ప్రియా !
నా  హృదయ  ద్వారం 
తెరిచి  వుంచా
నీవొస్తావని 
స్వాగత భావనా 
తోరణాలు కట్టి 
రుధిర కణ ధారలతో
స్నానం  చేయించా 
పరిశుద్ధంగా
నా అంతరంగాన్ని
నీకర్పిద్దామని 
 
ఎన్ని వాలెంటైన్ డేస్
కాలగార్భాన కలిసి
పోతున్నాయో 
నీ నిరీక్షణలో 
నా హృదయం 
తెరిచేవుంది నీ రాకకై 
నేడైనా రావా !
 

ప్రపంచ వ్యాప్త తెలుగులకు,తెలుగుభాషాభిమానులకు ,అంతర్జాల మిత్రులకు ,ముఖపుస్తక 

హితులకు, బ్లాగ్మిత్రులకు నా హృదయపూర్వక “నందన” నామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు .

శ్రేయోభిలాషి….నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.

బుడం చెట్టు కొబ్బరి కాయ.

రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.

శలవుల్లో మా వూరు వెళ్లాను .

మా మామిడి తోటకు పోతూ

రైలు లైన్ ప్రక్కమ్మట నడుస్తున్నా

నాటి జ్ఞాపకాలు ఈగల్లా ముసురుకొని

వుక్కిరిబిక్కిరి చేస్తూ ……..

రైలు పట్టాలపై నడుస్తూ

పడకుండా బ్యాలెన్సు

చేసుకుంటూ …..

పడకుండా నడవటం

నా హాబీ !

ఏదో ఒక రోజు

ఖమ్మం నుంచి మధిర దాక

రైలు పట్టాల మీద

పడకుండా నడుస్తా ….

అది నా టార్గెట్.

పట్టాలపై ఎంత దూరం నడిచానో !

ట్రైన్ …దగ్గరకోచ్చానని

బొగ్గింజిను

పొడవాటి కూతపెట్టింది.

గభాలున

పట్టాలపై నుండి

కంకర పైకి ఆక్కడి నుండి

ప్రక్కకు దూకి

ఏమీ ఎరగనట్లు మొఖం పెట్టి

నిలబడితే

డ్రైవరు కోపంగా చూసి ఏదో తిట్టాడు …

దులిపెసుకొని అక్కడే నిలబడ్డా

దిగిన దగ్గరే పట్టాలపై నా ప్రయాణం

ప్రారంభించాలిగా…

మళ్ళా నా ప్రయాణం రైలు పట్టాల పైన ….

ఓ అరగంట …

గూడ్స్ రైలు వస్తోంది .

కింగ్ జార్జ్ బోడిగుండు

చిల్లు కాని

పట్టాలపై పెట్టి

దూరంగా ఎదురుగ్గా నిలబడ్డా .

ఇంజిను దగ్గరకొచ్చింది.

గ్రీజివ్వవా అని అరిచా .

రెండు గ్రీజు పొట్లాలు విసిరాడు.

మంచాడే.

గూడ్స్ రైలు వెళ్ళిపోయింది.

నా… కాని …చిల్లు కాని

ఎంత పెద్ద చిల్లు కాని!

పాలబెల్లం కొనుక్కుంటా నంటే

అమ్మ ఇచ్చిన చిల్లుకాని .

వెంకట్రామయ్య కొట్లో

కొనుక్కున్నానని చెప్పాలి…..

కాని అమ్మ అబద్ధం చెప్పడం

తప్పని చెప్పిందికదా. నిజమే చెబుతా

అమ్మ తిట్టినా నేను అబద్ధం చెప్పను .

గ్రీజు పొట్లాలు తీసుకొని మళ్ళా పట్టాల పై

నా పయనం మొండి గేట్ల దాక.

రోజూ పట్టాలపై నా ప్రయాణం

వూళ్ళో గోడలపై ఇక్కడ పట్టాలపై …

అక్కడ నుంచిమా పొలానికి వెళ్లి

అక్కడ మామిడి చెట్టెక్కా

అబ్బ ఎర్ర గండు చీమలు

కుడుతున్నాయ్.

అయినా చేట్టేక్కేసా.

ఓ కొమ్మ మీద ..

మామిడి కాయలు కోసుకొని

నా చిల్లు కాని కత్తితో

ముక్కలు కొసా .

జేబులో వుంది ఉప్పూ కారం పొట్లం

నంజుకు కు తింటూంటే

అయ్యో గ్రీజు పొట్లాలు

క్రింద పదుతున్నాయ్ !

అయ్యో మట్టి కొట్టుకు పోతే!

బొమ్మలేట్లా చేయడం ?

అప్రయత్నంగా జేబు చుట్టూ

బిగిసింది నా చేయి. .

ఎంత సహజంగా వుంది

గతకాలపు వూహ .

యీ క్షణాన జరుగుతున్నట్లు

అందమైన ఆ క్షణాలు

ఎంత తాజా గా వుంది?

ఏనాటిదీ జ్ఞాపకం ?

ఏమయ్యిది సిన్న దొరా

గుండె పట్టు కుంటున్నారు ?

ఆదుర్దాగా ఎవరో అడుగుతున్నారు ..

జ్ఞాపకాల సుడినుంచి బయటకు వచ్చా

సిన్న దొరా

కొబ్బరి బొండాం తాగు .

ఆయాసపడ్డావా

మన బుడం చెట్టుది.

అప్పుడు నువు నాటిన

చెట్టుకాయ సిన్న దొరా….

ఎదురుగ్గా మా పాలేరు

సుబ్బయ్య బాబాయ్ . .

వగర్చుకొంటూ

కొబ్బరి బొండం తో….

ఏమి లేదు బాబాయ్ !

జేబుమీది చేయి తీస్తూ అన్నా.

దివాకరుడు జీవ హితుడు.

పాప భయం దైవ కవచం.

జోలెలు నింపుకున్న 
ప్రపంచ బ్యాంక్ అప్పో 
ఎన్నుకున్న పాపానికి 
ప్రజలు కట్టు తప్పో 
దోచుకున్న దెవరైనా 
ణ భాధ్యులు ప్రజలే.

ప్రియా !
నా  హృదయ  ద్వారం 
తెరిచి  వుంచా
నీవొస్తావని 
స్వాగత భావనా 
తోరణాలు కట్టి 
రుధిర కణ ధారలతో
స్నానం  చేయించా 
పరిశుద్ధంగా
నా అంతరంగాన్ని
నీకర్పిద్దామని 
 
ఎన్ని వాలెంటైన్ డేస్
కాలగార్భాన కలిసి
పోతున్నాయో 
నీ నిరీక్షణలో 
నా హృదయం 
తెరిచేవుంది నీ రాకకై 
నేడైనా రావా !
 

బలహీనతలు.
రచన: నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు. 

ప్రపంచంలో యే మహామహుని
చరిత్ర అయినా ,….. కృష్ణుడి శ క్తు లొ అటు క్రీస్తు ఘనతలో …ప్రచారం
లేకుండా ,వెలుగులోకి రాలేదు. యే శాస్త్రీయ సూత్రమైనా
ప్రచారం లేకుండాను ప్రాసిస్త్యం పొందలేదు .ప్రచారం వ్యాపార వర్ణం పొందినపుడు
విస్త్రుతమౌతుంది. ప్రచారమాధ్యమాలు తామర తంపరగా పెరిగిన యీ తరుణం లొ….ప్రేమనే కాదు, మాత్రుత్వాన్నే, కాదు మిత్రత్వాన్నే కాదు, దేన్నైనా పెట్టుబడి పెట్టి ప్రాసిస్త్యం లోకి తెచ్చుకో గలరు, లాభాలు పొందనూ గలరు.

నాడు నమ్మకం నింపుకున్న శిష్యులు భక్తులై ప్రచారకులయ్యే వారు. నేడు ప్రచారాన్ని నమ్ముకొన్న వారికి ప్రచారం ద్వారా నమ్మకాలు అమ్ము కొంటున్నారు ప్రాచ్చ్యు లు.

అది వారి వ్యాపార నీతి, మన చేతకాని తనం. వారి కౌశలం.అ కుశలత వేసిన వల … ఆ వలలో మనం … వాళ్ళను తప్పుబడుతూ ఆక్రోసిస్తున్నాం .

విద్య ఉద్యోగాల రీత్యా తరతరాల వృత్తులు త్యజించి ఎండమావుల వైపు పయనించి విచ్చిన్నమైన వుమ్మ డి కుటుంబ జీవన వ్యవస్థ .

ప్రపంచం లొ ఎవరికీ అనుభవానికి రానంత పురాతన సంస్కృతీ సంపద మనకున్నాయని
యువతకు తెలిజేయని విద్యా వ్యవస్థ ,మారిన కుటుంబ జీవన వ్యవస్థ …ఆక్రోసించి
లాభం లేదు . ఒరవడిని అడ్డుకొని ఆపగాలిగేది నేటి యువత మాత్రమే. ఆ యువతే
ఆధునికత పేరుతొ విదేశీ ప్రచారాల మత్తులో కొట్టుకు పోతున్నారు. ఆవేదనచేంది
ఫలితమేముంది ?

ప్రేమికుల రోజు, మాత్రు దినోత్సవం ,పిత్రుదినోత్సవం ,స్నేహితుల దినాలు ,కృతజ్ఞతా దినాలు వగైరా వగైరాలు వేడుకలు …వీటినీ మనం చేసుకోవాలా అని విభ్రాంతి కలిగిస్తూ వ్యాపారాత్మకమై , ….మనకు లేని సంస్కృతా ! మన ప్రాచీన సంస్కృతిలోనే జీర్ణించుకొని వున్నాయి కదా ! వీటిని వారినుండి నేర్చుకోవాలా వంటి ప్రశ్నలు అభ్యంతరాలు …సందేహాలు .నిజమే ! మన సంస్కృతిలో వున్నాయేమో ,మనకు తెలియనివీ కావేమో?

ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనంతగా మన దేవాలయాలపై బూతు బొమ్మలు శిల్పించుకోగాలిగాము . . ఎందు కంటే బూతు అన్నది నాటి సమాజం లొ తప్పుగా భావించని స్వచ్చమైన ప్రాకృతిక అవసరం కాబట్టి.ఆరోగ్యకరమైన మైధున శిక్ష ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరమని భావించారు కాబట్టి. యీ వ్యవస్తను ఆధునిక ప్రపంచ దేశాలు గౌరవిన్చాయికాని అభిశంసించలేదు. మనం ప్రచారం చేయకున్నా వారు గౌరవించి స్వీకరించారు. అలా అని వారెవరూ వారి దేవాలయాలపై శిల్పించ లేదు. వారికీ కావలిసినంత మాత్రమే ఇతర సంస్క్రుతులనుండి స్వీకరించడం వారికీ బాగా తెలుసు.

కాని మనలో మంచైనా చెడైనా మంచి చెడుల విచక్షణ అన్న మీమాంస లేకుండా ఇతరులను అనుకరించాడమనే మానసిక బలహీనత పెచ్చారిల్లడం …ప్రజా ప్రభుత్వాలు విశ్వవ్యాప్త వ్యాపార తంత్రంలో చిక్కుకు పోయి యువతను నిర్లక్ష్యం చేయడం, మరో కారణం. 

వారి వ్యాపార జాలం లొ చిక్కుకు పోయి ఆయా దినాలు పర్వదినాలుగా చేసుకుంటున్న మనం మన మనసులను నియంత్రించుకోవాలి గాని వారి వ్యాపార తంత్రాన్ని వ్యతిరేకించడమో వారి సంస్కృతిని నిరసిన్చడమో అది మన బలహీనత . మనపై మనకు విశ్వాసం లేకపోవడమే.

తుగ్లకు…
జుట్టు పైన
నాడెన్న డో 
పన్నేస్తే
వైనవైనాలుగా 
 తిట్టుకున్న
రోజులు 
మరిపిస్తున్న 
 ప్రస్తుతం కాలం
peruke adi
 ప్రజల  రాజ్యం
 పన్నుల రాజ్యం

ఏమి కోరి సూరీడు 
ఏమి కోరి చందురుడూ 
ఏమి కోరి ధరియిత్రీ 
నిత్యం అనునిత్యం
పరిభ్రమణ …
నిద్రాహారాలు మాని 
నిద్రాహారాలు …
ఎండనకా వాననక 
ఎండలు వానలు 
శ్రమియించి
యిచ్చి న 
త్యాగధనులు 
మానవాళికి 
స్పూర్తిప్ర దాతలు 
స్వార్ధరహిత భావనలు 
ప్రేమాస్పద వేదనలు 
నేర్చుకుందాం 
గణతంత్ర దినాన 
ప్రేమను పంచుదాం