దీపావళి శుభాకాంక్షలు

సమర్పణ /నూతక్కి

తేది:16-10-2009
బ్లాగ్మిత్రులకు,సాహితీ ప్రియులకు,

ప్రపంచ వ్యాప్త ఆంధ్రులకు, భారతీయులకు,

కష్టాల కడలి లోతెలియాడుతున్న తెలుగులకు

కష్టాలొచ్చాయని కళ వెలవెల పోతూ

కన్నీరుకారుస్తూ కలకాలం వుండలేం కదా!

 

దివ్వెల దీపోత్సవం మీ అందరి జీవితాల

దివ్యకాంతి నింపాలని ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ

 రండి  రండి రండికడలి తరంగాల్లా

నవ్య భావ వుషోదయాన

దివ్య కాంతి వీక్షణకై

……మీ  అందరి రాఘవేంద్ర