్యం
శత్రువు
సుసాధ్యం
హితుడు .
……………….
అలసత్వం
వెనుకబాటు
ఉత్సాహం
పురోగమనం .
…………………
నిరుత్సాహం
క్రుంగుబాటు
నిర్వీర్యత
వంటజేరు .
……………..1110.

గళాలు
విచ్చుకున్నాయ్
శ్వేతపత్రం
విరామం .
…………………
పరిష్కారం
అవాంఛితం
కాలక్షేపం
రాజకీయం .
………………….
ప్రజాస్వామ్యం
పరిహాసం
ప్రజాసభలు
శునకరభస
………………….
ప్రతిపక్షం
పాలకవర్గం
పార్టీపరం
పట్టుదలలు
………………….
ప్రజాహితం
అసంగతం
వ్యక్తిగతం
ఏవగింపు .
………………….
పరస్పరం
అవాచ్యాలు
చట్టసభలు
నికృష్టం .
………………..
వ్యక్తిగతం
నిందలు
ప్రజాసభలు
భౌభౌలు .
………………….
దోచుకొనుడు
దాచుకొనుడు
ప్రజాధనం
ఫలాహారం .
………………….
దోపిడి
ప్రావీణ్యత
ఎక్కువలు
తక్కువలు
…………………
ప్రాజావాణి
వినిపించరు
ప్రాతినిధ్యం
వ్యాపారం.
……………..1120.

“అంకురం /జననం ”
………………………
##############

అంధకారం
కుహరం
జీవాంకురం
అసహనం .
……………….
పిడికిళ్ళు
బిగింపులు
అరచేతులు
జాతకం .
……………….
ఆక్రోశం
భ్రుకుటిముడి
ముడతలు
నుదుటిరాత.
……………….
గర్భస్తం
స్థితిగతులు
వ్యక్తిత్వం
పునాదులు
……………….
అమ్మ
వేదనానందాలు
గర్భాంకురం
తనతనం .
……………….
ఆనందాలు
వేదనలు
అక్షరాభ్యాసం
గర్భస్తం .
…………………
జీవం
ఆవిర్భావం
ధరిత్రి
ప్రసవం .
………………….
పుట్టుక
రోదన
గర్భావేదన
ప్రక్షాళన .
………………….
పసితనం
నిర్మలం
ప్రపంచం
దుర్గంధం .
……………….
తప్పటడుగులు
ఒడిదుడుకులు
నిత్యజీవనం
శుభారంభం .
………………….1130.

“బాల్యం”
………………………
############

కేరింతలు
పారాటకం
నిలకడ
బాల్యం.
………………….
నడక
పరుగు
జీవనం
యానం.
………………….
ఆహారం
నిర్బంధం
వత్తిళ్ళు
వ్యతిరేకతలు
……………………
స్వేచ్చ
నియంత్రణ
తనతనం
నిర్బంధం.
……………………..
ఇష్టం
అయిష్టం
వ్యక్తీకరణ
వికాసం.
…………………….
ఆటలు
పాటలు
బాల్యం
పూదోట
………………
పాఠశాల
స్నేహాలు
సన్నిహితం
ఆలంబన.
………………..
బాల్యస్నేహం
ఆత్మీయత
జీవితం
నందనం.
……………….
ప్రోద్బలాలు
మలుపులు
బాల్యం
మైనం.
…………………..
స్నేహం
ప్రభావితం
అలవాట్లు
మంచిచెడులు
……………..1140

(యవ్వనం)

విచక్షణ
విశ్లేషణ
జీవితం
పూబాట.

……………..
మనిషి
జీవితం
వైవిధ్యం
దశలు.
……………..
యవ్వనం
దశ
విచిత్రం
సంక్లిష్టం .
…………….
ఆత్మవిశ్వాసం
పోట్లగిత్త
ఎదురుదెబ్బలు
స్వానుభవం .
………………..
ఆకర్షణ
అనుభూతి
ప్రేమ
సంఘర్షణ.
…………….
సామాజికం
ఆర్ధికం
వైవిధ్యాలు
అడ్డంకులు.
………………..
వివేకం
రాహిత్యం
విచక్షణ
మృగ్యం.
………………
వయసు
వాంఛ
ప్రేమ
ముసుగు.
…………….
ప్రేమ
పవిత్రం
విచలితం
వికృతం.
………………..
యవ్వనం
ధీశక్తి
ఉత్సాహం
అమితం
……………….1150.
ప్రేమ
గుడ్డిది
యవ్వనం
ఊతకర్ర్ర..
……………….
తప్పొప్పులు
తారతమ్యం
విశ్లేషణ
వయసెరుగదు.
……………….

కౌమారం .
……………………..

బాధ్యత
బరువులు
సంసారం
ఎడ్లబండి.
……………..
వివాహం
సంతానం
ముందుచూపు
వివేకం .
……………….
కూడు
గుడ్డ
గూడు
బాధ్యత.
………………..
జీవితం
గ్రంధం
కౌమారం
ఎపిసోడ్
……………….
ఎపిసోడ్
రచయిత
తాను
మనిషి .
………………
పునాదులు
నిర్మాణం
సంతానం
భవనాలు
……………….
బాట
గతుకులు
పయనం
నిర్ణయాత్మకం .
…………………
సంయమనం
సమన్వయము
సహనం
త్రైసూత్రం.
……………….1160

“వృద్ధాప్యం”


నిర్ణయాలు
పొరబాట్లు
జీవితాలు
తక్రిందులు .
…………………..
మార్గం
ఎన్నిక
వివేకం
దుర్భిణి
…………………

నెమరువేత
వృద్ధాప్యం
భూతకాలం
మేత.
…………………
తోడు
కోరు
ఒకరు
మరొకరు.
………………..
వృద్దాప్యం
ఒంటరితనం
దుర్బలత్వం
దౌర్భాగ్యం.
…………………..
సంతానం
అండ
శేషజీవితం
బ్రహ్మాండం.
………………….
ముప్పూటలు
ముమ్ముద్దలు
ఎదురుచూపు
బ్రతుకు.
……………………
చీత్కారం
వెటకారం
ఎదుర్కోలు
అనుక్షణం.
……………………
సంతతి
బరువంది.
విధి
నిరాదరణ.
…………………..
వృద్దాప్యం
దయనీయం
గోడకాను
పీట.
……………..1170
అణుమాత్రం
ప్రాణం
పోనీ
తప్పదు.
…………………..
ఏమైతెనేం
కాయం
ఖననం?
దహనం. ?
…………….

పుట్టుక
వేదన
గిట్టుక
రోదన.
………………
మసిపాత
విసిరేత
మరణం
పునఃజననం.
………………..
శరీరం
శిధిలం
విద్యుత్
స్విచ్డాఫ్.
…………………..
కాయం
ప్రాణం
అనుబంధం
జీవనకాలం.
…………………
బ్రతుకు
చైతన్యం
మరణం
నిస్తేజం.
………………..
బాల్యం
అంకురం
మరణం
విచ్చేదం.
…………………
కాయం
ఎదుగు
జీవం
పోషకం.
…………………
మరణం
దుఃఖం
బంధం
బలీయం.
…………..1180
ప్రక్రుతి
………….

జననం
చిత్రం
మరణం
విచిత్రం.
………………….
జీవం
అద్యంతం
జననం
మరణం.
……………

ప్రకృతి
ఫలం
జీవం
సజీవం.
……………
ప్రకృతి
ప్రణవం
వికృతి
ప్రళయం.
…………….
ప్రక్రుతి
చలనం
చైతన్యం
జీవం,
……………
ప్రక్రుతి
రోదన
పచ్చదనం
విచ్చిన్నం
………………
ప్రక్రుతి
విచ్చిన్నం
ఇంధనం
వెలికితీత.
………………..
వనాలు
విస్తారం
ప్రక్రుతి
హర్షం.
…………………
ప్రక్రుతి
ప్రకోపం
సునామీలు
ప్రళయం.
………………..
ప్రక్రుతి
క్రోధిత
భూకంపన
జననాసిని
……………1190
ప్రక్రుతి
కన్నెర్ర
గుణపాఠం
నేర్చుకుందాం.
…………….
పర్యావరణం
పరిరక్షణ
ఉపశమనం
ఉగ్రధాత్రి.
……………1192.
గగనం
……………………….
గగనం
పైకప్పు
ధరిత్రి
నిశ్చింత
……………..
వర్ణం
సుందరం
నీలం
గగనం
…………….
మేఘాలు
ఆచ్చాదనలు
నగ్నం
నీలం
………………
గగనం
కాన్వాస్
మేఘవర్ణం
వర్ణచిత్రం .
……………….
కిరణాలు
వర్ణాలు
వికీర్ణం
సంకరం .
………………..
వాయువు
కుంచె
వర్ణం
విస్తరణం.
……………….
మేఘాలు
రూపాలు
ఆకారాలు
క్షణికం.
…………….
క్లిక్
మేఘం
స్వంతదారు.
నీవు .
………………..1200

 

………..1001.

అంతరిక్షం
వినియోగం
శాస్త్రజ్ఞానం
పెరటిచెట్టు.
……………..
స్వయంశక్తి
స్వీయయుక్తి
గగనతలం
సంబరం.
……………..
ఉత్పాతం
అంచనాలు
దుర్భిణి
ఉపగ్రహం.
………………
అనుక్షణం
సావదానం
సాంకేతికం
మహత్తరం.
………………
వాతావరణం
ముందుచూపు
రైతు
నిశ్చింత
……………….
ఊహ
భీతావాహం
నిర్భయ
స్మరణం.
………………
పిశాచాలు
ఎటుచూసిన
ఆడుదాయి
భీతావహి.
……………….
న్యాయం
పోలీసులు
విలంబన
సూత్రబద్ధం.
………………..
దొంగలు
దాక్కోండి
పోలీసులు
సైరన్.
………………
మార్జాలం
పాలకుడు
మూషికం
అరాచకం.
…………..1010
పిల్లి
గ్రుడ్డిది
ఎలుక
నర్తకి.
………………
చట్టం
చిల్లు
పందికొక్కు
పరమానందం.
……………….
ప్రభుత్వాలు
అండ
అరాచకం
విశ్వమంత.
………………..
అవకాశవాదం
అధికారం
దోపిడీ
నిరంతరం.
………………
ప్రజాధనం
దోపిడీ
వ్యూహాత్మకం
ఎన్నికలు.
………………

ఓటు
వస్తువు
వ్యక్తిత్వం
అమ్మకం.
…………….
ఎన్నికలు
తిరుణాళ్ళు
ఓట్లు
విఫణిసరుకు.
…………….
కొనుగోలు
పెట్టుబడి
ఎన్నికలు
వ్యాపారం.
………………
అబ్యర్ధులు
ఓటర్లు
ఆశ
ఎన్నికలు.
……………….
ప్రజాస్వామ్యం
పరిహాసం
ఓట్లు
కొనుగోళ్ళు.
……………1020
ప్రజాధనం
దోపిడీ
ప్రభుత్వాలు
బందిపోట్లు
……………….
ప్రజాస్వామ్యం
వడ్లగాదే
పందికొక్కులు
రాజకీయులు.
……………….
వాగ్దానాలు
కోకొల్లలు
ఆచరణ
అసాధ్యం.
……………….
గోడేక్కింది
పిల్లి
వార్తామాద్యమం
అవకాశవాదం.
…………………
తోకక్కడ
పులి
నమ్ముతాం
మూర్ఖులం .
……………..
రాజకీయం
అగ్ని
ఆజ్యం
మాద్యమం
……………..
అండ
కొండంత
మాఫియా
గుత్తేదార్లు
……………..
ప్రభుత్వాలు
నిశ్చింత
మాఫియా
కోటగోడ.
…………………
కాల్మనీ
కొంపలంటు
వ్యభిచారం
అంతర్వ్యాపకం.
…………………..
చాపక్రింద
నీళ్ళు
కాల్మనీ
పెట్రోలు
………….1030.

మహాప్రస్తానం
ప్రభంజనం
జలప్రళయం
నాట్యం.
……………..
అగ్నికిరీటం
ధగధగ
ఎర్రబావుటా
నిగనిగ
………………
తెర్లుతోంది
తైలమా !
వుష్ణరక్తం
మరుగుతోంది
………………
త్రాచులు
రేచులు
ధనుంజయుడు
దూకుళ్ళు.
………………..
శివసముద్రం
నయాగరా
మహోద్రుతి
జలపాతం.
………………..
గగనమెత్తు
జ్వాలాశిఖ
అగ్నిపర్వతం
మేరువు.
……………….
మరోప్రపంచం
ధరిత్రినిండుగ
హరోంహరా
పాపనాశనం.
……………….
వర్షుకాభ్రమం
ప్రళయఘోష
ఉరుములు
మెరుపులు
……………….
కణకణమండింది
త్రేతాగ్ని
ఆవిర్భావం
వినూత్నజగతి.
……………….
అవరోధం
కాదేదీ
దాటండి
కొండలు.
……………..1040
అడవులు
ఎడారులు
కాదు
అడ్డంకి,
……………….
సరసులు
నదీనదాలు
సాహసించు
దాటగలవు
………………..
మరోప్రపంచం
పిలిచింది
ఉనికి
పైన
………………..
తప్పవు
తర్పణలు
గుండెనెత్తురులు
త్యాగాలు.
………………..
పదంపాడు
కదంత్రోక్కు
హ్రుదంతరాళం
గర్జన.
……………….
అదిగో
శబ్దం
మరోప్రపంచం
జలపాతం.
………………..
వేడినెత్తురులు
యువకులు
శక్తియుతం
సుస్వాగతం.
………………..
వయసు
మళ్ళింది
సోమరులు
చావండి.
……………….
సునామీ
శక్తియుతం
మేరువులు
యువశక్తులు
……………….
విప్లవం
హోమం
నగారా
మ్రోగించు.
……………..1050.

ఏవేవో
అవేవేవో
ఘోషలు
వికృతాలు.
………………
గుండెలు
విస్చిన్నం
ఆర్తనాదాలు
వైబ్రేషన్స్.
……………….
తలలు
విరబోతలు
చేష్టలు
నృత్యాలు
………………….
భయోద్విగ్నం
వర్తనం
నగ్నం
నర్తనం.
…………………..
యువయోధులు
మరణం
విపంచిక
క్రొన్నెత్తురు.
………………….1055

దేవతలు
వాహనాలు
బానిసలు
తిరుగుబాటు.
…………………
యమవాహనం
దున్నపోతు
విసిరింది
కుమ్మింది.
………………..
నరకలోకం
జాగిలాలు
సృంఖలాలు
తెగాయి.
…………………..
సూర్యవాహనం
సప్తహయాల్
పరుగులు
స్వేచ్చకోసం.

………………..
కనకదుర్గ
నిశ్చేష్ట
గాండ్రించింది
వాహనం .
…………….1060
ఐరావతం
ఘీంకారం
ఇంద్రుడు
ఖిన్నుడు. .
………………..
నందికేశుడు
రంకెలు
శివుడు
నిరత్తరుడు.
………………
మూషికం
సూక్ష్మరూపి
వినాయకుడు
కాలినడక.
………………..
పుడమి
పురుడు
జగతి
నవోదయం.
………………….
విశ్వమంతట
వెట్టిచాకిరి
అనివార్యం
తిరుగుబాటు.
…………………..

ఎముకలు
పోగులు
అలకలు
అట్టకట్టాయి
……………………
కాగితం
పలుచన
వెర్రివాడు
సున్నితత్వం
…………………
వెక్కిరింత
దిష్టిబొమ్మ
వీదంతా
ఊరంతా.
………………….
తూలుతున్నాడు
వెర్రివాడు
ధూళినందు
తూంప్రక్కన.
…………………..
వెకిలిచూపు
కూనిరాగం
వితలోకం
చిక్కుదారి
……………….1070
పెద్దమనుషులు
తెలివిమంతులు
నిన్నుజూసీ
ఎరుగనట్లు.
……………………
క్షమించు
సహించు
ముద్ధిమంతం
దురన్యాయం.
…………………….
వేళకోళం
అసలొద్దు
పాడకు
చూడకు.
……………….
వేడుకుంటాం
నిన్ను
వెర్రివాడా!
కుర్రవాడా!
…………………..
లోకులు
ఉన్మాదులు
పిచ్చి
నీక్కాదు.
…………………..
యుకాశలు
నవపేశలు
సుమగీతం
ఆవరణం.
……………..
వినువీధి
విహారివీవు
అందవు
అందానివి.
………………..
బ్రతుకు
తపం
వెదుకులాట
విషం.
……………..
చటులాలంకారం
మటుమాయం
రూపం
కనరాదు.
……………………
గుహలో
కుటిలో
చీకటి
నేనొక్కడినే.
………………….1080.
చిరదీక్ష
శిక్ష
తపఃస్సమీక్షణ.
సమాధి.
………………..
నడిసంద్రం
కెరటం
శంఖారావం
ధంకాధ్వానం
………………..
కారడవులు
జంతుధ్వనులు
విరుతించాయి
లయాతీతం.
…………………
నక్షత్రం
అంతర్నిభిడం
నిఖిలం
గానం.
……………….
విప్లవం
యుద్ధం
ప్రభుత్వాలు
పతనం.
………………
ఆనందం
ఆర్ణవం
అనురాగం
అంబరం.
………………
జీవనం
నిస్సారం
బ్రతుకు
నిస్తేజం.
……………..
మనసు
ఉత్తేజం
వదనం
ఆహ్లాదం.
………………
ముఖం
పేజీ.
మనసు
గ్రంధం.
………………
అంతరంగం
వ్యక్తిగతం
పాస్వర్డ్
పటిష్టం.
……………..1090.
అంతరంగం
విప్పారు
యజమాని
నిర్దేశకుడు
…………………
హితం
సాన్నిహిత్యం
ఆత్మీయత
అనుబంధం
………………
ప్రేమ
ఆప్యాయత
అనురాగం
కుటుంబం
……………..
అనుమానం
విషబ్బొట్టు
అనురాగం
పాలబిందె
………………
నమ్మకం
పరస్పరం
విశ్వాసం
జీవితం.
………………….
జీవితం
వ్యూహం
రచించు
సవ్యం.
…………………
యవ్వనం
ద్వైధీభావం
నిర్ణయాలు
అనిశ్చితాలు.
………………
ఉద్రేకం
భౌతికం
ఉద్వేగం
మానసికం.
………………..
ఉద్వేగం
సంఘర్షణ
ఉద్రేకం
ఆత్రుత.
……………….
అడుగడుగు
ఇబ్బందులు
అడ్డంకులు
జీవితం.
……………..1100.
……….901
 ఆల్జీబ్రా
అడ్డగోలు
ఒకపట్టం
అర్ధమవదు
……………….
ఎక్సులు
వైలు
హోల్స్క్వేర్లు
దిమాక్ఖరాబ్.
……………….
థీరంస్
సాల్వేషన్
గుండె
గాభరా
…………….
అర్ధమేటిక్స్
అయోమయం
నిద్దుర
కలవరింత
……………..
జామెట్రీ
బ్రెయిన్జాం
ఒంటబట్టదు
ఒదిలెయ్.
………………
అఆలోకే
లెక్కలు
ఎక్కాలు
భల్చిక్కు
………………
సిగ్గుచేటు
చెప్పుకోను
ఎందుకయ్యా
తిప్పలు
………………
జీవితం
ఆల్జీబ్రా
సాల్వేషన్
సమఝ్గాదు.
……………….
జీవితం
గణితం
కూడికలు
తీసివేతలు
………………
భాగాహారం
లవం
హారం
శేషమ్మురిపెం.
………………..910
అశోకుడు
చెట్లు
నాటించును.
ఎల్లప్పుడు.
………………
గాంధి
కూతురు
ఇందిర
యువభావన.
………………..
బుద్ధుడు
బోధిచెట్టు
నిత్యం
కళ్ళముందు
………………..
తాజ్మహల్
నిర్మాణం
బొటనవేళ్ళు
తీసివేత
…………………
సత్రాలు
చెరువులు
కాకతీయం
ప్రజాహితం
…………………
నిర్మాణం
సాంకేతికం
సౌరభాలు
శిధిలాలు
………………….
అధునాతనం
సౌకర్యాలు
లౌక్యులు
ఆంగ్లేయులు
…………………
పాలన
సౌలభ్యం
ఆంగ్లం
అద్దకం
………………
విభజించు
పాలించు
ఆంగ్లేయం
విచ్చిన్నత
………………
అంగాంగం
బానిసత్వం
పరపాలన
దుర్గంధం
………….920.
స్వయం
పాలన
ఆధిపత్యం
నికృష్టం
…………..
పసుపు
సున్నం
కలుపు
పారాణి.
…………….
తమలపాకు
వక్క
సున్నం
నోరెరుపు.
………………
సైకిలు
లైటు
చక్రం
తిప్పు.
……………….
డైనమిక్
స్టాటిక్
విద్యుత్తు
విభాజితం
……………….
స్టాటిక్
తాత్కాలికం
మెరుపులు
పిడుగులు.
……………..
డైనమిక్
ప్రసారితం
నేడు
వినియోగం
………………
కరెంటు
ద్వివిధం
డైరెక్ట్
ఆల్టర్నేట్.
………………..
బ్యాటరీ
సోలార్
కరెంట్
డైరెక్ట్
……………..
జెనరేటర్
డిసి
ఆల్టర్నేటర్
ఏసీ
…………..930
నిత్యం
వినియోగం
ఏసీ
విద్యుత్.
………….
ఆంగ్లం
నాక్కష్టం
ముళ్ళకంప
ఇంగ్లీష్.
…………..
అమ్మనాన్న
పిలుపులేవి
మామ్డాడ్
సంబడం.
…………….
మాద్యమం
ఆంగ్లం
మాత్రుభాష
నిర్లక్ష్యం.
……………..
ప్రభుత్వం
ప్రోత్సాహం
ఆంగ్లం
ఆటవిడుపు.
………………..
అమ్మభాష
చదువు
ప్రపంచజ్ఞానం
మెరుగు.
……………..
మాతృభాష
అభివృద్ధి
పాలకులు
సవతిబుద్ది.
………………
పక్షపాతి
ప్రభుత్వం
చంకెక్కింది.
ఆంగ్లము.
…………….
తెలుగు
మాట్లాడకు
బెంచెక్కు
పనిష్మెంట్.
……………….
ప్రభుత్వం
నోరెత్తదు
కార్పొరేట్లు
భోషాణాలు.
……………940.

మాతృభాష
ఎదగదు
ప్రభుత్వం
నిర్లక్ష్యం.
………….
అక్షరశక్తి
అద్భుతం
తెలుగు
తేనెకలశం.
……………..
దేశమందు
భాషలెన్నో
అమృతం
తెలుగు.
…………….
తెలుగు
కావ్యాలు
మహత్తరం
సాహిత్యం.
…………….
తెలుగు
కవులు
ప్రాశస్త్యం
ప్రపంచవ్యాప్తం.
………………..
తెలుగుభాష
తేనెలొలుకు
క్రిష్ణదేవరాయలు
పోషకుడు.
………………..
పశ్చిమం
ఇటాలియన్
తూరుపు
తెలుగు.
………………….
పెద్దన
నన్నయ
పాండిత్యం
ప్రసిద్ధం.
…………………
తిక్కన
ఎఱ్ఱన
కావ్యాలు
కమనీయం.
………………..
ఆదికవులు
అఖండులు
ఆధునికం
ఘనులేందరో.
…………….950
త్యాగరాజు
గానలహరి
రామదాసు
భక్తితత్త్వం.
………….
అక్షరాలు
అఆలు
లిపి
దేవనాగరి.
……………..
దేశం
ఎంచుకుంది
దేశభాష
హిందీ.
………………..
సంఖ్య
అత్యధికం
వినియోగం
హిందీ.
…………………
సాహిత్యం
సరళం
సరళి
భవ్యం
……………….
కావ్యాలు
అగణ్యం
హిందీ
ప్రశంసనీయం
………………
కవులు
దేశవ్యాప్తం
హిందీ
సాహిత్యం
………………….
సినిమాలు
హిందీ
ప్రపంచవ్యాప్తం
ప్రాశస్త్యం.
…………………
హిందీ
నటులు
అసంఖ్యాకం
అభిమానులు,
………………..
ప్రజలు
పెక్కురు
హిందీ
విస్తృతి
…………….960.
తేనెటీగ
నిత్యశ్రామిక
భావితరం
బాగుండాలి.
………………
చదగూడు
తేనెపట్టు
ఆర్కిటెక్చర్
అద్భుతాలు.
……………….
సృజనలు
మేధోజనితం
ప్రేరణ
కుక్షి.
……………….
పక్షిగూడు
పాము
సంధానకర్త
కుక్షి.
……………….
కాల్చేతులు
కోఆపరేషన్
ఆకలి
ఉపశమనం.
………………..
కన్ను
కాలు
కోఆర్డినేషన్
పురోగమనం.
……………….
నేడు
ఆచరించు
రేపు
ఊహాతీతం.
………………….
వేసవి
సహచరి
తాటిబుర్ర
భుజకీర్తి,
…………………
కుక్షి
పిడికెడు
ఆశ
అనంతం .
………………….
నియంత్రణ
భాద్యత
మెదడు
కన్సోల్.
……………970.
కాయం
సజీవం
గుండె
మాంత్రికుడు.
……………….
సంతానం
నిర్లక్ష్యం
వివాహేతరం
సంబంధం.
…………………
మామిడి
కాయ
కన్నీరు
సొన.
………………….
పవర్
కోతలు
పరిశ్రమలు
మూత.
………………….
కార్మికులు
అవస్తలు
విద్యుత్
రాహితి.
………………….
శంఖుస్తాపన
ఆర్భాటం
పునాదిరాయి
త్యాగశీలి.
…………………….
ఇటుక
సిమెంటు
మనిషి
మమత,
……………….
ఆభిజాత్యం
ఊసరవెల్లి
అహంకారం
వర్ణబేధం.
……………..
పరిహాసం
ప్రమోదం
అవహేళన
ప్రమాదం.
……………..
కొమ్మలు
వీవెనలు
తెమ్మెర
హాయి .
……………..980
జ్ఞాపకాలు
కళ్ళెదుట
కెమెరా
అద్భుతం.
………………..
కురవాలంది
చల్లగాలి
అగమంది
వేడిగాలి.
…………………
ఎలినినో
చిలిపిదనం
బిక్కచచ్చింది
రుతుపవనం.
…………………
కీటకాలు
కోటానుకోట్లు
ప్రభవం
విభవం.
………………..
సృష్టి
వ్యూహకర్త
పుట్టుక
చావు.
…………………
క్రిమికీటకాలు
సహచరులు
మనుషులెంట
కొట్లాదులు
………………….
పుట్టడు
ఎవ్వడూ…
పుట్టాలని
అప్రమేయం
……………….
సృష్టి
విరచితం
జీవం
మహత్తరం.
………………..
పుట్టడు
చావాలని
పుట్టుక
సృష్టిసేత
…………………..
మేఘం
కురవదు
ప్రేరణ
పచ్చదనం
…………..990.
చర్చ
విశ్లేషణ
వాదన
విమర్శ.
……………
ఆలంబన
ప్రోత్సాహం
శిఖరాగ్రం
కీర్తికిరీటం.
……………
పేదరికం
అడ్డుగాదు
ప్రోత్సాహం
ఆలంబన..
……………..
ఎవరెస్ట్
అధిరోహణం
జాతి
సగౌరవం.
………………..
ఎదురు
చూపు
ఎంత
వేదన !
………………….
సహనం
పరీక్ష
నిరీక్షణ
గీటురాయి.
………………….
రాజకీయం
ఆహారం
మీడియా
పాకనిపుణ.
………………
మీడియా
సృష్టికర్త
పిల్లగాలి
ప్రభంజనం.
…………………..
గాలికబురు
అగ్నిజ్వాల
రగిలించు
మీడియా.
……………….
పిచ్చికుక్క
భౌభౌలు
అదిగో
తోక.
…………….1000
…………….801
“విశ్రాంతి”
నెలకొంది
జ్ఞాపకాలు
ఆత్మీయం.
…………….
ఆలింగనం
మధురిమ
ఆత్మీయత
అనుబంధం.
…………….
పరస్పరం
మర్దనలు
సంభాషణలు
సాంత్వనలు.
……………..
సందేహం
నివృత్తి
మనసు
ప్రశాంతం.
……………
మంచిచెడులు
పరామర్శ
అతిధి
సంతుష్టి.
……………..
వ్యక్తులు
స్మరణలు
రచ్చబండ
పిచ్చాపాటి.
………………
పిచ్చాపాటి
చర్చావస్తువు
సినిమాలు
రాజకీయం.
…………….
అలాస్కా
అమరావతి
అనేకం
ముచ్చట్లు
…………….
రాజకీయం
సినిమాలు
అంతుండదు
ఔట్లెట్.
………………
మాటలు
ప్రవాహాలు
ఆటవిడుపు
వృద్ధులు.
…………….810
నిబ్బరం
నిశ్చింత
విచలితం
ఆందోళన.
…………….
మనసు
నిశ్చలం
ఆరోగ్యం
పరిపుష్టం
……………..
తృప్తి
ప్రశాంతత
ఆశ
అశాంతి.
……………..
అత్యాశ
ఆందోళన
నియంత్రణ
వివేకం.
…………….
కుక్షి
పిడికెడు
ఆకాంక్ష
అనంతం.
……………..
వ్యాయామం
కరువు
శరీరం
సౌలభ్యం.
…………….
నిత్యం
నడువు
ఆరోగ్యం
అనంతం
…………….
మనసు
మాలిన్యం
వ్యవహారం
కంటకం
………………
హృదయం
నందనం
మనసు
సౌరభం.
………………
నిరంతరం
పరిశ్రమ
ఆహ్లాదం
అనవరతం.
……………820.
చరిత్ర
గుణపాఠం
సంమన్వయం
సమఝ్దారీ.
……………….
రాజులు
రాజ్యాలు
కాలగ్రంధం
పుటలు.
………………
మంచి
చెడు
కాలలేఖిని
సమన్యాయం.
……………..
శిధిలాలు
సాక్ష్యం
గతం
వైభవం
………………..
గతం
తాతమీసం
కవిత్వం
నేతిపూత
……………….
పుట్టుక
గిట్టుక
బ్రతుకు
నాటకం.
………………
కోటలు
అతిశయం
రాజక్షేమం
మూలసూత్రం.
………………….
అంతఃపురం
రాణివాసం
చెలికత్తెలు
సందళ్ళు
………………….
సూర్యుడు
భీతిల్లు
రాణివాసం
చెంతరాడు
………………….
ప్రజలు
పన్నులు
పరివారం
ఫలహారం.
……………830.
పరిశ్రమలు
ఉత్పత్తి
ఉపాధి
ఐశ్వర్యం.
……………..
కాలుష్యం
కాలనాగు
కోరలు
పీకాలి.
……………..
యంత్రాలు
దంష్ట్రాలు
ఆదమరవకు
ఆక్రందన.
………………..
సద్వ్యవహారం
సన్మిత్రత
విద్యుత్తు
పొల్లుపోదు.
………………
యంత్రాలు
కోకొల్లలు
వ్వర్క్శాప్
భిన్నం
………………
ఉత్పత్తి
సులుసూత్రం
వనరు
మానవులు.
……………….
యంత్రం
విద్యుత్
రసాయనం
సింహాలు.
……………….
ముడిసరుకు
వస్తురూపం
అవసరాలు
అనుగుణ్యం.
………………..
విద్యుత్
యంత్రం
మనిషి
నియంత.
…………………
క్షణక్షణం
వినియోగం
యాజమాన్యం
నైపుణ్యం.
…………….840
ఆవిరి
వినియోగం
న్యుమాటిక్స్
యంత్రచలనం.
……………………
జలశక్తి
శాస్త్రయుక్తి
హైడ్రాలిక్స్
భవ్యస్మరణం.
…………………
యంత్రతంత్రం
మెకానిక్స్
ఇంజనీరింగ్
అద్భుతం.
………………..
విద్యుత్
వాయుశక్తి
యంత్రచలనం
స్ఫూర్తిదాయకం
………………..
జల శక్తి
ఆవిరి
అద్భుతం
యంత్రచలనం.
………………
శాంతి
సమరం
భద్రత
అభద్రత.
……………
అతివాదం
దీర్ఘదృష్టి
మితవాదం
హ్రస్వదృష్టి.
………………
ఉగ్రవాదం
అంధకారం
సామ్యవాదం
స్థూలదృష్టి.
……………….
అభ్యుదయం
నిర్దేశం
భౌగోళికం
సామాజికం.
……………….
శాశ్వతం
అశాశ్వతం
విశ్వాసం
సందిగ్ధం.
…………..850
ప్రభుత్వం
నిరాదరణ
ఇంకవు
గుంటలు
…………….
నూనె
ప్రమిద
దీపం
వెలుగు .
……………….
జీవితం
భవ్యం
నిన్ను
నీవు .
………………
రాత
ప్రాణం
జీవం
అక్షరం.
……………..
కొండ
తల్లి
పిల్లలు
శిలలు.
……………..
పుడమి
గొంతెండింది
మేఘం
నిండుకుంది.
……………..
ప్రక్రుతి
పరవశం
జీవి
పులకరం.
……………..
వృక్షాలు
స్పర్శలు
గాలి
సంధానకర్త.
…………….
చేట్టాకులు
కొట్లాటలు
తంపులుమారి
గాలి.
…………………
సృజన.
ఆవిష్కరణ
పరిశోధన
పరమార్ధం.
………………860.
ఆత్మ
పరమాత్మ
వేదాంతం
సాధనాలు.
……………
ఎత్తు
పల్లం
ప్రవాహం
అవినాభావం.
………………
దేవుళ్ళు
దాసులు
భక్తులు
నిబద్దులు.
…………….
ప్రవాహం
నిరంతరం
కోట్లకోట్లు
గుండెలు.
………………
ప్రార్ధించడం
అర్ధించడం
ఏకత్వం
భిన్నత్వం.
………………..
వాస్తవం
ఆకాంక్ష
కల
ప్రతిబింబం.
………………….
ఆనందం
ఆవేదన
కలనేత
జీవితం.
……………….
ఆశ
పురోగామి
అత్యాశ
తిరోగామి.
……………….
మేఘం
కురిసింది
ఆశ
తీరలేదు.
……………….
అనుభవాలు
ఆర్జనలు
జీవితాంతం
ఆలంబనలు.
………………870.
అడుగు
ముందు
అడుగు
నడక.
……………..
గుప్పెడు
మెతుకులు
కుక్షి
సంతుష్టి.
………………
అనురాగం
ఆత్మీయత
వృద్ధాప్యం
ఆలంబన.
………………….
రహదారి
రక్తపిపాసి
అనునిత్యం
నెత్తురోడు.
………………….
మేస్తున్నారు
నేతలు
మేత
ప్రజలు.
………………….
అయిస్కాంతం
సహజత్వం
ఆకర్షణ
వికర్షణ .
………………….
వుత్తరం
దక్షిణం
సిఫారుసు
ముడుపులు.
…………………
వుత్తరం
దక్షిణం
ధ్రువాలు
ఆకర్షవికర్షణలు.
……………………….
కాల్గిద్ద
ఆరగిద్ద
కొలత
ప్రమాణాలు.
…………………
మణుగు
వీశలు
తులామానం
ప్రమాణం.
……………..880.
గుండె
కండరాలు
కండకావరం
ఎక్కనీకు.
…………………..
దివ్వెలు
అమ్మలు
అభ్యుదయం
ప్రగతిబాట.
…………………
మబ్బులు
దోబూచులు
వర్షం
అందనిద్రాక్ష.
…………………
మార్జాలం
గుడ్డిది
ఎలుకలు
వెటకారాలు.
………………..
హితం
సాహిత్యం
సమాజం
శ్రేయస్సు.
……………..
శ్రీశ్రీ
గిజిగాడు
అక్షరాలూ
నేతలు .
……………….
పదాలు
భావాలు
పెనవేత
కవిత్వం .
………………..
ప్రజ్యన్యశంఖం
జంఝామారుతం
శ్రీ శ్రీ
స్వీయాక్షరి .
………………..
తరాలు
అంతరాలు
శ్రీశ్రీ
నిత్యయవ్వనుడు
………………….
కాలం
అనంతం
నిశ్చలం
నిరంతరం.
……………….
నడవనిది
కాలం
పరుగులు
మనవి.
………………….
కాలం
మాద్యమం
జీవులం
పయనిస్తున్నాం.
……………….
ఋతువులు
విశ్రాంతి
గృహాలు
చలివేంద్రాలు.
………………
కాలం
మార్గం
వలయం
ఆకారం.
……………….
సౌలభ్యత
విభజన
కాలం
ఖండన.
……………..
రోజులు
నెలలు
వత్సరాలు
మైలురాళ్ళు
…………….
భయం
ధైర్యం
పరస్పరం
వైరుధ్యం.
………………..
నీడనిచ్చు
చెట్టు
ఎరుగదు
స్వార్ధం.
……………..
వృక్షం
నేర్పు
ఉదారత
దాతృత్వం.
………………
వుత్తరం
దక్షిణం
దాత
గ్రహీత.
…………900

…………..701

అనుకూలత
అనుమానం
అజ్ఞాని
వీక్షణ .
…………….
ప్రతికూలత
అనుకూలం
విజ్ఞాని
దృక్కోణం
………………
ఆకాశం
వీధి
స్వేతాంబరాలు
మేఘకన్నెలు .
………………….
తెరలు
తెరువు
గాలి
విస్తృతం
……………..
దోచుకుంది
రాజకీయం
రుణగ్రస్తులు
ప్రజలు .
……………….
పరిమాణామం
అణుమాత్రం
వినియోగం
అభ్యుదయం .
………………….
వృద్ధాప్యం
అనుభవం
జీవితం
విశ్లేషణ .
………………..
సంకల్పం
చిత్తసుద్ధి
సాధన
పరికరాలు.
………………
చట్టాలు
పురాణాలు
వాస్తవాలు
అందనీరు.
……………………
మనఃసరస్సు
కవితలు
మత్స్యాలు
జలకాలాట .
………………710.

అమాయకులు
సోపానాలు
అవకాశవాదులు
అందలాలు.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ప్రేమ
చంపదు
చంపు
చావదు .
………………..
ఇద్దరు
మేధావులు
వేదిక
ఒర.
…………………
నీతి
వ్యక్తిగతం
“అవి”
ప్రిఫిక్స్.
…………………
వాస్తవాలు
క్రీనీడలు
ఊహలు
జడివానలు.
…………………..
ప్రేమ
ఋణం
అనుబంధం
అప్పు.
………………….
అణువు
సూక్ష్మం
విస్ఫోటం..
విధ్వంసం.
……………..
శలవులు
క్రోవ్వోత్తులు
కరగడం
క్షణాలు.
………………
మోదం
ఖేదం
వ్యక్తీకరణలు
అంతర్బాహ్యం.
……………………
భోగిమంట
భుగభుగలు
సంగీతం
సవ్వడులు.
……………..720.

కూరలు
విషతుల్యం
రసాయనం
విచ్చలవిడి.
……………..
పళ్ళు
హాలాహలం
గ్రాఫైట్
ప్రమాదకారి.
,……………..
జలపుష్పం
ప్రాణాంతకం
రసాయనం
పెంపకం.
……………..
చెరువులు
కలుషితం
చేపలు
విషాహారం..
…………………
మేకలు
గొర్రెలు
మాంసం
ఉత్ప్రేరితం.
………………….
పాలు
సంపూర్ణాహారం
హాలాహలం
ఉత్ప్రేరకం.
………………..
కోడిగ్రుడ్డు
ఉత్పాదన
కృత్రిమరీతి
ప్రమాదకరం.
…………………
కోళ్ళపెంపకం
రసాయనాన్వితం
భుజించకు
విషాహారం.
…………………
రొయ్యలు
దొరువులు
భూగర్భజలం
విషతుల్యం.
………………….
పచ్చగడ్డి
భవ్యాహారం
పెంచితిను
విషరహితం.
…………….730.

మతం,
వర్గం
విభజన
విదేశీప్రేరణ
…………..
హేళన
అగ్గిరవ్వ
ప్రతీకారం
ప్రమాదకారి .
……………..
సెంటిమెంటు
గ్యాసుబండ
రగులుతుంది
వాడుకుంటే.
………………..
రోగాలు
రొష్టులు
జీవితం
గతుకులరోడ్డు
………………..
ఇబ్బందులు
కష్టాలు
ఎదురుదెబ్బలు.
బ్రతుకుబాట.
………………735.
గడ్డిమొక్క
చులకనొద్దు
పుష్పిస్తాయి
అద్భుతాలు .
………………
చెయ్యి
వలిసిరింది
చేపలు
ఎంపీలాంధ్రులు.
……………….
అల
వాస్తవం
కల
కల్ల.
………………
ఆకాంక్ష
ఆచరణ
జీవితం
మువ్వన్నెలు.
………………
అంకుశం
తుప్పట్టింది
ఏనుగు
లేదు .
…………….740
మేఘం
గర్జించింది
ప్రసవసమయం
వేదన .
…………………
తండ్రితనం
మొగ్గ
తల్లితనం
పుష్పం .
…………………
ఆకు
పచ్చదనం
సూరన్న
ప్రసాదం .
……………….
శుభాకాంక్ష
సుప్రభాతం
ఉదయం
చిరునవ్వు.
………………
అంతరంగం
గ్రంధం
జ్ఞాపకాలు
పుటలు .
……………..
గిజిగాడు
నిపుణుడు
గూడు
అద్భుతం.
………………
కూలు
మిగులు
శేషం
అవశేషం.
………………
పురాతనం
చరిత్ర
గుర్తులు
అవశేషాలు.
………………
మొరాయింపు
అక్షరాలు
కాగితం
చిత్రం.
………………..
కపటం
ద్వేషం
ప్రేమకంటవు
తామరాకు.
…………………..750.
విరులు
నగవులు
పరిమళాలు
కవితలు.
…………………
అడ్డదారి
ఎరుగదు
విజయం
విశ్వాసం.
…………………
పీక
తెగ్గోసినం
గిప్పుడడుగు
ఏంగావాలే.
………………..
సిహం
రాజసం
అడవి
దర్పం.
…………..
పున్నమి
చీకటి
మేఘమేనుక
చంద్రుడు.
………………755.
అంతరంగం
జ్ఞాపకాలు
నిక్షిప్తం
అరలెన్నో !
………………..
వేకువ
సుప్రభాతం
వెలుగులు
చిరునగవులు .
……………….
ప్రక్రుతి
పరవశం
పుష్పాలు
పల్లదనం
………………..
విరులు
పరవశం
నవ్వులు
కవితలు.
………………..
బిగ్బాంగ్
కళ్ళముందు
భూచక్రం
విన్యాసం.
……………760
కుటుంబం
పెద్దలు
యువతరం
బాటలు..
…………………..
పరికించు
ప్రక్రుతి
అడుగడుగున
అందాలు.
…………………
విశ్రాంతి
ఉండదు
అలలు
నిత్యశ్రామికులు.
…………………..
మస్తిష్కం
విషభరితం
విధ్వంసం
సునాయాసం.
…………………..
విరిసింది
సుమం
గడ్డిపరుపు
కురులు.
………………..
మహాదధి
దాటవచ్చు
ఉద్వేగం
దాటలేము.
……………….
చైతన్యం
సజీవం
నిశ్చలం
నిర్జీవం.
…………………
వెలువడింది
మాట
తిరిగిరాదు
తూటా.
…………………
కిరణాలు
వర్ణాలు
క్రీనీడలు
క్రీడలు.
…………………..
సంధ్యలు
అటునిటు
పవలు
రేయి.
…………….770
తాటాకు
కప్పు
తాటిపండు
కడుపు
……………………
కలం
బలం
సిరా
రాత.
…………………
అసాధ్యం
కాదేది
సంకల్పం
ధృడం.
………………….
కాటేస్తుంది
కాలుష్యం
కాపాడు
ప్లాంటేషన్.
………………
మమతలు
బీటలు
ఆధునికం
జీవనం.
…………..775
కాకులు
అరుపులు
వేకువ
మేల్కొలుపులు.
…………………….
బిర్లామందిర్
శ్రీనివాసుడు
ప్రేక్షకుడు
మౌని.
……………………..
తధాగతుడు
లోకహితుడు
సాగరం
స్వంతిల్లు.
……………….
ఉదయం
సాయంత్రం
ఆదిత్యుడు
ఒక్కడు .
………………
పచ్చిమిర్చి
దివ్యౌషధం
అధ్యయనం
నిర్ధారణ .
…………….780
కారం
కళ్ళనీరు
మిర్చిబజ్జి
నోరూరు .
………………
మిరప్పండు
సుందరి
ముద్దెట్టకు
ముక్కుకారు
……………….
రైతు
ఆర్టిస్ట్
వరిచేను
చిత్రం .
……………..
మొక్కజొన్న
గర్భిణి
పొత్తులు
ప్రసవం .
…………….
రహదారులు
గాయాలు
ప్యాచ్వర్క్
మాలాం.
……………..
టోల్గేట్లు
తోలోల్చు
రవాణా
ధరలెరుగు .
……………….
ఏకపక్షం
నిర్ణయాలు
నియత్రుత్వం
పోకడలు
…………………
అనుక్షణం
అభద్రత
బిపిఎస్
మూడుతూర్లు .
………………….
పన్నులు
అధికధరలు
ఆకళ్ళు
కళ్ళేరుపు.
……………….
భావం
సవ్యం
భవ్యం .
కవనం
……………790
కారాదు
దాంపత్యం
జీవితాలు
సమాంతరం.
……………….
సాధన
ప్రయత్నం
విజయం
సుసాధ్యం .
……………….
సూర్యుడు
తుమ్మలు
పొద్దుపొడుపు
ఆనవాయితీ.
…………………
పరుషత్వం
మిక్కుటం
ఫలితం
దూరం.
…………………..
పిల్లి
మ్యావి
పిట్ట
తుర్రు.
………………..
తివాచీలు
పచ్చగడ్డి
లానులు
పరుపులు .
………………….
పరవశం
మనసు
ఆహ్లాదం
అందలం .
……………..
ఆకలి
అజీర్తి
లోటు
మిగులు.
……………….
సొగసులు
ప్రమాదాలు
వంటిల్లు
క్లీనర్లు.
……………..
నీకోసం
నిరీక్షణ
అనుక్షణం
వ్రణం .
…………..800.
……………601
శ్మ్లేషం
అపోహ
సీతాఫలం
ఆరోగ్యభాండం.
……………….
అమృతభాండం
సీతాఫలం
ఉడత
పోటీదారు.
………………..
ప్రక్రుతి
ఆరాధనీయం
పళ్ళు
ప్రసాదాలు.
………………..
నారింజ
దానిమ్మ
అదృష్టం
అందుబాటు
………………..
మామిడి
మధురం
వేసవి
విలాసవంతం
………………….
తాటిపళ్ళు
లభ్యం
మానవాళి
సుకృతం
………………….
అరటిపండు
ఒక్కటి
సమసింది
ఆకలి.
………………..
జామపండు
అందుబాటు
శరీరం
స్వాస్త్యం.
………………
ద్రాక్ష
అంజూర
విలువలు
అనుభవించు.
……………….
యాపిల్
అందనిదప్పుడు
అందుబాటు
సంబరమిప్పుడు.
……………….610
ప్రూన్ఫలం
స్వాదనీయం
అందుబాటు
అందుకో
…………………
బాదం
కిస్మిస్
కాజు
డ్రైఫ్రూట్స్.
………………….
ఖర్జూరం
అంజూరం
అదృష్టం
లభ్యతలు
……………………
తేగలు
త్యాగాలు
తాటిచెట్టు
అసహాయ
…………………..
తాటిముంజ
లభ్యత
వేసవి
ఊరట.
…………………..
శనక్కాయ
హరీబూట్
పచ్చితనం
ఆరగించు.
……………………
ఉడకబెట్టు
సేవనీయం
కందికాయ
ఉప్పుతోడు
…………………..
వేరుశనగ
వేయించు
పల్లీలు
పోషకాలు
………………….
చిలగడం
ఉపాహారం
శక్తిభరితం
కాల్చితిను.
………………….
బత్తాయి
ఆరోగ్యభాండం
వైద్యులు
గ్రీన్సిగ్నల్
……………….620.
కాలానుగతం
ఆకుకూర
పాలకూర
అనునిత్యం.
……………….
తోటకూర
కొయ్యగూర
గోంగూర
దాష్ట్ణీకం.
……………….
చుక్కకూర
పప్పుతోడు
ఆరోగ్యం
ఆకుకూర
…………………..
గంగబాయిలు
ములగాకు
పోషకాలు
అద్భుతం
…………………..
తోటకూర
కాడపులుసు
రసభరితం
జిహ్వహితం.
…………………
కరేపాకు
కొత్తిమీర
కూరలు
స్వాదభరితం
………………..
ఆకుకూర
పోషకాలు
పేదలు
పోషకులు
………………….
ఆక్కూర
విలువలు
అందుకోరు
శ్రీమంతులు
………………..
చులకనొద్దు
ఆకుకూర
పోషకాలు
పుష్టికరం.
…………………
అనునిత్యం
వినియోగం
పత్రపాకం
బదనహితం.
………………630.
విశ్వం
అనంతం
నిత్యం
సంచలనం
……………..
నక్షత్రాలు
సముదాయం
గేలాక్సీలు
అసంఖ్యాకం
……………..
విస్ఫోటన
విసృన్ఖలం
విశ్వం
నిత్యనాదం
…………….
పాలపుంత
చిట్టిగుంపు
సూర్యుడు
రేణుమాత్రడు
……………….
సూర్యపుత్రి
ధరిత్రి
లేశమాత్రి
విశ్వభాగి
………………
సూర్యుడు
కోడి
పిల్లలు
వెనువెంట
………………
సూర్యోగ్రం
అనర్ధం
ఓజోను
ఛత్రం
………………
రవికిరణం
శక్తిదాత
సూర్యస్నానం
మేధోహితం.
………………..
విద్యుద్దాత
సూర్యుడు
ఉపశమనం
దాత్రిగర్భం.
……………….
బహుమతి
సోలార్పవర్
ధరిత్రి
సూర్యపుత్రి.
………………640.
సందేశమ్మీగ
హింసించకు.
ప్రతీకారం
ప్రాణాంతకం.
……………….
వినోదం
సందేశం
ఈగ
ప్రతిభాన్వితం.
………………
హాస్యం
అంతర్లీనం
సున్నితం
దరహాసం .
………………
దర్శకుడు
దార్శినికుడు
ప్రజానాడి
ప్రామాణికం.
……………..
సాంకేతికం
వినియోగం
అసాధ్యం
సుసాధ్యం.
……………..
ఈగ
సినెమా
దృశ్యకావ్యం
చిరంజీవి.
……………..
సూది
సూక్ష్మం
పవర్ఫుల్
శస్త్రం.
……………..
చిత్రం
షార్ట్బడ్జెట్
ఈగ
హౌస్ఫుల్.
…………….
కధ
మహత్తరం
చిత్రం
విజయపధం.
…………………

దర్శకుడు
రాజమౌళి
విజయాలు
సోపానాలు.
…………….650.

పొలమ్బీడు
వానల్లేవు
అర్రుల్జాచాయి
నెర్రెలు.
……………
అకాలం
వర్షం
రైతు
ఆశక్తుడు
……………
పంట
మునక
రైతు
నిర్వేదం.
……………..
అనావృష్టి
పైరులెండాయి
పురుగుమందు
మనోస్థైర్యం
……………….
బావులింకు
గొంతులెండు
వేసవి
కోపిష్టి.
…………………
పంట
నిండు
అప్పులోల్లు
యమభటులు.
………………….
వర్షాలు
దుక్కులు
విత్తుల్లేవు
బ్లాక్మార్కెట్.
…………………..
పైరు
పెరిగింది
విద్యుత్
ఆకసతార
………………….
పైరెండింది
అప్పులు
ట్రాక్టరు
తరలింపు
……………….
ట్రాక్టర్కిస్తు
తిరిగి
అప్పు
విషవలయం.
……………..660
 పురుగు
చావదు
రైతు
నిస్సందేహం .
……………..
కాపాడు
నిన్నుగ
నువ్వు
ఉనికి
……………..
మెదడు
నియంత
శరీరం
అణకువ.
………………
పడటం
లేవడం
బాల్యం
అభ్యాసం
………………
అనుభవం
సోపానం
జీవితం
ఆరోహణ
……………
అవసరం
తీరింది
సంతసం
తృప్తి.
…………….
ప్రశ్న
మూలం
సృజన
సాకారం .
……………..
శోధనలు
సంవేదనలు
సందేహాలు
పురిటినొప్పులు .
………………..
సందేహం
లేదు
ప్రశ్న
ప్రసక్తేక్కడ ?
………………..
సందేహం
వేరు
ప్రశ్న
మొలక.
………….670.
మనుషులు
జాతొకటే
వ్యత్యాసాలు
అంతరంగాలు.
………………..
భావనలు
సంకుచితం
కనలింది
సాహిత్యం.
……………..
వ్యక్తీకణలు
వ్యక్తిగతం
పలుచన
సాహిత్యం .
…………….
సంశోధన
ప్రతిపాదన
సిద్ధాంతం
ఆవిర్భావం .
……………
పదం
నర్తన
కవి
నిర్దేశకుడు .
……………
అంతర్జాలం
సెల్ఫోన్
అద్భుతం
ఆవిష్కరణలు .
………………
ఉసిరికాయ
ఉప్పు
కారం
నోటూట.
………………
వర్తమానం
త్రుటి
నిరంతరం
జీవితం .
……………..
సిద్ధాంతం
రాద్ధాంతం
సంఘర్షణ
లిట్మస్టెస్ట్.
………………
మనమ్మనం
స్వయంహింస
స్వతంత్రం
మూలసూత్రం .
……………….680.
రాజకీయం
నిస్వార్ధం
స్వాతంత్రం
సుస్థిరం.
………….
అంగాంగం
అవినీతి
రాజకీయం
రంకులాడి.
…………….
జ్ఞాపకాలు
విజామరాలు
మనసు
ఉల్లాసం.
………………
బొండం
ఆశ్చర్యం
నింపిరెవ్వరు
నీళ్ళు,
………………..
రైతు
దైన్యం
పురి
గిర్వీ.
………………
చేరాయి
గండుచీమలు
మామిడి
పూతేసింది
…………………..
మామిడిచెట్టు
పిల్లమూక
వేసవి
ఊరట.
…………………..
చెట్టుకొమ్మ
సద్దిమూట
మోట
కాపలా.
………………..
వీవెన్
నేతగాడు
లేఖిని
అల్లినాడు
………………..
మేఘమెనుక
సూరీడు
కాలుష్యం
బందిఖాన.
…………….690.
మహాభారతం
సందియుగం
బహుభార్యాత్వం
బహుభర్తుత్వం
…………………
సమాజం
విశ్లేషణ
దర్పణం
భారతం
…………………
వారసత్వం
అధికారం
రాజనీతి
భారతం
………………….
రాయబారం
శాస్త్రీయత
విశ్లేషణ
భారతం
……………….
అధికారం
ఆకాంక్ష
అతీతులు
కారెవ్వరు.
……………..
పుత్రప్రేమ
పరాకాష్ట
దృతరాష్ట్రుడు
పుత్రహితుడు
……………….
భారతకాలం
సమంజసం
టెస్ట్ట్యూబ్
సంతానం.
…………………
భీష్ముడు
రాజ్యహితుడు
న్యాయాన్యాయం
అడకత్తేర.
……………………
పాండురాజు
నిర్వీర్యుడు
సంతానం
పరదాతృత్వం
………………..
కన్నెసంతు
అసమ్మతం
కర్ణుడు
దృష్టాంతం.
…………….700.
…………..501
నీలాకాశం
కాన్వాసు
చిత్రాలు
విచిత్రాలు.
………………
సప్తవర్ణం
సమ్మిళితం
కిరణం
శ్వేతం.
……………….
కిరణాలు
వర్ణాలు
మేఘాలు
మాద్యమాలు
……………….
సంకీర్ణం
శ్వేతం
వికీర్ణం
రంగులేడు.
………………
కారుమేఘం
కాలుష్యం
పరిశ్రమలు
విసర్జితం
…………………
మేఘాలు
ప్రయాణాలు
డిప్రెషన్
నిర్దేశం
………………..
భూతాపం
మూలకం
డిప్రెషన్
ఆవిష్కృతం.
………………
నిత్యం
చైతన్యం
ఆకాశం
క్రీడావని
……………..
పచ్చదనం
భూవదనం
గడ్డిపూలు
ఆభరణాలు
………………..
ఎండుటాకులు
చెంతజేరు
గలగలలు
ఊసులు
………….510.
ఆకాశం
సంద్రం
పిల్లమేఘం
యీతలు.
………………….
నీలిగగనం
పిల్లమేఘం
తల్లి
తప్పిపోయింది.
………………….
ఆకులు
రాలుగాలం
పక్షులు
అయోమయం.
……………………
సేవకుడు
నిబద్ధుడు
సేవ
వూపురి.
…………………..
తెలియంది
ఎరుగు
తెలిసింది
తెలుపు .
……………….
అంతరంగం
ఆలోచన
వ్యక్తిత్వం
పునాదులు.
………………
సంస్కారం
ఇమిడింది
పరిధి
విశాలం.
………………..
అంగలు
పరిమితం
పరుగులు
నిషిద్ధం.
…………………
పిక్కబలం
పట్టుదల
గెలుపోటమి
మనోగతం.
…………………
ఆత్మీయత
ఆప్యాయత
అంతరంగం
వ్యక్తిగతం
……………520.

పాదరసం
అనుభూతి
తామరాకు
నీటిబొట్టు
……………….
చెరువు
ఫక్కుమంది
మేఘం
తొలిగింది.
……………….
పూర్వార్ధం
పస్చిమార్ధం
అంతర్జాలం
వారధి.
……………..
చంద్రుడు
గిజగిజ
తటాకం
గాలికలుసు.
………………
పుడమి
పులకరం
జీవం
కలవరం.
……………….
పుష్పం
మకరందం
ప్రక్రుతి
వైచిత్రి.
…………………
జ్ఞాపకాలు
దొంతరలు
బాల్యం
పునాది .
…………………..
కూనిరాగం
అలారం
బాత్రూమ్డోర్
బోల్టుల్లేవు .
………………….
రాతలు
తక్కువ
రాగాలెక్కువ
నేనె.
……………………
భౌతికం
శాస్త్రం
నయనం
నిర్మాణం.
………………..530
వెలుగు
నీడ
వైవిధ్యాలు
సహచరులు .
…………………ఎత్తు
పల్లం
తోడ్పాటు
పరస్పరం.
…………………
ధ్యేయం
ఆశ
అధైర్యం
నిర్వేదం .
………………..

అప్పులపొది
బాల్యం
ప్రశ్నలు
బాణాలు .
…………………
ప్రశ్న
ప్రగతి
అవరోదం
సమాజం .
……………….

సమాజం
మూర్ఖత్వం
ప్రశ్న
అణచివేత.
…………………
చీమ
శ్రమజీవి
ఆహారం
బరువమితం .
……………….
మెతుకు
అమ్మెవరు
సందేహం
తొలుస్తోంది
……………….
పసిరిక
ఆభరణం
ఆకు
రాలింది .
………………
ధ్వంసం
క్షణం
వ్రుక్షపోషణ
దశాబ్దాలు
……………540.
దుఃఖం
జీవితం
సంతోషం
చిరుకాంతి
……………….
ఆశ
వెలుగు
జీవితం
పయనం
……………….
మడుగు
రాయిసురు
తరంగాలు
దైర్ఘ్యాలు
…………………..
అలలు
మెరుపులు
రేరాజు
క్రీడలు
………………….
ఆవిష్కరణలు
సకలం
మూలం
ఆకలి.
…………………
జీవితం
నాటకం
పాత్రలు
అసంఖ్యాకం.
……………….
పుట్టినూరు
జ్ఞాపకాలు
అంతరంగం
కంప్యూటర్.
………………..
పచ్చదనం
సూర్యకాంతి
ఆకులు
సుందరులు
……………….
బింబం
ప్రతిబింబం
సముద్రం
అద్దం
…………………
అక్షరం
దద్దరిల్లింది
గాయకుడు
గద్దర్
…………….550.
ప్రశ్న
ఆయుధం
ప్రభుత్వం
నిషేధం.
………………
ఓటు
విచక్షణ
వినియోగం
విజ్ఞత .
……………..
రక్షకులు
బక్షకులు
ప్రజాప్రభుత
నియంత
……………….
నిర్ద్వందం
ప్రజాతీర్పు
నికృష్టులు
వెలివేత
………………..
ప్రజలు
తీర్పరులు
నియంతృత్వం
ఖననం.
…………………
పాలించు
ప్రజాహితం
పట్టం
మరోపరి
………………..
పన్నులు
అమితం
ఓటు
గొడ్డలి
………………..
రెచ్చగొట్టు
సెంటిమెంటు
సామరస్యం
చట్టుబండ
……………….
రణరంగం
జనజీవనం
ఆక్రోశం
హద్దెరుగదు
………………
రాజకీయం
స్వార్ధహితం
సెంటిమెంటు
అగ్గిరవ్వ ..
……………..560.
సహనం
శ్వేతకపోతం
సామరస్యత
శాంతిదూత.
……………..
అటకెక్కెను
సమన్యాయం
గన్పాయింట్
తీర్పులు
……………..
నిరాధారం
తరిమివేత .
నికృష్టం
చీల్చివేత
………………..
అభివృద్ధి
కేంద్రీకృతం
ఉమ్మడిగని
రాజధాని .
………………
దేశం
విచ్చిన్నత
కేంద్రం
కుటిలతంత్రం
………………
కుహకం
గాంధారం
ప్రతినిదులు
బానిసలు
……………….
పక్షపాతం
పక్షవాతం
పంపకాలు
ఏకపక్షం
……………..
మృష్టాన్నం
రోదితార్ధం
పూర్ణకుంభం
ఉమ్మడాస్తి
………………..
రచ్చబండ
తీర్మానం
చీకటిల్లు
బందిఖాన.
……………….
పెద్దరికం
పెండకుప్ప
దుర్గంధం
తీర్మానం .
……………570.
మతం
అభిమతం
మనసు
యుద్ధరంగం
……………..
వ్రుత్తి
ఆర్ధికం
మతం
హార్దికం.
………………..
వ్రుత్తి
వుపాధి
రూపాంతరం
కులం
………………..
కాలాంతరం
కులం
సమాజం
పీలికలు.
……………….
మతద్వేషం
రాక్షసత్వం
అసహనం
ఉగ్రవాదం
…………………
మతం
మూలసూత్రం
మానవత్వం
అమృతత్వం..
………………..
మానవాళి
మనుగడ
మతాలు
ఐక్యతత్వం.
………………..
హింస
విధ్వంసం
మతం
ఉన్మాదం
………………..
మానవాళి
ఉనికి
సహనం
పరమావధి.
……………….
కులమతాలు
అడ్డుగోడలు
మానవత్వం
బోన్సాయి.
…………….580.
సహనం
సంయమనం
సమన్వయం
సమాజం.
…………………
ఉద్రేకం
ఉద్వేగం
ద్వేషం
ఉత్పన్నం.
………………….
ఆవేశం
కావేశం
విచక్షణ
నిర్వీర్యం.
………………
మంచి
చెడు
వివేకం
దుర్భిణి.
……………….
అత్యాచారం
అరాచకం
పర్వతాలు
కళ్ళెదుట.
………………..
సమాజం
వెర్రితలలు
మద్యపానం
మాదకద్రవ్యం.
………………..
అలసత్వం
నిర్లిప్తత
సమాజం
వెనుకబాటు.
………………..
విద్వేషం
పటిష్టం
ఈర్ష్యాసూయలు
పునాదులు.
…………………
ఆత్మీయత
అనురాగం
బంధుత్వం
భవ్యతరం.
…………………
ప్రేమ
ఆప్యాయత
ఆహ్లాదం
జీవనం.
………….590.
 నేల
నెర్రెలు
భూమి
దాహార్తి
……………..
బీడు
దుక్కి
అధునాతనం
జేసిబి.
………………
ఎడ్లు
బళ్ళు
నాగళ్ళు
గతవైభవాలు
………………..
మోటర్లు
విస్తారం
మోట
గతజ్ఞాపకం
………………….
నాగటికర్రు
గొర్రు
మ్యూజియం
ప్రదర్శితాలు
………………..
విద్యుత్లేన్
అవసరముండదు
సోలార్కిట్లు
వరాలు.
…………………
అధునాతనం
వ్యవసాయం
అభ్యున్నతి
జాతిప్రగతి.
………………
ప్రకృతి
క్రోధం
రైతు
శాపగ్రస్తుడు.
………………
భూగర్భం
నిర్వేదం
నీళ్ళు
అడుగంటాయి.
………………..
పల్లెలు
జాతిహితం
రైతు
అన్నదాత.
…………….600.

…………..401
సముద్రతటి
అలలు
గణికులు
శిలలు
……………..
జలజీవులు
అసంఖ్యాకం
సముద్రం
ఆశ్రయం
………………
బలవంతుడు
ఆహారం
బలహీనులు
సాగరన్యాయం
………………..
సాగరం
కల్లోలం
పుడమిగర్భం
ఉడుకుతోంది.
………………..
మత్స్యసంపద
ఆదరువు
మత్స్యకారులు
బ్రతుకుదెరువు
……………….
సముద్రతీరం
అద్భుతం
సూర్యోదయం
సుందరం.
……………….

పూర్ణచంద్రోదయం
వీక్షణం
అనిర్వచనీయం
సాగారతటం.
…………………
తుఫాను
తరుణం
భీభత్సం
అల్లకల్లోలం
………………..
సునామీ
ప్రకోపం
భూగర్భం
విస్ఫోటం
………………..
సుందరుడు
సముద్రుడు
ప్రశాంతత .
సహజగుణం
………………..410.

భూపయనం
ఒడిదుడుకులు
చిందుబాట్లు
సునామీలు
………………..
వాయువు
చేదోడు
సాగరుడు
ఉన్మాది.
……………….
భూమి
గుండ్రంగాదు
అఘాదాలు
సముద్రాలు
…………………
భూగర్భం
అగ్నిగుండం
చలివేంద్రం
సముద్రం
………………..
సమీరం
సాగరతటం
ప్రశాంతం
మనోహరం
…………………
అలలు
సందేశాలు
సాగరం
స్థితిగతులు
…………………..
సాగరుడు
చెంత
మనసు
నిశ్చింత.
……………………
గాలి
తుంటరి
అలలు
కేరింతలు
…………………
సముద్రం
అంతర్భాగం
అమూల్యం
రత్నఖచితం
………………….
మత్స్యం
ముత్యం
ఆహారం
ఆరాటం.
………………420
దర్వాజా
కిటికీలు
వడ్రంగి
పరమాత్మ.
……………..

భవనం
నిర్మాణం
విభాగాలు
శాఖోపశాఖలు.
………………

భూమి
తుకడా
క్రయం
తొలుత.
……………..

నక్షా
అనుమతి
సాధించు
తిప్పలెన్నొ.
…………….

ముగ్గేయి
పునాదులు
త్రవ్వకాలు
శంఖుస్తాపన.
……………..

మేస్త్రి
కూలీలు
ఆడ
మగ.
……………..

గ్రానైట్
ఇటుక
ఇసుక
మౌలికం.
…………….

సిమెంట్
బంధనం
నిర్మాణం
పటిష్టం.
…………..

నీరు
వనరు
నిర్ధారణ
వాంఛితం.
…………..

ఆర్కిటెక్ట్
నిపుణుడు
నియామకం
వేష్టుండదు.
………………430.

కలప
కొనుగోలు
నాణ్యత
పరమావధి.
…………..

స్టీల్రాడ్లు
పరిణామం
అవసరార్ధం
క్రయం.
………….

బైండింగ్వైర్
సంధానం
స్టీల్రాడ్లు
ఆలంబన.
………….

కాంక్రీట్
ఫుటింగ్
పిల్లర్లు
నిర్మాణం.
………….

బెస్బీం
నిర్మాణం
పటిష్టత
పదింతలు.
…………..

పిల్లర్లు
బీములు
వ్యూహదర్శిని
మార్గదర్శి.
…………….

సెల్లారు
అవసరం
రిటైనింగ్వాల్
అత్యవసరం.
…………….

మెట్లు
లిఫ్ట్
నక్షా
స్నేహశీలి.
……………

మెట్లు
ప్రధమం
రూఫ్
ఆపరి.
……………

క్యూరింగ్
ప్రాణం
సిమెంట్
దాహార్తి.
…………….440

కుడ్యనిర్మాణం
స్థాపించు
కిటికీలు
దర్వాజాలు.
………………
నీరు
డ్రైనేజ్
పరిక్రమ
వ్యూహక్రమం.
……………….
విద్యుత్
వైరింగ్
ప్రణాళికాబద్ధం
స్థాపించు.
……………….
భద్రత
ప్రాధాన్యం.
ఎర్తింగ్
ప్రాధమ్యత.
………………
ప్లాస్టరింగ్
ఫ్లోరింగ్
షెల్ఫ్స్
ఇష్టానుసారం.
……………….
పిట్టగోడ
ప్రహరీ
గేట్లు
సురక్షకాలు.
……………….
సంప్ట్యాంకు
ఓవర్హె ద్ట్యాంక్
నిర్మాణం
ప్రాముఖ్యత.
……………….
లెట్రిన్లు
బాత్రూమ్స్
డ్రైనేజ్
వ్యూహాత్మకం.
……………….
సెప్టిక్ట్యాంక్
నిర్మాణం
లెట్రిన్లు.
అనుసంధానం.
……………..
హార్వెస్ట్
పిట్స్
భూగర్భం
జలార్ణవం.
………………450.
కాలనీవాసం
సన్నిహితం
ఆహ్లాదం
జీవితం.

……………..
పరిసరాలు
శుభ్రముంచు
ఇంటచెత్త
దూరమంపు .

……………..
మురుగు
పారుదల
ప్రణాళిక
విస్మరించకు.

……………….

నీటిపైపు
అనుసంధానం
రుసుంగట్టు
సాధించు .
…………….

టెలిఫోన్
అంతర్జాలం
కేబుల్
ఇంటింటవసరం
…………….

సౌకర్యార్ధం
పరికరాలు
విద్యుత్
అనుగుణ్యం.
……………..

అధునాతనం
పాకశాల
కుటుంబహితం
సమకూర్చు .
……………….

వంటిల్లు
సామాగ్రి
సౌకర్యం
అనుకూలం
……………..

డ్రాయింగ్హాల్
డైనిం గ్హాల్
ఫర్నిచర్
గౌరవాలు
………………

బాత్రూం
లేవేట్రీ
అధునాతనం
స్వాభిమానం
……………..460.

ఏకవీర
వేయిపడగలు
విశ్వనాధ
నవలాప్రాశస్త్యం.
………………..

నర్తనశాల
అనార్కలి
విశ్వనాధ
నాటకకర్త .
……………….

శృంగారవీది
పద్యకావ్యం
విశ్వనాధ
ఛందోబద్ధుడు
……………..

కిన్నెరసాని
పాటలు
విశ్వనాధ
విరహం .
………………..
ఖండకావ్యం
కధలు
విశ్వనాధ
విశ్వహితం.
……………….

మహాప్రస్తానం
సిప్రాలి
అనంతం
శ్రీశ్రీ .
……………….

సామాన్యుడు
ఊపిరులు
శ్రీ శ్రీ
సంస్కర్త.
………………

బిక్షువర్షీయసి
ఆరిన కుంపటి
శ్రీ శ్రీ
పరిచయాలు .
………………….

బాటసారి
నిస్సహాయత
శ్రీశ్రీ
హృదయార్తనాదం.
…………………

ఉన్మాది
నిస్సహాయత
శ్రీశ్రీ
క్షమార్పణ .
………………470.

శుభాకాంక్ష
సుప్రభాతం
ఉదయం
చిరునగవు.
………………
అంతరంగం
జ్ఞాపకాలు
నిక్షిప్తం
అరలెన్నో !
………………
తేనెతుట్టె
నిర్మాణం
చకితం
షడ్భుజులెన్నో!
………………..
కాలుష్యం
నియంత్రణ
ప్రభుత్వాలు
బాధ్యులు.
………………….
విద్యుత్
షాకు.
సర్పం
కాటు .
……………….
ప్రకృతి
పరవశం
ఇంద్రధనుసు
మయూరనాట్యం.
………………….
వర్ణమూలకం
నీలం
అరుణం
పసుపు
…………………
జగతి
ప్రగతి
గతి
చక్రం.
………………..
గౌరవించు
అబ్యర్ధించు
విద్యుత్
మిత్రుడు.
………………….
ఆధిపత్యం
చలాయించు
కరెంటు
కర్కోటకం
………………480
 చక్రం
తిరుగుతోంది
జగతి
శీఘ్రతరం .
………………
ఆవిష్కృతం
చక్రం
రవాణా
వేగవంతం.
……………..
వాహనాలు
వైవిధ్యం
చక్రం
మహత్తరం .
……………
ఆటోరిక్షా
అద్భుతం
ధాత్రీశక్తి
అనుపానం .
…………….
సైకిల్రిక్షా
ఆవిష్కృతం
కండబలం
ఇంధనం .
…………….
సాధనం
లాగుడురిక్షా
ఇంధనం
స్వేదం .
…………….
జట్కా
పరిష్కారం
అశ్వశక్తి
ఆధారం .
……………..
ఒంటెద్దు
గూడుబండి
పల్లెటూరు
సాధనం .
…………….
సైకిల్
ఆవిష్కృతం
జీవితాలు
సరళతరం .
…………….
టూవీలర్
అద్భుతం
వ్యక్తిగతం
ప్రయాణం .
………………..490.
కిరణం
సంయోగం
పత్రం
హరితం .
……………….
పత్రం
హరితం
సూర్యుడు
శక్తిదాత.
………………
పువ్వులు
నవ్వులు
మొగ్గలు
కిలకిలలు.
……………..
నేల
తావు
రాలింది
ఆకు.
………………
ఆకు
ఎరువు
వృక్షం
ఆహారం .
………………..
పండుటాకు
బెదురు
పిల్లగాలి
చిలిపి.
……………….
చెట్లు
పరవశం
మేఘం
చిలకరం.
…………………
పరిసరాలు
పలకరింత
పవ్వళించు
ప్రక్రుతింట..
………………..
ఎండాకాలం
చల్లదనం
చెట్టు
ఆచ్చాదన.
…………………
నాటు
కాపాడు
చెట్టు
సంరక్షించు.
…………….500.

………….301

మనసు
బీజం
శరీరం
క్షేత్రం.

…………..

ఆరోగ్యం
అంతంత
పట్టుదల
పర్వతం.

…………..

సంకల్పం
పటిష్టం
వ్యూహం
బలీయం.

…………..

అక్షరం
మైనం
మలుచు
నీకనువు.

……………

భావం
గుప్తం
భవ్యం
కవనం.

……………

చిక్కదనం
నిక్కచ్చిదనం
భావోపేతం
కవిత్వం.

…………..

రక్తం
ఎరుపు
జీవం
కలర్లెస్.

…………..

భావాలు
రంగుండదు
అక్షరాలు
వర్ణభరితం.

……………

కవి
యోచన
విలక్షణం
నిర్దిష్టం.

…………..

భావాలు
శిలలు
కవి
శిల్పి.
………………….310.

కన్ను
కేమేరా
దృశ్యం
నిక్షిప్తం.

………….

నయనం
నిర్మాణం
శాస్త్రం
నిక్షిప్తం.

………….

వీక్షణం
దృక్కోణం
భావాలు
నిక్షిప్తం.

…………..

చూపులు
కలయికలు
సందేశం
నిక్షిప్తం.

……………

తీక్షణత
చూపులు
కావేశం
నిక్షిప్తం.

……………

ప్రియురాలు
నయనాలు
అనురాగం
నిక్షిప్తం.

…………….

అమ్మ
వీక్షణలు
ఆశీస్సులు
నిక్షిప్తం.

………………

సోదరి
చూపులు
ఆత్మీయత
నిక్షిప్తం.

……………..

తండ్రి
చూపులు
భద్రత
నిక్షిప్తం.

………………

మిత్రుడు
చూపులు
హితతత్త్వం
నిక్షిప్తం.
……………..320.

వినిపించింది
విన్నది
వ్యత్యాసం
మాట.
శబ్దాలంకారం
వ్యక్తీకరణ.
లోకవ్యాప్తం
మాట.

ఆత్మీయత
పెంచు
ప్రేరణ
మాట.

బాంధవ్యం
త్రుంచు
కటువు
మాట.

ప్రేమ
బంధనం
హృదయతంత్రి
మాట.

రగిలింది
ద్వేషం
అవాచ్యం
మాట.

యుద్ధం
రగిలించు
నికృష్టం
మాట.

ప్రతీకారం
చెరుగు
వెటకారం
మాట.

పౌరషం
పెంచు
చీత్కారం
మాట.

ప్రగతి
కారకం
పట్టుదల
మాట.
…………..330.

 నవ్వు
హేతువు
ఆరోగ్యం
ద్విగుణం.నవ్వు
వైద్యం
రోగం
నిదానం.

నవ్వు
యోగం
ఆరోగ్యం
సౌభాగ్యం.

నవ్వు
నవ్వించు
వైద్యశాల
నిద్రించు.

హాసం
ఆనందం
పరిసరాలు
పరవశం.

స్నేహితం
శత్రుత్వం
ప్రేరకం
పరిహాసం.

దరహాసం
స్నేహశీలి
శత్రుత్వం
తిరోగమనం.

నగుమోము
రాయబారి
పరిష్కృతం
వైరుధ్యం.

కోపం
వికృతం
దరహాసం
అలంకారం.

చీత్కారం
శత్రుత్వం
హాసం
స్నేహశీలి.
……………..340.

కల్తీమద్యం
మృత్యువు
దారుణం
నిర్లక్ష్యం.విషం
త్రాగకు
మద్యపానం
ప్రాణాంతకం.

మద్యం
ఆదాయం
ప్రభుత్వం
మద్యవ్యాపారి.

ప్రజలు
జీవితాలు
ప్రభుత్వాలు
చెలగాటం.

బలహీనత
మాపరు
మప్పుతారు
బలవంతం.

జీవితాలు
బలి
మద్యం
మహమ్మారి.

వ్యక్తి
బానిస
మద్యం
నియంత.

వ్యాపారం
విచ్చలవిడి
నియంత్రణ
త్రాగుబోతు.

కుటుంబాలు
విచ్చిన్నం
విచక్షణ
చక్షువు.

కాపాడరు
వేరెవరు
జీవితాలు
తమవి.

………….350.
అలలు
ఆకాంక్షలు
సముద్రుడు
ఔత్సాహికుడు..
………………సముద్రం
ఆతిధ్యం
పాదాలు
ప్రక్షాళనలు.
,,,,,,,,,,,,,,,,

భూగర్భం
ఉగ్రం
సునామీ
ముఖకవళిక.
………………

రమణీయం
వర్ణం
సముద్రం
భవ్యచిత్రం.
……………..

సంద్రం
రత్నగర్భ
భాగ్యమంతం
ధరిత్రి.
……………..

సప్తసంద్రాలు
సంపర్కం
భూఖండాలు
కరచాలనం.
……………..

తుఫానులు
తుమ్ములు
సముద్రం
జలుబు.
……………..

సునామీలు
త్రుల్లింతలు
భూపయనం
ఒడిదుడుకులు.
…………………

అంచులు
అలజడి
సముద్రగర్భం
ప్రశాంతం.
………………

చేరనీదు
సాగరం
ఒడ్డుజేర్చు
భద్రం..
…………………..360.

వంటిల్లు
పడతిల్లు
పురుషుడు
రాజముద్ర.
…………..పొయ్యి
పోప్పెట్టె
వంటిల్లు
ప్రాధమ్యం.
……………

కవ్వం
ప్రతిష్ట
మిక్స్తీ
కాలరాత.
……………

రోలు
రోటిపచ్చడి
గ్రైండరు
సమవుజ్జీ.
…………….

కట్టెలు
పచ్చివి
పొగ
తంటాలు.
……………

గ్యాస్స్టవ్
సౌకర్యం
ఇంటింట
సుకుమారం.
……………..

కత్తిపీట
తరిగింది
వందమంది
బంతి.
……………

గరిటాట
ఇల్లాలు
లేస్తాయి
వందిస్తళ్ళు.
…………….

రోళ్ళు
రోకళ్ళు
శరీరం
వ్యాయామం.
……………….

వూదుగొట్టం
ఊపురితిత్తులు
యోగా
ఎక్సర్సైజ్.
………………370.

వడ్లు
విత్తులు
నారు
నాట్లు.
……………..
గుంటక
దమ్ము
వరిపైరు.
మాగాణి.
………………అంతర్పంట
పెసళ్ళు
వరికోత
తొక్కిడి .
………………

కోతలు
కుప్పలు
కల్లాం
సంసిద్ధం.
……………..

పిల్లలు
పరమానందం
పరిగ
పాలబెల్లం
……………….

నూర్పిడి
తూర్పార
తాలు
పోక.
………………

పంట
బళ్లయాయి
బస్తాలు
బండేక్కాయి
………………..

ట్రాక్టర్లు
యంత్రాలు
ఎడ్లు
జంతుప్రదర్సన.
………………….

గడ్డి
తరలింపు
ఊళ్ళు
వాముల్లేవు
…………………….

ప్యాకేజ్
పరిశ్రమ
మూడుపూలు
కాయలారు.
………………….380.

కరేపాకు
కేటలిస్ట్
కూరనందు
మధుద్వంసి
……………….
వెల్లుల్లి
వైద్యం
గుండె
ఖుష్
………………
పోప్పెట్టె
డాక్టర్కిట్
వంటింట
వైద్యం
……………….
అజీర్తి
యాతన
వాము
పరమౌషధం
……………….
ఆవాలు
మెంతులు
ఆరోగ్యం
అనుపానం
………………పసుపు
వాడు
రోగక్రిములు
ఆవలెట్టు.
……………….
ఎండుమిర్చి
తాలింపు
కూరనందు
సౌరభం.
……………….

ఇంగువ
వినియోగం
సీతలం
సుదూరం
………………..

ఉప్పు
కారం
రుచులు
నోటూటలు.
………………….
చింతపండు
పరమావధి
విసర్జనం
సక్రమం
……………..390.

బ్రతికున్నావా
బ్రతికున్నా
రుజువేంటి?
పెన్షనాఫీస్
……………..కాగితమ్ముక్క
విలువైనది
మనిషెందుకు?
చావాలి.
……………..

ఎవడికాడు
సర్టిఫై
బ్రతికున్నా!
చెల్లుబాటు.
……………..

నికృష్టం
చట్టాలు
ఆధునికత
పొందబోవు
………………

కఠినతరం
అర్ధంగావు
చట్టాలు
కొబ్బరికాయలు.
…………………

బ్రోకర్లు
బ్రతుకు
చట్టాలర్ధం
అనర్ధం
………………..

చట్టాలు
అందనీర
సామాన్యుడు
బ్రతకనీర.
…………………

చట్టం
అధికారం
చుట్టం
కారాదుర.
………………..

డాక్యుమెంటు
రైటర్లు
ఆర్కిటెక్ట్లు
కలెక్టర్లు.
……………….

సరళతరం
నిర్దిష్టం
కావాలిర
చట్టాలు.
…………….400.